Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 36. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2. panta septīto daļu,
18. panta ceturto daļu, 21. panta otro daļu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138. nr.; 2006, 208. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 157., 201. nr.; 2010, 34., 51./52., 138. nr.; 2012, 25. nr.; 2013, 223. nr.; 2014, 64. nr.; 2016, 50., 194., 234. nr.; 2018, 240., 244. nr.; 2020, 16., 112. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 9.1 punktā vārdus "un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus";

1.2. aizstāt 49.8. apakšpunktā vārdus "vai tabakas izstrādājumi" ar vārdiem "tabakas izstrādājumi, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti";

1.3. izteikt 63.4.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.4.1.8. ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām - 284 euro;";

1.4. papildināt noteikumus ar 63.4.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.4.1.9. ar tabakas aizstājējproduktiem - 284 euro;";

1.5. aizstāt 72.2 punktā vārdus "izmantojamo šķidrumu" ar vārdiem "izmantojamos šķidrumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus";

1.6. papildināt noteikumus ar 72.3 punktu šādā redakcijā:

"72.3 Ja pārvieto elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, piegādes un attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norāda akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru.";

1.7. aizstāt 78. punktā vārdus "izmantojamo šķidrumu" ar vārdiem "izmantojamos šķidrumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus";

1.8. papildināt 79. punktu aiz vārda "dzērienus" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus";

1.9. aizstāt 97. punktā vārdus "izmantojamo šķidrumu" ar vārdiem "izmantojamos šķidrumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus";

1.10. izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Ar alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, degvielas, kafijas, bezalkoholisko dzērienu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un nosūtīšanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām, degvielas sajaukšanu (tajā skaitā piedevu pievienošana degvielai degvielas izsniegšanas procesā, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101. punktam), kā arī iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu un spirta denaturēšanu drīkst nodarboties tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts.";

1.11. papildināt 181. punktu aiz vārda "izstrādājumiem" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem";

1.12. papildināt 182. punktu aiz vārda "šķidrumus" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus";

1.13. papildināt noteikumus ar 215. un 216. punktu šādā redakcijā:

"215. Komersantiem, kuriem 2021. gada 1. janvārī ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē minētajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto preču veidu "elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums", aizstājot to ar preču veidu "elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas".

216. Komersanti, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un kuri no 2021. gada 1. jūlija plāno veikt šo preču marķēšanu, speciālās atļaujas (licences) pārreģistrē atbilstoši šo noteikumu 98. punktā minētajiem nosacījumiem līdz 2021. gada 30. jūnijam.";

1.14. izteikt 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
saņemšanai

Nodokļu maksātājs  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  
 
Akcīzes preču veidi un kodi, ar kuriem paredzēta darbība (attiecīgo atzīmēt):
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500  
Alus: B000  
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000, S200, S500

(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējie alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā, saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)

 
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000

(vīns, raudzētie dzērieni vai starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna, raudzēto dzērienu un starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)

 
Spirts: S300, S400  
Denaturēts spirts  
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka  
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas  
Tabakas aizstājējprodukti  
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999  
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930  
Bezalkoholiskie dzērieni  
Kafija  
 
Papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā noliktavā paredzēta attiecīgo preču veidu (attiecīgo atzīmēt):
  ražošana
  pārstrāde
  apstrāde
  fasēšana
  marķēšana1
  spirta denaturēšana2
  iezīmēšana (marķēšana)3
  sajaukšana4
  tiešā piegāde5
  nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju4
 
Akcīzes preču noliktava:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
adrese  
ēkas vai zemes kadastra numurs      
telpu numuri saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu      
naftas produktu vai spirta tvertnes, spiedtvertnes numurs              
nominālais tvertnes, spiedtvertnes tilpums (m3)              
bīstamās iekārtas reģistrācijas apliecības numurs              
teritorija (m2)  
darba laiks

pirmdien

otrdien

trešdien

ceturtdien

piektdien

sestdien

svētdien

             
 
Apliecinu, ka akcīzes preču noliktava un tās teritorija (attiecīgo atzīmēt):
atbilst vides aizsardzības prasībām  
atbilst ugunsdrošības prasībām  
nav paredzēta vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta  
nav teritorija, kurai noteikts muitas noliktavas statuss  
ir tehnoloģiski norobežota no vietām, kas ir citas personas valdījumā  
ir privātā muitas noliktava, kas ir beznodokļu tirdzniecības veikals, kurā ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība

(atzīmēt tikai tad, ja paredzēta darbība ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem)

 
ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem mērīšanas līdzekļiem (metroloģiskais nodrošinājums), kuri atbilst normatīvo aktu prasībām (norādīt, kādiem)

(atzīmēt tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem)

 
ir aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas nepieciešamas alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) ražošanai

(atzīmēt, ja noliktavā paredzēta alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas))

 
ir aprīkota ar videonovērošanas kamerām, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā (atzīmēt, ja noliktavā paredzēta alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas un alus darītavas), darbības ar spirtu, naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem)  
ir aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas nepieciešamas tabakas izstrādājumu ražošanai (norādīt iekārtas nosaukumu, modeli, numuru)

(atzīmēt, ja noliktavā paredzēta tabakas izstrādājumu ražošana)

 
 

ir

nodrošināta ar cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu, kuru valdītājs ir

___________________________________________________________________________
(nodokļu maksātājs, nodokļu maksātāja reģ. kods)

(atzīmēt tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem naftas produktiem vai nefasētu biodegvielu)

 

nav

 
Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta neatrodas

(atzīmēt tikai licences darbībām ar tabakas izstrādājumiem saņemšanai):

valsts pārvaldes iestādes telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie  
sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē, tajā skaitā izglītības iestādes dienesta viesnīcā, vai šo iestāžu lietošanā esošajā teritorijā  
kultūras institūcijā  
sporta bāzē vai sporta organizāciju telpās  
teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  
 
Pievienotie dokumenti:

Nr.
p. k.

nosaukums

   
   
   
 
Atbildīgā persona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums    

/

   

/

       

paraksts

 

Piezīmes.

1 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alu), tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem.

2 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar spirtu.

3 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem.

4 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem un biodegvielu.

5 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, alu, spirtu, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem un biodegvielu.";

1.15. izteikt 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciālā atļauja (licence)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs  
 
Nodokļu maksātājs  
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  
 
Apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes identifikācijas numurs  
 
Noliktava:
adrese  
 
darba laiks    
 
Tvertnes, spiedtvertnes numurs1                    

Tvertņu, spiedtvertņu
skaits kopā

 
Nominālais tilpums (m3)1                    

Nominālais tilpums
(m3) kopā

 
 
Komersantam piešķirts patstāvīgas mazās alus darītavas statuss1
 
Licence izsniegta  

Licence spēkā ar

 
 
Licence pārreģistrēta2    
 
Licences darbība apturēta3  

atjaunota3

 
 
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona  
 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Speciālā atļauja (licence) nav derīga bez pielikuma

Pielikums speciālajai atļaujai (licencei)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs4  
 
Akcīzes preču veids un kods un noliktavā atļautās darbības papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā5:

Darbība uzsākta

Darbība apturēta3

Darbība atjaunota3

Darbība izbeigta6

Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
tiešā piegāde        
Alus: B000        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
tiešā piegāde        
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000, S200, S500

(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējie alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā, saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)

       
ražošana        
pārstrāde        
marķēšana        
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000

(vīns, raudzētie dzērieni vai starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna, raudzēto dzērienu un starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)

       
ražošana        
pārstrāde        
marķēšana        
Spirts: S300, S400        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
spirta denaturēšana        
tiešā piegāde        
Denaturēts spirts        
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
tiešā piegāde        
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
sajaukšana        
iezīmēšana (marķēšana)        
tiešā piegāde        
nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju        
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
sajaukšana        
tiešā piegāde        
nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju        
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
Tabakas aizstājējprodukti        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
Bezalkoholiskie dzērieni        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
Kafija        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
 
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona  
 

(vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums nav derīgs bez speciālās atļaujas (licences)

Norāda lapas kārtas numuru

Piezīmes.

1 Norāda tikai tad, ja attiecīgie datu lauki ir aizpildīti. Var būt līdz 100 ierakstiem par tvertnēm.

2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

3 Norāda tikai tad, ja licences, preču veida vai darbības veida darbība tikusi apturēta vai atjaunota. Var būt vairāki ieraksti.

4 Atkārtojas uz visām pielikuma lapām.

5 Norāda tikai aizpildītos akcīzes preču un darbības veidus.

6 Norāda tikai tad, ja darbība izbeigta."

2. Šo noteikumu 1.2. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

3. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.01.2021