Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā

Izdarīt Dzīvokļa īpašuma likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2016, 239. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Civillikuma 1068. panta pirmās daļas noteikumi piemērojami, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi."

2. Papildināt 16. panta trešo daļu pēc vārdiem "ikvienam dzīvokļa īpašniekam" ar vārdiem "un ir pieņemts".

3. 17. pantā:

izslēgt septīto daļu;

papildināt 7.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lai pieņemtu lēmumu par ceļa zīmes izvietošanu, autostāvvietas izveidi personām ar invaliditāti vai autostāvvietas izveidi elektromobiļiem, ja vienlaikus tiek izveidots elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts, nepieciešams, lai "par" nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.";

izslēgt devīto daļu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 21. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 2. februārī

03.02.2021