Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 776

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
8. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 66. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.6. apakšpunktu.

2. Aizstāt 2.7. apakšpunktā vārdus un skaitli "(turpmāk - regula 2015/2247)" ar vārdiem un skaitli "(turpmāk - regula 2015/2447)".

3. Svītrot 2.8. apakšpunktu.

4. Papildināt noteikumus ar 2.10., 2.11. un 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētajā regulā (ES) 2020/760, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā (turpmāk - regula 2020/760);

2.11. Komisijas 2019. gada 17. decembra Īstenošanas regulā (ES) 2020/761, ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm (turpmāk - regula 2020/761);

2.12. Komisijas 2006. gada 12. decembra Regulā Nr. 88/2007, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju režīma piemērošanai attiecībā uz labību, kuru izved kā makaronu izstrādājumus, uz ko attiecas KN kodi 19021100 un 190219 (turpmāk - regula Nr. 88/2007)."

5. Papildināt noteikumus ar 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18. un 3.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9. pilda regulas 2020/760 7. panta 7. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 1., 2., 3., 4. un 5. punktā, 13. panta 2., 3., 6., 7., 10. un 11. punktā, 12. panta 4. punkta pirmajā daļā, 13. panta 2., 3., 4., 6., 7. un 10. punktā, 14. panta 1. punktā, 15. panta 1. punkta otrajā daļā, 22. panta 1. punktā, 26. pantā un 2. pielikumā noteiktās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.10. pilda regulas 2020/760 3. panta 1. punktā un 14. pantā noteiktās dalībvalsts licences izdevējiestādes funkcijas;

3.11. pilda regulas 2020/760 10. panta 6. punktā un 16. pantā noteiktās dalībvalsts kompetentās iestādes funkcijas;

3.12. pilda regulas 2020/760 9. panta 3. punktā, 12. panta 4. punkta otrajā daļā, 5. un 6. punktā, 13. panta 5. un 12. punktā un 15. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktās kompetentās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.13. sniedz Eiropas Komisijai regulas 2020/760 17. pantā un regulas 2020/761 16., 17., 33., 40. un 61. pantā noteikto informāciju;

3.14. pilda regulas 2020/761 6. panta 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 9. pantā, 10. panta 7., 8., 9. un 10. punktā, 24. pantā, 44. panta 2. punktā, 51. panta 1. punktā, 57. panta 2. un 3. punktā, 59. panta 2. punktā, 62. panta 2. un 4. punktā, 63. panta 2. un 3. punktā un 72. panta 3., 4. un 6. punktā noteiktās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.15. pilda regulas 2020/761 10. panta 4. punktā un 72. panta 3. un 9. punktā noteiktās dalībvalsts licences izdevējiestādes funkcijas un 10. panta 7. punktā noteiktās kompetentās licences izdevējiestādes funkcijas;

3.16. pilda regulas 2020/761 44. panta 2. punktā, 55. panta 5. punktā, 62. panta 3. un 5. punktā un 64. panta 3. punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas;

3.17. saskaņā ar regulas 2020/761 7. panta 2. punktu un 12. panta 2. punktu reģistrē ziņas elektroniskajā pieteikumu iesniegšanas un reģistrācijas sistēmā;

3.18. pilda regulas Nr. 88/2007 2. panta 1. punktā, 4. panta 2. punktā un 6. pantā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas;

3.19. pilda regulas Nr. 88/2007 3. pantā noteiktās izdevējiestādes funkcijas."

6. Papildināt noteikumus ar 4.3. un 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. kontrolē ienākošo plūsmu pārraudzīšanas kārtības (Inward Monitoring Arrangement - IMA 1) sertifikātus atbilstoši regulas 2020/761 72. panta 6. punkta nosacījumiem;

4.4. pilda regulas Nr. 88/2007 4. un 5. pantā noteiktās muitas iestādes funkcijas."

7. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Lai saņemtu importa licenci tarifa kvotām, par kurām nepieciešama obligāta uzņēmēju iepriekšēja reģistrācija atbilstoši regulas 2020/760 11. pantam, persona pirms pieteikšanās importa licencei reģistrējas regulas 2020/760 13. pantā minētajā licenču turētāju reģistrācijas un identifikācijas LORI elektroniskajā sistēmā un aizpilda regulas 2020/760 12. pantā minēto neatkarīguma deklarāciju."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

24.12.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.