Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 41

Rīgā 2021. gada 19. janvārī (prot. Nr. 7 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma

2. pantu un 15. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230B., 232A.; 2021, 9A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. darba devējiem - to darbinieku atlīdzības kompensēšanai, kā arī darbiniekiem - atlīdzības kompensēšanai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos;".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai, kā arī pašnodarbināto personu ienākumu kompensēšanai (turpmāk - atbalsts par dīkstāvi). Atbalstu par dīkstāvi izmaksā:

2.1. saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā noteikto kārtību darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk - saimnieciskās darbības ierobežojumi);

2.2. saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā noteikto kārtību pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir samazinājušies šo noteikumu 3. punktā noteiktajā apmērā laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi;

2.3. saskaņā ar šo noteikumu III1 nodaļā noteikto kārtību šo noteikumu 21.1 punktā minētajiem darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem skaistumkopšanas nozarē to atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai kā atbalstu no 2021. gada 1. janvāra līdz tiesību aktos noteiktā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas aizlieguma atcelšanai."

3. Papildināt I nodaļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šo noteikumu 3. punktā minētie kritēriji nav attiecināmi uz šo noteikumu 21.1 punktā minētajiem subjektiem. Uz atbalstu skaistumkopšanas nozarē par dīkstāvi no 2021. gada 1. janvāra nav attiecināma šo noteikumu II un III nodaļa."

4. Aizstāt 6.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "2. punktā" ar skaitli un vārdu "2.1. apakšpunktā".

5. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Subjekti un kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu par dīkstāvi skaistumkopšanas nozarē

21.1 Tiesības uz atbalstu par dīkstāvi par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto periodu ir:

21.1 1. darbiniekam, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja - juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas, kas minētajā periodā sniedza friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus (turpmāk - skaistumkopšanas pakalpojumi). Lai konstatētu darbinieka nodarbinātības faktu 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, kā arī to, ka skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu, Valsts ieņēmumu dienests izmanto tā rīcībā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus;

21.1 2. pašnodarbinātai personai, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, vai patentmaksātājam, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī. Lai konstatētu saimnieciskās darbības reģistrēšanas faktu 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī vai to, ka patents bija spēkā 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī, kā arī to, ka skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu par minēto periodu, Valsts ieņēmumu dienests izmanto tā rīcībā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus.

21.2 Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi par 2021. gada janvāri, šo noteikumu 21.1 punktā minētās personas līdz 2021. gada 15. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Par katru kalendāra mēnesi, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, iesniegumu iesniedz līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

21.3 Iesniegumā norāda šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā.

21.4 Atbalstu par dīkstāvi šo noteikumu 21.1 1. apakšpunktā minētajām personām, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

21.4 1. darbiniekam - 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.4 2. mikrouzņēmuma darbiniekam - 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajiem datiem), bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.4 3. personām, kuras janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne vairāk kā 1000 euro.

21.5 Atbalstu par dīkstāvi šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētajām personām, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, nosaka šādā apmērā:

21.5 1. pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā - 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.5 2. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, - 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.5 3. patentmaksas maksātājam (ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents) - 500 euro.

21.6 Ja atbalsta apmērs, nosakot to atbilstoši šo noteikumu 21.4 vai 21.5 punktā minētajai aprēķināšanas kārtībai, ir mazāks par 500 euro, tad atbalsts par dīkstāvi šo noteikumu 21.1 punktā minētajām personām ir 500 euro.

21.7 Darbiniekam atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam (kamēr netiek atcelts tiesību aktos noteiktais aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus).

21.8 Ja šo noteikumu 21.1 punktā minētās personas ir nodarbinātas dažādās nodarbinātības formās, atbalsts par dīkstāvi šo noteikumu 21.6 punktā minētajā apmērā ir piešķirams tikai pie viena no darba devējiem vai vienā no nodarbinātības formām. Pārējos gadījumos atbalstu par dīkstāvi piešķir šo noteikumu 21.4 un 21.5 punktā minētajā apmērā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību un šo noteikumu 21.6 punktā minēto minimālo un 21.4 un 21.5 punktā minēto maksimālo apmēru pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

21.9 Darbiniekam vai pašnodarbinātai personai, kura saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums (piemaksu piešķir tikai vienā nodarbinātības formā). Patentmaksātājam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, ja minētā piemaksa par katru bērnu nav piešķirta citā nodarbinātības formā. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts atbalsts. Piemaksu pārskaita uz darbinieka, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kurā tiek pārskaitīts atbalsts. Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi.

21.10 Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu par dīkstāvi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz iesniegumā norādīto kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Par darbiniekam izmaksāto atbalstu par dīkstāvi tiek paziņots arī tā darba devējam."

6. Papildināt noteikumus ar 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja nodokļu maksātājam ar 2021. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2020. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

23.01.2021