Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju"

Izdoti saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma
6. panta otro, ceturto un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 38. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvis piedalās komisijas darbā uzaicināta speciālista statusā."

2. Aizstāt 8. punktā vārdu "sešus" ar vārdu "četrus".

3. Papildināt 19. punkta pirmo teikumu aiz vārda "notiek" ar vārdiem "Labklājības ministrijā vai attālināti".

4. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Komisijas sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties ne vairāk kā trīs pārstāvji no katra pretendenta un sociālā uzņēmuma, ar kura darbību saistītie jautājumi tiek izskatīti attiecīgajā sēdē. Uz sēdi uzaicināto pretendentu un sociālo uzņēmumu pārstāvji tajā piedalās tikai attiecīgā jautājuma izskatīšanas laikā. Citas personas var piedalīties sēdē, ja tās vismaz trīs darbdienas pirms sēdes ir pieteikušās Labklājības ministrijā."

5. Izteikt 32. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pirms lēmuma pieņemšanas katrs komisijas loceklis rakstveidā vai mutvārdos izsaka savu viedokli un komisijas priekšsēdētājs apkopo viedokļus, formulē komisijas lēmumu un aicina komisiju par to balsot."

6. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja komisijai lēmuma pieņemšanai nepieciešams iegūt papildu informāciju vai veikt papildu darbības, komisijas priekšsēdētājs nosaka termiņu lēmuma pieņemšanai vai pieņem lēmumu par jautājuma izskatīšanu citā komisijas sēdē."

7. Papildināt 34. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Komisijas loceklis atstata sevi no jebkāda vērtējuma sniegšanas vai balsojuma par pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību, ja komisijas loceklis ir šī pretendenta darbinieks vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, prokūrists un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā vai ja tā sniegtais vērtējums vai balsojums ietekmē vai var ietekmēt šīs personas personiskās vai mantiskās intereses. Interešu konflikta situācijas fiksējamas komisijas sēdes protokolā."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

23.12.2020