Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.10.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 805

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 66. §)
Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem

1. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma darījumu starpnieka (turpmāk – starpnieka) minimālo kvalifikācijas celšanas pasākumu apjomu un saturu.

2. Starpnieks ir atbildīgs par kvalifikācijas celšanu un kalendāra gadā nodrošina ne mazāk kā 40 akadēmisko stundu kvalifikācijas celšanai (turpmāk – kvalifikācijas stundas) pie apmācību piedāvātāja, kas ir akreditēta izglītības iestāde, valsts pārvaldes iestāde, juridiska persona, personu apvienība vai nodibinājums, kura pamatfunkcijās vai darbības veidā ietilpst attiecīgo kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšana (turpmāk – apmācību piedāvātājs).

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 650)

3. Starpnieks patstāvīgi uzskaita kvalifikācijas stundas un nodrošina vismaz šādas kvalifikācijas celšanu apliecinošās informācijas glabāšanu:

3.1. informācija par kvalifikācijas celšanas pasākuma apmeklētāju (starpnieku vai nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumu sniedzēju starpnieka vārdā – fizisku personu);

3.2. kvalifikācijas celšanas pasākuma norises datums un vieta;

3.3. informācija par apmācību piedāvātāju;

3.4. kvalifikācijas celšanas pasākuma tēma;

3.5. informācija par kvalifikācijas celšanas pasākuma ilgumu (stundu skaits);

3.6. kvalifikācijas celšanas pasākuma apmeklējumu apliecinošā informācija (izsniegtā sertifikāta, apliecības, izziņas kopija vai cits apmeklējumu apliecinošs dokuments).

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

4. Kvalifikācijas celšanas pasākumu apjomu, kuru starpnieks apgūst pie apmācību piedāvātāja, var pielīdzināt kvalifikācijas celšanas pasākumu apjomam, kuru starpnieks apgūst, pasniedzot apmācību piedāvātāja organizētas kvalifikācijas stundas. Šādā gadījumā vienu pasniegtu kvalifikācijas stundu starpnieks var pielīdzināt četrām kvalifikācijas stundām, kuras starpnieks apgūtu pie apmācību piedāvātāja.

5. Starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu saturā ietver šādas tēmas:

5.1. nekustamā īpašuma nozares tiesiskais regulējums, nekustamā īpašuma lietu tiesību problemātika un nodokļi;

5.2. nozares komercdarbības vides pārzināšana un novērtēšana;

5.3. nekustamā īpašuma objektu veidi, ēku cenu veidošanas metodes un vērtēšanas pamati;

5.4. riski nekustamā īpašuma darījumu jomā;

5.5. teritorijas plānošana;

5.6. darījuma sagatavošana, noformēšana un darbs ar klientu;

5.7. nekustamā īpašuma kreditēšanas pamati.

6. Ja starpnieks ir juridiska persona vai personālsabiedrība, šajos noteikumos noteiktais pienākums apgūt kvalifikācijas celšanas pasākumu apjomu un tiesības pielīdzināt to pasniegtajām kvalifikācijas stundām ir attiecināms uz fizisko personu, kura juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
01.10.2021