Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 28

Rīgā 2021. gada 12. janvārī (prot. Nr. 4 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (Latvijas Vēstnesis, 222A., 230B. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2021. gada 9. janvārim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk - saimnieciskās darbības ierobežojumi)".

2. Papildināt 3. punktu aiz vārdiem un skaitļa "samazinājušies ne mazāk kā par 20 %" ar vārdiem "un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem".

3. Aizstāt 14. punktā vārdus un skaitļus "un līdz 2021. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju un līdz 2021. gada 15. jūlijam - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju".

4. Izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. informācija par šo noteikumu 3. punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;".

5. Papildināt noteikumus ar 19.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.8. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem."

6. Papildināt noteikumus ar 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Grozījumi šo noteikumu 3. punktā, 15.2. un 19.8. apakšpunktā, kas paredz iesniegt pamatojumu ieņēmumu samazinājuma saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, stājas spēkā 2021. gada 16. martā. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto prasību attiecībā uz pamatojumu ieņēmumu samazinājuma saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

15.01.2021