Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā

Izdarīt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 112., 183. nr.; 2013, 126. nr.; 2014, 6. nr.; 2015, 248. nr.; 2019, 253. nr.) šādus grozījumus:

1. 6. pantā:

izteikt otrās daļas 1. punkta "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana;";

aizstāt piektajā daļā tekstu "1. punkta "a", "c" un "e" apakšpunktā" ar tekstu "1. punkta "a" un "d" apakšpunktā".

2. Aizstāt 8. panta otrās daļas 3. punktā vārdus "energopase un" ar vārdiem "ēkas energosertifikāts vai ēkas pagaidu energosertifikāts un tā pielikumi".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 7. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 19. janvārī

20.01.2021