Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 14

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes
un jūras drošības likuma
11. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 22. nr., 2014, 21. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punktā vārdus "noteikšanas kārtību" ar vārdiem "komplektēšanas kārtību uz".

2. Aizstāt 3. un 4. punktā vārdu "nosaka" ar vārdu "komplektē".

3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Valsts robežsardzes kuģiem kuģa apkalpes minimālo sastāvu nosaka kuģa īpašnieks savas iestādes iekšējos noteikumos, saskaņojot apkalpes locekļu sastāvu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Latvijas Jūras administrācija)."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja kuģa reisa ilgums līdz nākamajai ostai nepārsniedz 24 stundas, šī reisa laikā uz kuģa var atrasties mazāks apkalpes locekļu skaits, nekā noteikts šo noteikumu 1. un 2. pielikumā, ja apkalpes locekļu skaits ir saskaņots ar Latvijas Jūras administrāciju."

5. Papildināt 9. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts robežsardzes kuģiem, stāvkuģiem un zvejas laivām apliecību neizsniedz."

6. Aizstāt 11. punktā vārdus "(sniedzot pamatojumu rindā "Īpašas atzīmes") un iesniedz Latvijas Jūras administrācijā dokumentus" ar vārdiem "un, ja nepieciešams, iesniedz Latvijas Jūras administrācijā papildu dokumentus".

7. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Latvijas Jūras administrācija triju darbdienu laikā izskata kuģa īpašnieka iesniegumu, izvērtē attiecīgā kuģa dienesta organizāciju, kuģa aprīkojuma un ekspluatācijas īpatnības, kuģa apkalpes spēju nodrošināt darba un atpūtas laika prasību izpildi, kuģa drošības vadības un aizsardzības pasākumus, kā arī kuģa apkalpes kvalifikācijas līmeni un pieņem lēmumu par apliecības izsniegšanu."

8. Papildināt 13. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) tehniskajā uzraudzībā esošajiem kuģiem apliecības derīguma termiņš ir piesaistīts klasifikācijas apliecības derīguma termiņam."

9. Papildināt 15. punktu aiz vārda "noteikumi" ar vārdiem "kā arī mainās kuģa īpašnieks vai kuģošanas sabiedrība".

10. Izteikt 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"16. Kuģa īpašnieka pienākums ir nodrošināt kuģa apkalpes komplektēšanu vismaz atbilstoši kuģim noteiktajām apkalpes minimālā sastāva normām, kā arī radīt apstākļus, lai kuģa apkalpe varētu ievērot darba un atpūtas laiku atbilstoši kuģa apkalpes darba un sardzes grafikam.

17. Kuģa apkalpes minimālā sastāva komplektēšanas normas neatbrīvo kuģa īpašnieku un kuģa kapteini no atbildības par kuģa, cilvēku un vides drošību, kā arī par kuģa apkalpes komplektēšanu atbilstoši faktiskajiem kuģošanas apstākļiem un nosacījumiem."

11. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 80

Starptautiskos reisos iesaistīto kuģu apkalpes minimālā sastāva normas

I. Kapteinis un klāja apkalpe uz pasažieru kuģiem

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

3000 bruto tilpība (turpmāk - BT) un lielāka

500 BT−3000 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/2, IV/2

1

1

1 (II/31)

2.

Vecākais stūrmanis

II/2, IV/2

1

1

3.

Sardzes stūrmanis

II/1, IV/2

3

2

1 (II/32)

4.

Kvalificēts sardzes matrozis

II/5

3

3

2

5.

Sardzes matrozis

II/4

3

1

Piezīmes.
1 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/2 noteikumam.
2 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/1 noteikumam.

II. Kapteinis un klāja apkalpe uz kravas1 kuģiem

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

5000 BT un lielāka

2000 BT−5000 BT

500 BT−2000 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/2, IV/2

1

1

1

1 (II/32)

2.

Vecākais stūrmanis

II/2, IV/2

1

1

1

3.

Sardzes stūrmanis

II/1, IV/2

2

1 (23)

14

1 (II/36)

4.

Kvalificēts sardzes matrozis

II/5

3

2

1

5.

Sardzes matrozis

II/4

1 (25)

1 (25)

1

2

Piezīmes.
1 Kravas kuģu kategorijā ietilpst arī jūras velkoņi.
2 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/2 noteikumam.
3 Ķīmisko lejamkravu tankkuģiem. Šo pozīciju var attiecīgi samazināt, ja kuģa īpašnieks sniedz pamatojumu par to, ka sardzes stūrmanim nevar nodrošināt atsevišķu kajīti. Šajā gadījumā kuģošanas rajons tiek ierobežots līdz kuģošanai Baltijas jūrā un Ziemeļrietumeiropas ūdeņos.
4 Šo pozīciju var neņemt vērā, ja kuģa īpašnieks sniedz pamatojumu par to, ka sardzes stūrmanim nevar nodrošināt atsevišķu kajīti. Šajā gadījumā kuģošanas rajons tiek ierobežots līdz kuģošanai Baltijas jūrā un Ziemeļrietumeiropas ūdeņos.
5 Ķīmisko lejamkravu tankkuģiem.
6 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/1 noteikumam.

III. Kapteinis un apkalpe uz kuģiem līdz 500 BT ar attālināšanos līdz 150 jūras jūdzēm no patvēruma ostas1

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

līdz 50 BT

līdz 200 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/3, IV/22

1

1

1

2.

Sardzes stūrmanis

II/3, IV/22

13

13

13

3.

Sardzes mehāniķis4

III/1

1

1

1

4.

Sardzes matrozis

II/5 vai II/4

1

1

2 (15)

Piezīmes.
1 Šīs normas neattiecas uz velkoņiem, kuri nodarbojas ar tauvošanas, vilkšanas vai stumšanas darbiem, kā arī uz kuģiem, kuri pārvadā vairāk nekā 12 pasažierus.
2 Kapteinim un sardzes stūrmanim var būt tāljūras radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām). Kuģojot tikai jūras rajonā A1, kapteinim un sardzes stūrmanim var būt piekrastes radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām).
3 Kuģiem ar reisa ilgumu līdz 14 stundām šo pozīciju var neņemt vērā.
4 Šo pozīciju var neņemt vērā kuģim:
a) kuram galvenā dzinēja jauda ir mazāka par 750 kW, kā arī ja kuģa automatizācijas pakāpe pieļauj kuģa ekspluatāciju bez pastāvīgas sardzes mašīntelpā ar nosacījumu, ka viens no virsniekiem ir pabeidzis kursus par attiecīgā tipa dzinēju ekspluatāciju;
b) kurš ir aprīkots ar diviem neatkarīgiem galvenajiem dzinējiem;
c) kuram ir tikai viens galvenais dzinējs, ievērojot šādas prasības:
- reisa ilgums līdz 14 stundām;
- laba laika apstākļu prognoze ieplānotam reisam (vēja stiprums - ne vairāk par sešām ballēm, jūras viļņošanās stiprums - ne vairāk par piecām ballēm);
- patvēruma ostu (vietu) var sasniegt sešās stundās.
5 Kuģiem ar reisa ilgumu līdz 14 stundām.

IV. Kuģu mašīntelpas apkalpe1

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

galvenā dzinēja jauda lielāka par 6000 kW

galvenā dzinēja jauda 3000 kW−6000 kW

galvenā dzinēja jauda 750 kW−3000 kW

galvenā dzinēja jauda mazāka par 750 kW

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

1.

Vecākais mehāniķis

III/2 vai III/3 atkarībā no galvenā dzinēja jaudas

1

1

1

1

1

1

2.

Otrais mehāniķis

III/2

1

1

1

1

3.

Sardzes mehāniķis

III/1

2

1

1

1

22

12, 3

4.

Kuģa elektromehāniķis

III/6

14

14

14

14

5.

Kvalificēts sardzes motorists

III/5

2

1

1

1

1

1

6.

Sardzes motorists

III/4

1

1

1

7.

Kuģa elektriķis

III/7

25

15

Piezīmes.
1 Mašīntelpas apkalpošana bez pastāvīgas sardzes atļauta, ja kuģa automatizācijas līmenis atbilst SOLAS 74 konvencijas I-2 daļas E sadaļas prasībām.
2 Šo pozīciju var ieņemt kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW, kas sertificēts atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumu Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" 61. punktam.
3 Sardzes mehāniķi var aizvietot ar kvalificētu sardzes motoristu, ja kuģošanas rajons ir ierobežots kuģošanai tikai Baltijas jūrā un Ziemeļrietumeiropas ūdeņos. Šajā gadījumā Latvijas Jūras administrācija izvērtē kuģa enerģētiskās iekārtas drošas ekspluatācijas iespējas, pamatojoties uz kuģa iepriekšējās ekspluatācijas pieredzi.
4 Gadījumos, ja kuģim ir elektropropulsīvā iekārta.
5 Pasažieru kuģiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 80

Zvejas kuģu, kabotāžas kuģu un iekšējo ūdeņu kuģu apkalpes minimālā sastāva normas

I. Zvejas kuģi

1. Kapteinis un klāja apkalpe1 uz zvejas kuģiem neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

1.1.

kapteinis STCW-F konvencijas II/1 atbilstoši kuģa garumam noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/22 noteiktā kvalifikācija

1

1.2.

vecākais stūrmanis3 STCW-F konvencijas II/2 vai STCW konvencijas II/22 noteiktā kvalifikācija

1

1.3.

sardzes stūrmanis STCW-F konvencijas II/2 atbilstoši kuģa garumam noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/12 noteiktā kvalifikācija

1
(2, ja kuģa BT >3000)

1.4.

sardzes matrozis 145. punktā vai STCW konvencijas II/4 noteiktā kvalifikācija, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

2
(3, ja kuģa BT >3000)

Piezīmes.
1 Kapteinim un visiem stūrmaņiem nepieciešams globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk − GMDSS) universālā operatora sertifikāts.
2 Ja kapteinim vai stūrmanim ir STCW konvencijai atbilstošs kvalifikācijas dokuments, tad šajā dokumentā ir jābūt ierakstam par atļauju strādāt uz zvejas kuģiem.
3 Šo pozīciju var neņemt vērā, ja kuģa īpašnieks sniedz pietiekamu pamatojumu par to, kā nodrošinās kuģa ekspluatāciju atbilstoši starptautiskajām prasībām par minimālo apkalpi un normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas stundu ievērošanu.

2. Mašīntelpas apkalpe uz zvejas kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, lielāku par 3000 kW, neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

2.1.

vecākais mehāniķis STCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/2 noteiktā kvalifikācija

1

1

2.2.

otrais mehāniķis STCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/2 noteiktā kvalifikācija

1

1

2.3.

sardzes mehāniķis STCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/1 noteiktā kvalifikācija

1

2.4.

sardzes motorists 146. punktā vai STCW konvencijas III/4, vai STCW konvencijas III/5 noteiktā kvalifikācija

2

1

3. Mašīntelpas apkalpe zvejas kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 3000 kW neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

3.1.

vecākais mehāniķis STCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/3 noteiktā kvalifikācija

1

1

3.2.

sardzes mehāniķis STCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/1 noteiktā kvalifikācija

1

1

3.3.

sardzes motorists 146. punktā vai STCW konvencijas III/4, vai STCW konvencijas III/5 noteiktā kvalifikācija

1

4. Apkalpe uz zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar neierobežotu reisa ilgumu Baltijas jūrā

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

4.1.

kapteinis1 STCW-F konvencijas II/1 vai STCW konvencijas II/32 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

4.2.

sardzes stūrmanis1 STCW-F konvencijas II/2 vai STCW konvencijas II/12, vai STCW konvencijas II/32 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

4.3.

mehāniķis 136., 137., 138., 139., 140., 141. vai 142. punktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija vai 61. punktā, vai STCW konvencijas III/3, vai STCW-F konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

4.4.

sardzes matrozis vai zvejnieks 144. vai 145. punktā noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/4, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

Piezīmes.
1 Kapteinim un sardzes stūrmanim nepieciešams GMDSS universālā operatora sertifikāts vai tāljūras radiooperatora sertifikāts.
2 Ja kapteinim vai stūrmanim ir STCW konvencijai atbilstošs kvalifikācijas dokuments, tad šajā dokumentā ir jābūt ierakstam par atļauju strādāt uz zvejas kuģiem.

5. Apkalpe zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar reisa ilgumu līdz 16 stundām1 Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

5.1.

kapteinis2 STCW-F konvencijas II/1 vai STCW konvencijas II/33 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

5.2.

mehāniķis 136., 137., 138., 139., 140., 141. vai 142. punktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija vai 61. punktā, vai STCW konvencijas III/3, vai STCW-F konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

5.3.

sardzes matrozis vai zvejnieks 144. vai 145. punktā noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/4, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

Piezīmes.
1 Pēc kuģa īpašnieka iesnieguma un pamatojuma.
2 Kapteinim nepieciešams GMDSS ierobežotā operatora sertifikāts vai piekrastes radiooperatora sertifikāts.
3 Ja kapteinim ir STCW konvencijai atbilstošs kvalifikācijas dokuments, tad šajā dokumentā ir jābūt ierakstam par atļauju strādāt uz zvejas kuģiem.

II. Kabotāžas kuģi piekrastes kuģošanā

6. Kapteinis un klāja apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

500 BT un lielāki

līdz 500 BT

6.1.

kapteinis II/2 vai II/3 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

1

6.2.

sardzes stūrmanis II/1 vai II/3 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

1

6.3.

kvalificēts sardzes matrozis II/5

1

6.4.

sardzes matrozis II/4

1

1

Piezīme. Kapteinim un sardzes stūrmanim nepieciešams GMDSS universālā operatora sertifikāts vai tāljūras radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām). Kuģojot tikai jūras rajonā A1, kapteinim un sardzes stūrmanim nepieciešams GMDSS ierobežotā operatora sertifikāts vai piekrastes radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām).

7. Mašīntelpas apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

galvenā dzinēja jauda lielāka par 3000 kW

galvenā dzinēja jauda 750 kW−3000 kW

galvenā dzinēja jauda mazāka par 750 kW

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

7.1.

vecākais mehāniķis III/2 vai III/3 atkarībā no galvenā dzinēja jaudas

1

1

1

1

7.2.

otrais mehāniķis III/2

1

1

7.3.

sardzes mehāniķis III/11

1

1

22

12

7.4.

kuģa elektromehāniķis III/6

14

14

7.5.

kvalificēts sardzes motorists III/5

1

1

7.6.

sardzes motorists III/4

13

13

7.7.

kuģa elektriķis III/7

14

Piezīmes.
1 Šo pozīciju var ieņemt kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW, kas sertificēts atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumu Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" 61. punktam.
2 Sardzes mehāniķi var aizvietot ar kvalificētu sardzes motoristu.
3 Kuģiem piekrastes kuģošanā ar reisa ilgumu līdz 12 stundām šo pozīciju var neņemt vērā.
4 Gadījumos, ja kuģim ir elektropropulsīvā iekārta.

III. Iekšējo ūdeņu kuģi

8. Kapteinis un apkalpe1

Nr.
p.k.

Amats

Minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits2

8.1.

kapteinis3 175., 176., 177. vai 178. punktā noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa tilpībai vai tilpībai atbilstoša STCW konvencijā noteiktā kvalifikācija

1

8.2.

mehāniķis 179.1, 180., 180.1, 181. vai 182. punktā noteiktiem galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem vai jaudai atbilstoša STCW konvencijā noteiktā kvalifikācija

1

8.3.

matrozis 183. punktā vai STCW konvencijas II/4, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

8.4.

motorists4 184. punktā vai STCW konvencijas III/4, vai STCW konvencijas III/5 noteiktā kvalifikācija

1

Piezīmes.
1 Uz kuģiem ar BT, mazāku par 20, un galveno dzinēju jaudu, mazāku par 40 kW, apkalpi var samazināt, iekļaujot tajā tikai kapteini.
2 Uz kuģiem ar BT, mazāku par 300, un galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1500 kW, apkalpi var samazināt, iekļaujot tajā speciālistus, kuriem ir apvienotās kvalifikācijas dokumenti.
3 Kapteinim nepieciešams GMDSS piekrastes radiooperatora sertifikāts.
4 Kuģiem, kuru galvenā dzinēja jauda ir mazāka par 750 kW, kā arī ja kuģa automatizācijas pakāpe pieļauj kuģa ekspluatāciju bez pastāvīgas sardzes mašīntelpā, šo pozīciju var neņemt vērā."

12. Aizstāt 3. pielikumā vārdus "SJO numurs" ar vārdiem "IMO numurs".

13. Papildināt 3. pielikumu aiz teksta

"Mašīntelpa ir periodiski bez uzraudzības (jā/nē)  

"

Periodically unattended machinery space (yes/no)    

ar tekstu

"Kuģošanas sabiedrība  

"

Operating company    

14. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 80

Iesniegums apliecības saņemšanai

1. Kuģa vārds  
2. IMO Nr.  
3. BT  
4. Kopējā galveno dzinēju jauda, kW  
5. Kuģa tips  
6. Kuģošanas sabiedrība/kuģa īpašnieks  
7. Kuģošanas rajons un reisa ilgums  
8. Vai kuģa mašīntelpa ir periodiski bez uzraudzības? (jā/nē)  
9. Vai kuģa apkalpes minimālais sastāvs spēs efektīvi nodrošināt navigācijas sardzes un novērošanu? (jā/nē)  
10. Vai kuģa apkalpes minimālais sastāvs spēs efektīvi nodrošināt kuģa aizsardzības plāna prasības? (jā/nē/nav attiecināms)  
11. Vai kuģa apkalpes minimālais sastāvs spēs efektīvi nodrošināt kuģa drošības vadības sistēmas prasības? (jā/nē/nav attiecināms)  
12. Priekšlikumi kuģa apkalpes minimālajam sastāvam1
12.1. Kuģa apkalpes minimālais sastāvs

Amats

Kvalifikācijas dokumenta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumu Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" attiecīgais punkts

Skaits

Īpašas atzīmes (ja tādas ir)

12.2. Plānotais kuģa apkalpes minimālā sastāva darba un sardzes grafiks2

Amats

Plānotās ikdienas darba stundas jūrā

Plānotās ikdienas darba stundas ostā

Kopējās ikdienas atpūtas stundas3

sardze
(no-līdz)

pienākumi pēc sardzes
(no-līdz)

sardze
(no-līdz)

pienākumi pēc sardzes
(no-līdz)

jūrā

ostā

             
           
             
           
             
           
             
           
             
           

Piezīmes.
1 Šo sadaļu aizpilda, ja piedāvātais kuģa apkalpes minimālais sastāvs atšķiras no Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu" norādītajām kuģu apkalpes minimālā sastāva normām vai attiecīgo informāciju pieprasa valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija.
2 Šo sadaļu neaizpilda pasažieru kuģiem vai ro-ro pasažieru kuģiem, kas iesaistīti starptautiskajā kuģošanā, zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar reisa ilgumu līdz 16 stundām Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī un iekšējo ūdeņu kuģiem.
3 Plānotais minimālais atpūtas laiks nedrīkst būt mazāks par 10 stundām jebkurā 24 stundu periodā un 77 stundas jebkurā septiņu dienu periodā. Minimālais atpūtas laiks ir piemērojams saskaņā ar Jūras kodeksu, kurā iekļautas 2006. gada konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC, 2006) prasības, kā arī ar jebkuru piemērojamo koplīgumu, kas reģistrēts vai atļauts saskaņā ar minēto konvenciju un 1978. gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (STCW konvencija).

Kontaktpersona    
Kontaktinformācija    
(tālrunis, e-pasts)    
Paraksts*    
Datums*    

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

14.01.2021