Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 784

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
8. panta trešo daļu, 13. panta trešo daļu un 16.1 pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 167. nr.; 2009, 81., 170., 204. nr.; 2010, 93. nr.; 2012, 11. nr.; 2016, 29. nr.; 2020, 93A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. ieguvusi bezdarbnieka statusu (likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā gadījumā) un kuras apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā 12 kalendāra mēnešu periodā, attiecīgajos kalendāra mēnešos ir atšķirīgi apmēri. Aprēķinam izmanto šādu formulu:

Vd = ( A1 + A2 + ... + A10  × X2) : Dd, kur
X1

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2, .. A10 - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā mēnesī, neieskaitot minētajā periodā tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga, sākot no 12 kalendāra mēnešu perioda sākuma, kā arī neieskaitot šā perioda apdrošināšanas iemaksu algas summā apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai laikā, kad persona ir bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu;

X1 - vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā iekļauto mēnešu skaits, neieskaitot minētajā periodā tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga;

X2 - vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā iekļauto mēnešu skaits;

Dd - likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā kalendāra dienas, kurās persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav bijusi pakļauta apdrošināšanai bezdarba gadījumam, ir bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, un 22.5 punktā minētās dienas.";

1.2. izteikt 5.5. apakšpunkta formulas apzīmējuma "Pn" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Pn - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kāds bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā ir spēkā Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām personām (turpmāk - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts);";

1.3. izteikt 22.5 punktu šādā redakcijā:

"22.5 Aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neieskaita kalendāra dienas, par kurām persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu, vecāku pabalsta turpinājumu, slimības palīdzības pabalstu, atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

01.01.2021