Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 38

Rīgā 2021. gada 14. janvārī (prot. Nr. 5 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
16. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 147. nr.; 2018, 140. nr.; 2019, 67., 216. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. pielikuma II sadaļas 3.2. koda A2 daļas tekstu:

"Automobiļa vējstikla augšmalu drīkst aptumšot ar caurspīdīgu plēvi, kas nepārprotami ļauj izšķirt luksofora gaismas signālus, tiktāl, cik vējstiklu var aizsegt izgatavotāja uzstādītie salona saulessargi, kad tie pievirzīti maksimāli tuvu vējstiklam."

ar šāda satura tekstu:

"Automobiļa vējstikla augšmalu atļauts pārklāt ar caurspīdīgu plēvi, kas nepārprotami ļauj izšķirt luksofora gaismas signālus. Caurspīdīgās plēves joslas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par augstāko vienu no divām turpmāk minētajām horizontālajām līnijām:

1) horizontāla līnija, ko veido maksimāli tuvu vējstiklam pievirzītu izgatavotāja uzstādīto salona saulessargu apakšējās malas perpendikulāra projekcija pret vējstiklu;

2) horizontāla līnija, kas novilkta līdz ar vējstikla redzamības laukā esošo apakaļskata spoguļu atstarojošo virsmu augstāko punktu vertikālajā plaknē.

M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem ārpus vadītāja redzamības lauka esošo vējstikla augšmalu, kur paredzēta vieta izgaismotai maršruta zīmei, atļauts pārklāt ar necaurspīdīgu plēvi apkārt tai."

2. Svītrot 1. pielikuma II sadaļas 3.3.1. tabulu.

3. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 3.3. koda A1 daļas tekstu ar tabulām un attēliem šādā redakcijā:

"A1. Lai nodrošinātu transportlīdzekļa vadītājam pietiekamu redzamību virzienā uz aizmuguri (3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6. un 3.3.7. att.), transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar atpakaļskata spoguļiem vai netiešās redzamības ierīcēm (piemēram, videokamera) (turpmāk - ierīce) atbilstoši 3.3.2. tabulā noteiktajām prasībām. Atpakaļskata spoguļu vai ierīču dalījums klasēs norādīts 3.3.1. tabulā.

L kategorijas transportlīdzeklim bez virsbūves spoguļus uzstāda tā, lai attālums no atstarojošo virsmu centriem horizontālā plaknē līdz vertikālajai simetrijas garenplaknei nebūtu mazāks par 280 mm (3.3.8. att.).

Minimālais L klases spoguļa atstarojošās virsmas laukums ir 69 cm2. Apaļa spoguļa atstarojošās virsmas diametrs nedrīkst būt mazāks par 94 mm un lielāks par 150 mm. Ja spogulis nav apaļš, tā atstarojošajā virsmā var ievilkt aploci ar diametru 78 mm, un spoguļa atstarojošā virsma iekļaujas 120 mm x 200 mm lielā taisnstūrī.

3.3.1. tabula

Atpakaļskata spoguļu un ierīču klases

Nr. p. k. Klase Spoguļa vai ierīces tips
1. I Salona (iekšējais) spogulis vai ierīce
2. II Galvenais (ārējais) spogulis (lielais) vai ierīce
3. III Galvenais (ārējais) spogulis (mazais) vai ierīce
4. IV Platleņķa spogulis (ārējais) vai ierīce
5. V Tuvās redzamības spogulis (ārējais) vai ierīce
6. VI Priekšējais spogulis (ārējais) vai ierīce
7. VII L kategorijas transportlīdzeklim ar virsbūvi galvenais (ārējais) spogulis vai ierīce
8. L Motocikla spogulis vai ierīce
   

3.3.2. tabula

Atpakaļskata spoguļu vai ierīču uzstādīšanas prasības

Transportlīdzekļa kategorija un pirmās reģistrācijas datums Transportlīdzekļa pamata spoguļi vai ierīces Mācību transportlīdzekļa papildu spoguļi vai ierīces
I klase II klase III klase IV klase V klase (uzstādīts ne zemāk kā 2 m virs brauktuves1) VI klase (uzstādīts ne zemāk kā 2 m virs brauktuves1) VII klase L klase ārējie atpakaļskata spoguļi vai ierīces salona atpakaļskata spogulis vai ierīce
M1, N1 līdz 31.12.2010. O, ja PP nav uzstādīts III klases spogulis A tikai kā alternatīva III klases spogulim O VP,
O PP, ja nav uzstādīts I klases spogulis,
O PP2
A A A N N O abās pusēs rūpnieciski izgatavots automobilim paredzēts atpakaļskata spogulis vai III klases spogulis vai ierīce A rūpnieciski izgatavots automobilim paredzēts atpakaļskata spogulis vai I klases spogulis vai ierīce
no 01.01.2011. A A tikai kā alternatīva III klases spogulim O abās pusēs A A A N N
M2, M3 A O abās pusēs N A A A N N O abās pusēs II vai III klases spogulis vai ierīce
N2, N3 līdz 31.12.1999. A O abās pusēs N A A A N N
no 01.01.2000. līdz 31.12.2007. A O abās pusēs N O PP3 O PP3 A N N
N2≤7,5t no 01.01.2008. A O abās pusēs N O abās pusēs3 O PP4

A VP

O N N
N2>7,5t
N3
no 01.01.2008. A O abās pusēs N O abās pusēs O PP4

A VP

O N N
A O abās pusēs N O abās pusēs O PP4

A VP

O N N
L (ar virsbūvi) O, ja PP nav uzstādīts III vai VII klases spogulis N A tikai kā alternatīva VII klases spogulim N N N O VP, O PP, ja nav uzstādīts I klases spogulis N O abās pusēs rūpnieciski izgatavots automobilim paredzēts atpakaļskata spogulis vai VII, vai III klases spogulis vai ierīce
L (bez virsbūves) N N A tikai kā alternatīva L klases spogulim N N N N O
abās pusēs
N

N

Apzīmējumi: A - atļauts; N - aizliegts; O - obligāts; VP - vadītāja pusē; PP - pasažiera pusē.

Piezīmes.

1 Pilnīgi noslogotam transportlīdzeklim neviena spoguļa vai ierīces daļa nedrīkst atrasties zemāk par 1,90 m virs brauktuves.

2 Ja aizmugurējie stikli ir pārklāti ar gaismas caurlaidību pazeminošu materiālu vai aizkariem (žalūzijām) vai M1 kategorijas transportlīdzeklis pielāgots labās puses kustībai.

3 Prasība attiecībā uz aprīkošanu ar IV un V klases spoguļiem neattiecas uz gadījumiem, ja V klases atpakaļskata spoguli nav iespējams uzstādīt atbilstošā augstumā.

4 Ja V klases spoguļa vai ierīces redzamības zona tiek nodrošināta, kombinējot IV klases un VI klases spoguļu vai ierīces redzamības zonas, tad V klases spoguļa vai ierīces uzstādīšana nav obligāta."

4. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 3.3. koda A2 daļu šādā redakcijā:

"Atpakaļskata spoguļiem vai ierīcēm jābūt sertificētām un marķētām (3.3.9. att.) atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem, izņemot rūpnieciski izgatavotus automobilim paredzētus ārējos un salona atpakaļskata spoguļus, kas papildus jāuzstāda mācību transportlīdzeklim atbilstoši 3.3.2. tabulā noteiktajām prasībām.

Ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim, atpakaļskata spoguļi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kas tika piemērotas, izgatavojot (sertificējot) vai pārbūvējot transportlīdzekli."

5. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 3.3. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

3.3. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Vizuāla

2) Redzamības lauka mērījumi, ja nepieciešams

B1. Nav obligātā atpakaļskata spoguļa vai ierīces; prasībām neatbilstošs spoguļu vai ierīču skaits, tips, klase vai izvietojums; atpakaļskata spogulis vai ierīce nenodrošina pietiekamu redzamību atpakaļskatā; mācību transportlīdzeklis aprīkots ar prasībām neatbilstošu papildu atpakaļskata spoguli vai ierīci 2
B2. Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts spogulis vai ierīce transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts līdz 2000. gada 31. decembrim 1
B2. Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts spogulis vai ierīce transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts, sākot ar 2001. gada 1. janvāri 2
B3. Sīki spoguļa vai ierīces izturību neietekmējoši vai redzamības lauku par mazāk nekā 20 % samazinoši bojājumi; spoguļa vai ierīces regulēšanas mehānisms darbojas neefektīvi; vieglajam automobilim neobligāti uzstādāmais spogulis vai ierīce nav regulējama 1
B3. Jebkādi spoguļa vai ierīces izturību ietekmējoši vai redzamības lauku par vairāk nekā 20 % samazinoši bojājumi; atpakaļskata spoguļa vai ierīces pārklājums vai attēlu kropļojoši bojājumi, vai neatbilstošs stiprinājums; obligāti uzstādāmais atpakaļskata spogulis vai ierīce nav regulējams 2
B4. Netiešās redzamības sistēmas ierīces bojājumi vai nedrošs tās stiprinājums, bet redzamība netiek būtiski ietekmēta; spoguļi nav sertificēti vai atbilstoši marķēti vai nav regulējami; netiešās redzamības sistēmu komponentes un to stiprinājumi traucē vadības ierīcēm vai aktīvo drošības sistēmu darbībai vai būtiski aizsedz vadītāja tiešās redzamības zonu 2
B4. Transportlīdzeklis ar vadību labajā pusē nav aprīkots ar netiešās redzamības sistēmu; netiešās redzamības sistēmas ierīce(-es) vai tās(-o) novietojums neatbilst prasībām; netiešās redzamības sistēmas ierīces bojājumi vai nedrošs stiprinājums, kā rezultātā redzamība ir traucēta vai netiek nodrošināta; netiešās redzamības ierīce nedarbojas 3"

6. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.1. tabulas 13. un 14. aili šādā redakcijā:

"13. S1; S3 Bremžu lukturis ar pastāvīgu gaismas intensitāti
14. S2; S4 Bremžu lukturis ar mainīgu gaismas intensitāti"

7. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.1.2. koda A1 daļas pirmo rindkopu un 4.1.2.1. tabulu šādā redakcijā:

"A1. Tuvās gaismas kūlis nedrīkst būt būtiski novirzīts uz sāniem, un tā noliekumam attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu jāatbilst 4.1.2.1. tabulā norādītajam intervālam.

4.1.2.1. tabula

Tuvās gaismas kūļa noliekums pret horizontālu ceļa virsmu atkarībā no lukturu gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attāluma līdz ceļa virsmai

  Lukturu gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai h (m)
h < 0,8 0,8 ≤ h ≤ 1,0 1,0 < h ≤ 1,2 h > 1,2
Tuvās gaismas kūļa noliekuma pret horizontālu ceļa virsmu pieļaujamais intervāls (%) -0,5 līdz -2,5 -0,5 līdz -3,0 -1,0 līdz -3,0 -1,5 līdz -3,5"

8. Aizstāt 1. pielikuma II sadaļas 4.1.2. koda A1 daļas tekstu

"Tālās gaismas kūļa noliekumam attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu jāatbilst izgatavotāja prasībām. Ja šādi dati nav pieejami, tam jāiekļaujas intervālā no 0 līdz -3,5 %."

ar šāda satura tekstu:

"Tālās gaismas kūlis nedrīkst būt būtiski novirzīts uz sāniem vai vērsts augstāk par noliekuma attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu 0 % atzīmi."

9. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.1.2. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

4.1.2. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Noteikt tuvās un tālās gaismas kūļa noliekumu attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu ar regloskopu

2) Veicot lukturu regulējuma pārbaudi transportlīdzeklim ar vadītāju un bez kravas, lukturu regulēšanas ierīcei jāatrodas neitrālajā ("0") stāvoklī

3) Kļūmes vai bojājuma indikatora vizuāla pārbaude vai pārbaude, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni

B1. Tehniskajā apskatē - mēraparātu panelī kļūmes vai bojājuma indikators nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vai norāda uz kļūmi vai bojājumu adaptīvo priekšējo gaismas ierīču sistēmas darbībā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2011. gada 31. decembrim) 1
B1. Tuvās gaismas kūļa noliekums attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu neiekļaujas pieļaujamajā intervālā; tālās gaismas kūlis iestatīts par augstu; tuvās vai tālās gaismas kūlis būtiski novirzīts uz sāniem; tuvās vai tālās gaismas kūļa attēls izplūdis, bezveidīgs; tehniskajā apskatē - mēraparātu panelī kļūmes vai bojājuma indikators nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vai norāda uz kļūmi vai bojājumu adaptīvo priekšējo gaismas ierīču sistēmas darbībā, vai OBD, kam pieslēdzas, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni, uzrāda kļūmi vai bojājumu adaptīvo priekšējo gaismas ierīču sistēmas darbībā (ja transportlīdzeklis reģistrēts, sākot ar 2012. gada 1. janvāri) 2"

10. Papildināt 1. pielikuma II sadaļas 4.1.4. koda A1 daļu pēc "b" apakšpunkta ar rindkopu šādā redakcijā:

"Automobilim, kas pirmo reizi reģistrēts, sākot ar 2012. gada 1. janvāri, atļauts galvenos lukturus aizstāt ar automobiļa markai un tā tipam paredzētajiem galvenajiem lukturiem."

11. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.1.4. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

4.1.4. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Vizuāla

2) Darbības pārbaude

B1. Neatbilstošs vai nesertificēts, vai neatbilstoši sertificēts lukturis; divlukturu sistēmas gadījumā - asimetrisku baltu gaismu izstarojošs Eiropas tipa kreisās puses kustībai paredzēts lukturis bez atbilstošas uzlīmes uz izkliedētāja; neatbilstošs galvenā luktura tips vai lukturu skaits, vai novietojums; prasībām neatbilstošs gaismas avots; neatbilstoša luktura izstarotās gaismas krāsa; galvenais lukturis neatbilst transportlīdzekļa markai vai tā tipam (ja transportlīdzeklis reģistrēts, sākot ar 2012. gada 1. janvāri) 2"

12. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.5.2. koda A1 daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"A1. Priekšējā miglas luktura gaismas kūlis nedrīkst būt vērsts augstāk par noliekuma attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu 0 % atzīmi. Priekšējā miglas luktura gaismas kūļa attēlam uz pārbaudes ekrāna vai regloskopā jābūt nepārprotami izšķiramam, tas nedrīkst būt izplūdis, bezveidīgs. Priekšējais miglas lukturis shematiski attēlots 4.5.2.1. attēlā."

13. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.5.2. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

4.5.2. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
Noteikt priekšējā miglas luktura gaismas kūļa noliekumu attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu ar regloskopu B1. Priekšējā miglas luktura gaismas kūlis iestatīts par augstu; priekšējā miglas luktura gaismas kūļa attēls izplūdis, bezveidīgs 2"

14. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 4.12. koda A1 daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"A1. M, N, O kategorijas transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt darba lukturus, kas izmantojami darba procesa nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos. Konkrētajām papildu gaismas ierīcēm jābūt ieslēdzamām un izslēdzamām ar atsevišķu slēdzi."

15. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 6.1.3. koda A7 daļas trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, saskaņā ar Ženēvā 1958. gada 20. martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtā Nolīguma "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" (turpmāk - ANO EEK) Noteikumu Nr. 110 (ietverot 02. sērijas grozījumus) prasībām SDG balonam jābūt veiktai periodiskai pārbaudei atbilstošā inspicēšanas institūcijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību. SDG balona periodiskās pārbaudes datiem (piemēram, transportlīdzekļa VIN, gāzes balona sērijas numuram, nākošās pārbaudes termiņam) jāļauj identificēt SDG balonu un tā periodiskās pārbaudes apliecinājuma derīguma termiņu. SDG balona periodiskās pārbaudes datus inspicēšanas institūcija ievada transportlīdzekļu reģistrā. Periodiskai pārbaudei jābūt veiktai ne retāk kā reizi 48 mēnešos pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas uzsākšanas ar motoram uzstādītu SDG barošanas iekārtu (transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums vai datums, kad reģistrēta motora aprīkošana ar SDG barošanas iekārtu)."

16. Izteikt 1. pielikuma II sadaļas 6.1.3. koda B daļas tabulu šādā redakcijā:

"B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

6.1.3. Pārbaudes metode Vērtēšanas kritēriji Novērtējums
1) Vizuāla pārbaude, transportlīdzeklim atrodoties uz bedres vai pacēlāja

2) Ja motoru darbina ar gāzi, izmantot gāzes noplūdes detektoru

B1. Transportlīdzekļa motora darbināšanai izmantojamās degvielas veida maiņa nav fiksēta transportlīdzekļu reģistrā 2
B2. Degvielas tvertnes (gāzes balona) virspusēja korozija vai nelieli bojājumi, kas neietekmē degvielas tvertnes (gāzes balona) izturību vai hermētiskumu 1
B2. Nav izgatavotāja paredzētās degvielas tvertnes (gāzes balona); degvielas tvertnes vai SNG gāzes balona dziļi korozijas bojājumi vai deformācija, kas ietekmē degvielas tvertnes vai SNG gāzes balona izturību vai hermētiskumu; degvielas tvertnes pārveidojumi, kas palielina degvielas tvertnes ietilpību; neatbilstošs vai vaļīgs degvielas tvertnes (gāzes balona) stiprinājums; nav degvielas tvertnes (gāzes balona) uzpildes atveri nosedzošā vāciņa 2
B2. Degvielas noplūde no degvielas tvertnes (gāzes balona); SDG gāzes balona dziļi korozijas bojājumi vai deformācija, kas ietekmē SDG gāzes balona izturību vai hermētiskumu; bīstami nedrošs degvielas tvertnes (gāzes balona) stiprinājums 3
B3. Barošanas sistēmas cauruļvada vai citas sastāvdaļas korozija sākuma stadijā; cauruļvada vai šļūtenes neatbilstošs stiprinājums, bet cauruļvads vai šļūtene ir fiksēta un nerīvējas pret citām sastāvdaļām 1
B3. Barošanas iekārtas šļūtene vai cauruļvads nav piemērots konkrētajai degvielai; mehāniski bojāti, stipri korodējuši vai asā leņķī saliekti cauruļvadi; nav vairāku pēc kārtas šļūtenes vai cauruļvada stiprinājuma elementu; nenostiprināts degvielas cauruļvads vai barošanas sistēmas cita sastāvdaļa; iespējama cauruļvada vai šļūtenes aizķeršanās aiz ceļa nelīdzenumiem; mitra dīzeļdegvielas šļūtene, cauruļvads vai barošanas sistēmas cita sastāvdaļa; barošanas sistēmas sastāvdaļa neveic savu funkciju 2
B3. Barošanas iekārtas cauruļvads vai šļūtene rīvējas pret citām transportlīdzekļa sastāvdaļām; barošanas iekārtas cauruļvads vai šļūtene var viegli aizķerties aiz ceļa nelīdzenumiem; benzīna vai gāzes noplūde no šļūtenes, cauruļvada vai barošanas sistēmas citas sastāvdaļas; dīzeļdegvielas pilēšana vai plūšana no šļūtenes, cauruļvada vai barošanas sistēmas citas sastāvdaļas; iespējams šļūtenes plīsums; savienojuma izjukšanas bīstamība barošanas sistēmā 3
B4. Nesertificēta gāzes barošanas sistēmas sastāvdaļa, ja gāzes barošanas iekārta transportlīdzeklim uzstādīta, sākot ar 2002. gada 18. martu; uzstādīta gāzes barošanas iekārta, bet motors nedarbojas ar gāzi; pilnībā nedemontēta gāzes barošanas iekārta 2
B5. Neatļautas ierīces pievienošana gāzes barošanas iekārtai 2
B6. Nav apzīmējuma M2 vai M3 kategorijas transportlīdzeklim, kam uzstādīta iekārta motora darbināšanai ar gāzi; apzīmējums nav izturīgs pret ārējās vides iedarbību vai neatbilstoši novietots 2
B7. Prasībām neatbilstošs gāzes balona novietojums; neatbilstoša gāzes balona aizsardzība pret ārējiem triecieniem; gāzes balons saskaras ar citu metālisku transportlīdzekļa daļu, izņemot tā stiprinājuma elementus; nav nepieciešamās informācijas par SNG gāzes balonu, ja gāzes barošanas sistēma uzstādīta, sākot ar 2002. gada 18. martu 2
B7. Gāzes balona remontmetinājums; sākot ar 2022. gada 1. janvāri, neatbilstoši dati vai nav datu par SDG balona periodiskās pārbaudes apliecinājumu transportlīdzekļu reģistrā; beidzies SDG balona derīguma termiņš; sākot ar 2022. gada 1. janvāri, beidzies SDG balona periodiskās pārbaudes apliecinājums; nav nepieciešamās informācijas par SDG gāzes balonu 3
B8. Prasībām neatbilstoša gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļa; prasībām neatbilstošs gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļas novietojums vai aizsardzība; neatbilstošs gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļu savienojums; neatbilstošs gāzes barošanas sistēmas aprīkojums starpsienu šķērsojuma vietās, salonā vai slēgtā nodalījumā; neatbilstoša gāzes barošanas sistēmas ventilācijas konstrukcija; nav gāznecaurlaidīgā apvalka vai tas bojāts vai deformēts 2
B8. Šļūtene nav paredzēta gāzes barošanas iekārtai 3"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

21.01.2021