Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 13

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
15. panta pirmo daļu un 17. panta pirmo un otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204. nr.; 2010, 77. nr.; 2013, 159. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās";

1.2. aizstāt 1. punktā vārdus "invalīdiem, kuriem" ar vārdiem "personām ar invaliditāti, kurām";

1.3. aizstāt 4. punktā vārdus "mājaslapā internetā (www.vsaa.lv)" ar vārdu "tīmekļvietnē";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.3 punktu šādā redakcijā:

"4.3 Šo noteikumu 4. punktā minēto pieprasījumu var neiesniegt Valsts sociālo pabalstu likuma 17. panta otrajā daļā minētās personas.";

1.5. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - komisija) elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā informāciju par personām ar invaliditāti, kurām izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai. Ja minēto informāciju elektroniski iesniegt nav iespējams, komisija to iesniedz papīra formā.";

1.6. aizstāt 6. punktā vārdus "bērnam invalīdam" ar vārdiem "bērnam ar invaliditāti";

1.7. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar šo noteikumu 4.3 punktu nav iesniegušas pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā no dienas, kad no komisijas ir saņemta informācija, ka personai izsniegts šo noteikumu 5. punktā minētais atzinums.";

1.8. papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Šo noteikumu 10.1 punktā minētajā kārtībā piešķirto pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piegādā pabalsta saņēmēja norādītajā dzīvesvietā vai bez maksas pārskaita uz kontu, kurā pabalsta saņēmējam tiek ieskaitīti Valsts sociālo pabalstu likuma 17. panta otrajā daļā minētie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie maksājumi. Pabalsta saņēmējs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā var iesniegt informāciju par citu norēķinu kontu, uz kuru pabalsts pārskaitāms, vai dzīvesvietas adresi, uz kuru tas piegādājams.";

1.9. izteikt 16. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai saņemtu piešķirto vai aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē ievietoto veidlapu)."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

01.07.2021