Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-40

Jelgavā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 19, 12. p.)

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu
un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013, 200. nr.; 2014, 85. nr.) šādu grozījumu:

papildināt pielikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie ir atbrīvoti no mēneša dalības maksas."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 20-40 "Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Jelgavas pilsētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas dažādās sporta un mākslas jomās.

Saistošo noteikumu pielikumā noteiktā mēneša dalības maksa tiek izmantota galvenokārt materiālu un aprīkojuma iegādei, izglītojamo un pedagogu dalībai dažādos pasākumos.

Šā brīža epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas dēļ profesionālās ievirzes treniņi un mācības nevar tikt nodrošināti atbilstošajam sporta un mākslas veidam. Tāpat nenotiek sporta un radoši pasākumi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka no dalības maksas tiek atbrīvoti izglītojamie valstī izsludinātas ārkārtējās situācijas laikā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neiegūtie ieņēmumi, ko sastāda vecāku līdzdalības maksājumi vienā mēnesī:

Jelgavas Mākslas skolai - 1630,00 euro,

Jelgavas specializētā peldēšanas skola -1200,00 euro,

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola - 2000,00 euro,

Jelgavas Ledus sporta skola - 7000,00 euro.

Kopējā ietekme uz pašvaldības budžetu diviem mēnešiem - 23660,00 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus piemēros attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā izglītojamo vecāku intereses saistībā ar Covid-19 izplatību un izglītības procesa organizēšanu.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

12.01.2021