Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Gulbenē 2020. gada 30. decembrī (prot. Nr. 22, 61. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
14. punkta f) apakšpunktu un 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu
un 47. panta trešo daļu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" šādus grozījumus:

1. Svītrot 20.3. apakšpunktā vārdus "un izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto (īstenojot interešu izglītības programmas)".

2. Papildināt 20. punktu ar 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto par personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2020. gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr. 30 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai pārliecinātos par to, vai persona, kura īsteno interešu izglītības programmu, ir tiesīga strādāt ar bērniem, saistošie noteikumi nosaka, ka licences pieprasītājam ir jāiesniedz izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto par personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.

Tāpat saistošie noteikumi nosaka, ka minētā izziņa ir jāiesniedz arī gadījumā, ja licences īpašnieks vēlas pagarināt licences derīguma termiņu un ir notikušas izmaiņas programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā.

Pašvaldība uzskata, ka būtu nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos, paredzot, ka Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai, izskatot iesniegumu par licences derīguma termiņu pagarināšanu, būtu atkārtoti jāpārliecinās, ka visas personas, kuras īsteno interešu izglītības programmas, vēl joprojām ir tiesīgas strādāt ar bērniem (ne tikai personāla izmaiņu gadījumā).

Līdz ar to saistošajos noteikumos būtu jāparedz, ka licences īpašniekam, iesniedzot iesniegumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu, tam ir jāpievieno izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto par visām personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas (neatkarīgi no tā, vai ir notikušas izmaiņas personāla sastāvā).

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka licences īpašniekam, iesniedzot iesniegumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu, tam ir arī jāpievieno izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto par visām personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas (neatkarīgi no tā, vai ir notikušas izmaiņas personāla sastāvā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

02.02.2021