Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 709 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022. gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 795

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 56. §)
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021. gadā

1. Noteikumi nosaka uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (turpmāk – valsts nodeva) apmēru un valsts nodevas daļu, kas 2021. gadā ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā.

2. Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 euro. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

3. Valsts nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša divdesmit trešajam datumam.

4. Aprēķināto valsts nodevu darba devējs norāda likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem.

5. Valsts ieņēmumu dienests 2021. gadā vienotajā nodokļu kontā saņemtos valsts nodevas ieņēmumus katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos, nepārsniedzot likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 2. pielikumā noteikto apjomu.

6. Ja līdz 2021. gada 30. decembrim plkst. 12.00 valsts nodeva vienotajā nodokļu kontā iemaksāta lielākā apmērā, nekā noteikts likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 2. pielikumā, Valsts ieņēmumu dienests saimnieciskā gada pēdējā darbdienā pārmaksu ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos.

7. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
01.01.2021