Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 807

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 68. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma
14. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 136. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "2020. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 30. jūnijam";

1.2. izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;";

1.3. papildināt noteikumus ar 3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1 ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;";

1.4. aizstāt 3.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus "uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju" ar vārdiem "parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam";

1.5. aizstāt 6. punktā skaitļus un vārdus "2020. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 30. jūnijam";

1.6. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Nomnieks šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu iesniedz iznomātājam:

7.1 1. par laikposmu no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim - līdz 2021. gada 31. janvārim;

7.1 2. par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam - līdz 2021. gada 31. jūlijam vai, ja atbalsta pasākumu sniedz atbilstoši šo noteikumu 14. punktam, - līdz 2021. gada 14. jūnijam.";

1.7. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Iznomātājs šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem 10 darbdienu laikā. Par pieņemto lēmumu iznomātājs informē nomnieku.";

1.8. izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. atbalstu nedrīkst piešķirt uzņēmumam, kurš jau uz 2019. gada 31. decembri un uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīcijai;";

1.9. papildināt noteikumus ar 14.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3.1 atbalsts netiek piešķirts pēc 2021. gada 30. jūnija;";

1.10. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Nomnieks datus par šo noteikumu 14. punktā saņemto atbalstu glabā 10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.";

1.11. aizstāt 16. punktā skaitli un vārdu "14. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "14. un 14.1 punktā";

1.12. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Iznomātājs līdz 2021. gada 28. februārim iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par komercdarbības atbalsta apmēru, kas 2020. gadā sniegts atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktam, iesniegšanai Eiropas Komisijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.";

1.13. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Iznomātājs līdz 2021. gada 31. jūlijam iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par komercdarbības atbalsta apmēru, kas 2021. gadā sniegts atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktam, iesniegšanai Eiropas Komisijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.";

1.14. aizstāt 18. punktā skaitļus un vārdus "2020. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 30. jūnijam";

1.15. papildināt noteikumus ar 19.1, 19.2 un 19.3 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 14.3.1 apakšpunkts un 17.1 punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiek publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

19.2 Finanšu ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

19.3 Šo noteikumu 14.3. apakšpunkts ir spēkā līdz šo noteikumu 19.1 punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14. panta pirmajā daļā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

23.12.2020