Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Aizkraukles novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/1

Aizkrauklē 2021. gada 8. janvārī

Grozījumi Aizkraukles novada domes 25.08.2011. saistošajos noteikums Nr. 9 "Par līdzfinansējuma kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 8. janvāra
ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 1, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
13. punktu un Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 25.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par līdzfinansējuma kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Noteikumu 4. un 5. punktu nepiemēro kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"."

2. Izteikt Saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Noteikumu 12. punkts piemērojams no 2021. gada 1. janvāra."

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

Aizkraukles novada domes 08.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2021/1 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 25.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par līdzfinansējuma kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.13.4. apakšpunktu, kas paredz, ka pārtraukta mācību procesa norise klātienē Aizkraukles Mākslas skolā un P. Barisona Mūzikas skolā, paredzot iespēju nodrošināt mācības attālināti, un ar mērķi atbalstīt iedzīvotājus, kurus ietekmējusi ārkārtas situācija un noteiktie ierobežojumi vīrusa "Covid-19" dēļ, saistošo noteikumu projekts paredz atvieglojumus izglītojamo vecāku profesionālās ievirzes izglītības iestāžu programmās ietverto mācību procesa nodrošināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz nepiemērot izglītojamo vecākiem līdzfinansējumu Aizkraukles Mākslas skolā un P. Barisona Mūzikas skolā uz laiku, kamēr spēkā ir Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu mēnesī ir apmēram 946 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saeima 2020. gada 5. jūnijā pieņēma un 2020. gada 10. jūnijā stājās spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kur cita starpā 24. pants nosaka, ka pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Tādējādi saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī mājaslapā internetā www.aizkraukle.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

09.01.2021