Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 827

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 92. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
un Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma

20. panta 14. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 7.3.5. un 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3.5. valsts budžeta finansējums - 4 500 000 euro;

7.4. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" virssaistību finansējums - 18 000 000 euro."

2. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Lielie saimnieciskās darbības veicēji atbalstu var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu pielikumā minēto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam."

3. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. saimnieciskās darbības veicējam, ja tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums."

4. Aizstāt 28. punktā vārdus "Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis" ar vārdiem "Ja ir pārkāptas".

5. Papildināt 30. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībai "Altum" visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu, atbalsta pasākumu, plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti."

6. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst apvienot ar citu atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem par valsts atbalsta pasākumiem, kas pieņemti atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.2. un 3.3. iedaļai, un ar atbalstu, kuru sniedz atbalsta programmas ietvaros Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai."

7. Svītrot 41. punktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

24.12.2020