Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ozolnieku novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/2020

2020. gada 17. decembrī

Grozījumi 2017. gada 17. augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 "Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2020. gada 17. decembra lēmumu Nr. 22 (prot. Nr. 21)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

1. Izdarīt Ozolnieku novada domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 "Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" grozījumus, papildinot tos ar 18. punktu sekojošā redakcijā:

"18. Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un epidemioloģisko drošības pasākumu ieviešanu Līdzfinansējuma apmērs uz noteiktu laiku var tikt samazināts vai pilnībā atcelts ar atsevišķu domes lēmumu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs A. Ozoliņš

 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 25/2020 "Grozījumi 2017. gada 17. augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 "Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs nav iespējams organizēt nodarbības normālā režīmā.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt iespēju regulēt līdzfinansējuma apmēru, lai novērstu izglītojamo izstāšanos no novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka iespēju uz laiku mainīt Līdzfinansējuma apmēru vai to atcelt pilnībā, pieņemot attiecīgu domes lēmumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, ja ar domes lēmumu līdzfinansējums tiek samazināts vai atcelts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības jomu, to izpildi nodrošinās Ozolnieku Mūzikas skolas, Ozolnieku Sporta skolas un Salgales Mākslas un mūzikas skolas direktori.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs A. Ozoliņš

29.12.2020