Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Pieejama likumprojekta papildinātā anotācija.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20. nr.; 2006, 4. nr.; 2007, 3., 13. nr.; 2008, 1., 15. nr.; 2009, 9., 14., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 92., 189. nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187., 252. nr.; 2014, 113., 214. nr.; 2015, 11., 29., 140., 235. nr.; 2016, 48., 241. nr.; 2017, 75., 132., 203. nr.; 2018, 132., 201. nr.; 2019, 248.A nr.; 2020, 119.C, 232. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 421. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prokurors savā priekšrakstā par sodu apsūdzētajai personai var piemērot sabiedrisko darbu, naudas sodu vai probācijas uzraudzību, kā arī papildsodus - sabiedrisko darbu, naudas sodu vai tiesību ierobežošanu - saskaņā ar Krimināllikumā noteikto."

2. 634. panta ceturtajā daļā:

aizstāt 3. punktā vārdu "piespiedu" ar vārdu "sabiedriskais";

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) Valsts policijai - personas aizturēšanai un nodošanai brīvības atņemšanas iestādei, ja sabiedriskais darbs vai naudas sods aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzība aizstāta ar brīvības atņemšanu vai piemērots brīvības atņemšanas sods un persona neatrodas ieslodzījumā."

3. 644.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja persona, kurai ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu noteikta probācijas uzraudzība, bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos vai soda izpildes iestādes noteiktos pienākumus, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc šīs personas dzīvesvietas uz Valsts probācijas dienesta iesnieguma pamata aizstāj neizciesto soda laiku ar brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pēc notiesātā dzīvesvietas" ar vārdiem "pēc tās personas dzīvesvietas, kurai ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu noteikta probācijas uzraudzība";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja nepilngadīgajam ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu noteikta probācijas uzraudzība, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc nepilngadīgā dzīvesvietas uz Valsts probācijas dienesta iesnieguma pamata var pieņemt lēmumu par nepilngadīgā ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

(4) Ja nepilngadīgais, kuram ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu noteikta probācijas uzraudzība vai kuram sabiedriskais darbs aizstāts ar probācijas uzraudzību, bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos vai soda izpildes iestādes noteiktos pienākumus, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc nepilngadīgā dzīvesvietas uz Valsts probācijas dienesta iesnieguma pamata var aizstāt neizciesto soda laiku ar brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto."

4. Izteikt 646. pantu šādā redakcijā:

"646. pants. Sabiedriskā darba aizstāšana

(1) Ja persona, kura notiesāta ar sabiedrisko darbu vai kurai sabiedriskais darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, bez attaisnojoša iemesla to nepilda, tiesnesis sabiedrisko darbu aizstāj ar īslaicīgu brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

(2) Ja nepilngadīgais, kurš notiesāts ar sabiedrisko darbu vai kuram sabiedriskais darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, bez attaisnojoša iemesla to nepilda, tiesnesis sabiedrisko darbu aizstāj ar probācijas uzraudzību saskaņā ar Krimināllikumā noteikto."

5. Papildināt 805. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja Eiropas Savienības dalībvalstī piemērotā sabiedriskā darba ilgums noteikts mēnešos, tiesa to nosaka stundās, par vienu mēnesi rēķinot 20 sabiedriskā darba stundas."

6. Papildināt 841. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tiesa nolēmumā papildus norāda maksimālo laika periodu, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem un nav garāks par 24 mēnešiem, kādā izpildāms Latvijā piespriestais sabiedriskais darbs."

7. Papildināt 842. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Tiesa nolēmumā papildus norāda maksimālo laika periodu, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem un nav garāks par 24 mēnešiem, kādā izpildāms Latvijā piespriestais sabiedriskais darbs."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Grozījumi šā likuma 421. panta otrajā daļā, 634. panta ceturtās daļas 3. un 6. punktā, 644.1 un 646. pantā attiecībā uz probācijas uzraudzību kā pamatsodu un termina "piespiedu darbs" aizstāšanu ar terminu "sabiedriskais darbs" stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 29. decembrī

12.01.2021