Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 6

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt būvnormatīva 8. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Uguns izplatības iespēju starp atšķirīgas ugunsnoturības pakāpes būves daļām novērš ar ugunsdrošības nodalījumus norobežojošām konstrukcijām."

2. Izteikt būvnormatīva 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Būvju un to ugunsdrošības nodalījumu nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu veidojošo būvkonstrukciju nepieciešamo ugunsizturību nosaka, ņemot vērā būves un tās ugunsdrošības nodalījumu lietošanas veidu, nepieciešamo būves un tās ugunsdrošības nodalījumu ugunsnoturības pakāpi, būves un ugunsdrošības nodalījuma augstākā stāva grīdas līmeni, ugunsdrošības nodalījuma pieļaujamo platību un būves vai tās daļu ugunsslodzi."

3. Izteikt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"Būvju un to ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju ugunsizturība".

4. Izteikt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Būvju un to ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība atkarībā no būvju vai to ugunsdrošības nodalījumu ugunsnoturības pakāpēm".

5. Izteikt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2.** U1b vai U2b ugunsnoturības pakāpes vienstāva būvei vai vienstāva būves daļai kolonnu minimālā ugunsizturība netiek reglamentēta, ja kolonnu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0."

6. Izteikt būvnormatīva pielikuma 2. tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Būvju vai to ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju minimālās būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases atkarībā no būvju ugunsnoturības pakāpēm".

7. Izteikt būvnormatīva pielikuma 3. tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"Būves vai ugunsdrošības nodalījuma augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme un ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība".

8. Izteikt būvnormatīva pielikuma 3. tabulas pirmās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Būves vai tās ugunsdrošības nodalījuma lietošanas veids".

9. Izteikt būvnormatīva pielikuma 3. tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Būves vai tās ugunsdrošības nodalījuma augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme (m)".

10. Aizstāt būvnormatīva pielikuma 3. tabulā I būves vai tās ugunsdrošības nodalījuma lietošanas veida rindu

"U3

līdz 8*

1600"

ar rindu

"U3

līdz 8*

1600**"

11. Aizstāt būvnormatīva pielikuma 3. tabulā II, V būves vai tās ugunsdrošības nodalījuma lietošanas veida rindu

"U3

līdz 8*

1600"

ar rindu

"U3

līdz 8*

1600***"

12. Svītrot būvnormatīva pielikuma 3. tabulas 2. piezīmē vārdus un skaitli "un stāvu skaitu līdz 6".

13. Papildināt būvnormatīva pielikuma 3. tabulu ar 3., 4. un 5. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Ja būve sadalīta ugunsdrošības nodalījumos, kuriem ir dažādas ugunsnoturības pakāpes, ievēro šādas prasības:

1) kopīgās ugunsdrošības nodalījumus norobežojošās būvkonstrukcijas atbilst prasībām, kas izvirzītas ugunsdrošības nodalījumam ar augstāko ugunsnoturības pakāpi;

2) zemāk izvietoto ugunsdrošības nodalījumu nesošo būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un ugunsreakcijas klase ir ne mazāka par kopīgo ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi;

3) ja ugunsdroši atdalītas telpas funkcionāli saistītas ar vairāk nekā vienu ugunsdrošības nodalījumu, to norobežojošo būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klase nav zemāka, kā tas noteikts ugunsdroši atdalītām telpām ugunsdrošības nodalījumā ar augstāko ugunsnoturības pakāpi;

4) virs U3 ugunsnoturības pakāpes ugunsdrošības nodalījuma aizliegts paredzēt ugunsdrošības nodalījumus ar citu ugunsnoturības pakāpi.

4. ** Ievērojot šā būvnormatīva pielikuma 3. tabulas 2. piezīmi, U3 ugunsnoturības pakāpes I lietošanas veida būvēs atļauts palielināt ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību līdz 2000 m2.

5. *** Ievērojot šā būvnormatīva pielikuma 3. tabulas 2. piezīmi, U3 ugunsnoturības pakāpes II un V lietošanas veida būvēs atļauts palielināt ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību līdz 3500 m2."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

14.01.2021