Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 822

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 87. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

Izdoti saskaņā ar
Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 136. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4.2. apakšpunktu;

1.2. aizstāt 6. punktā skaitli "40 000 000" ar skaitli "20 000 000";

1.3. papildināt 9.2. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "termiņu vismaz par 12 mēnešiem" ar vārdiem "bet attiecībā uz kredītlīnijām un pārsnieguma kredītiem (overdraftiem) - ja kredītiestāde pagarina vismaz šo finanšu pakalpojumu līgumu darbības termiņu";

1.4. izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem - ja komersantam garantija ir nepieciešama, lai mazinātu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli, un garantijas nepieciešamība ir pamatota biznesa plānā.";

1.5. izteikt 18.1. un 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;

18.2. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1388/2014 3. panta 8. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā minēto grūtībās nonākuša uzņēmuma definīciju;";

1.6. aizstāt 21. punktā vārdus "un plānoto vai piešķirto atbalsta summu" ar vārdiem "plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti";

1.7. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Finanšu ministrija, pamatojoties uz sabiedrības "Altum" iesniegto informāciju, līdz 2021. gada 30. jūnijam informē Eiropas Komisiju par šo pasākumu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.";

1.8. izteikt 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"27. Sabiedrība "Altum" pieņem garantiju pieteikumus līdz 2021. gada 20. jūnijam.

28. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par garantiju, tai skaitā par iespējamo garantijas pagarinājumu, līdz 2021. gada 30. jūnijam."

2. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

3. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

14.01.2021