Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 800

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 61. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
78. panta otro daļu un 79. panta 1.1 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 52. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 233. nr.; 2017, 171. nr.; 2018, 42., 101., 142., 251. nr.; 2019, 108. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 11.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4.3. šo noteikumu 4. pielikumā norādītos datus atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtību;";

1.2. papildināt 11.8. apakšpunktu aiz skaitļa "21." ar vārdu un skaitli "un 22.";

1.3. izteikt 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Lai darba devējiem nodrošinātu informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām personām, kas darbnespējas periodā, par kuru ir izsniegta darbnespējas lapa, ir darba ņēmēja statusā pie attiecīgā darba devēja, veselības informācijas sistēma ne retāk kā vienu reizi diennaktī nodod Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai šādu informāciju:

33.1 1. par darbnespējas lapām, kas noslēgtas kopš iepriekšējās informācijas nodošanas;

33.1 2. par Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai nodotajām noslēgtajām darbnespējas lapām, kas anulētas veselības informācijas sistēmā kopš iepriekšējās informācijas nodošanas;

33.1 3. par darbnespējas lapām, kas atvērtas kopš iepriekšējās informācijas nodošanas.";

1.4. papildināt 33.5 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Veselības inspekcijai ir tiesības veselības informācijas sistēmā anulēt elektroniski izsniegtu darbnespējas lapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtību.";

1.5. aizstāt 41. punktā skaitli "2021." ar skaitli "2022.";

1.6. aizstāt 42. punktā skaitli "2022." ar skaitli "2023.";

1.7. izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 31. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Līdz 2022. gada 31. decembrim pacients veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst, autentifikācijai veselības informācijas sistēmā izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Uz ieslodzītajiem neattiecas nosacījums par autentifikāciju veselības informācijas sistēmā, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.";

1.8. papildināt noteikumus ar 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Šo noteikumu 4. pielikuma 11.8.2 apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.";

1.9. papildināt 4. pielikuma 11.7. apakšpunktu aiz vārdiem "bērna kopšana" ar vārdiem "vai bērna izolācija karantīnas laikā";

1.10. papildināt 4. pielikumu ar 11.8.1 un 11.8.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.8.1 smagi slima bērna kopšana saskaņā ar konsīlija lēmumu;

11.8.2 bērna ar kaulu lūzumu kopšana.";

1.11. aizstāt 21. pielikuma 4. punkta ievaddaļā un 4.3. apakšpunktā vārdu "mākslīgās" ar vārdu "medicīniskās";

1.12. papildināt 21. pielikumu ar 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. daļēji bloķēts (apturēts uz izpētes laiku)."

2. Šo noteikumu 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

3. Šo noteikumu 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

24.12.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.