Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 759

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
15.1 panta septīto daļu un likuma "Par valsts sociālo
apdrošināšanu
" 13. panta pirmo un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 207. nr.; 2018, 118. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. punktu aiz vārda "Latvijā" ar vārdiem "(tai skaitā to patiesajiem labuma guvējiem)".

2. Papildināt IV nodaļas nosaukumu aiz vārda "dokumenti" ar vārdiem "un informācija".

3. Izteikt 9. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja dokumentus un informāciju Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz reģistrējamā nodokļu maksātāja pilnvarotā persona, tā papildus personu apliecinošam dokumentam uzrāda attiecīgu pilnvarojumu."

4. Papildināt noteikumus ar 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.2 Šo noteikumu 4.2.5. apakšpunktā minētais subjekts:

17.2 1. kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.1 panta ceturtajā daļā noteikto informāciju un dokumentus par patiesajiem labuma guvējiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar reģistrācijas pieteikumu, aizpildot nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapu (2. pielikums);

17.2 2. kas ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.1 panta ceturtajā daļā noteikto informāciju un dokumentus par patiesajiem labuma guvējiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, aizpildot nodokļu maksātāja (cita subjekta) ziņojumu par izmaiņām reģistrācijas lapā (5. pielikums);

17.2 3. ja ir mainījusies informācija par patiesajiem labuma guvējiem, aktuālo informāciju Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, aizpildot nodokļu maksātāja (cita subjekta) ziņojumu par izmaiņām reģistrācijas lapā (5. pielikums)."

5. Papildināt 19. punktu aiz vārda "norādītā informācija" ar vārdiem "(izņemot informāciju par patiesajiem labuma guvējiem)".

6. Papildināt 20. punktu aiz skaitļa "17." ar skaitli "17.2".

7. Papildināt 24. punktu aiz vārda "Latvijā" ar vārdiem "(to patiesajiem labuma guvējiem)".

8. Papildināt 26.5. apakšpunktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

9. Papildināt noteikumus ar 27.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.11. informāciju par šo noteikumu 4.2.5. apakšpunktā minēto subjektu patiesajiem labuma guvējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.1 panta ceturtajā daļā noteiktajā apjomā."

10. Papildināt 2. pielikumu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ziņas par patiesajiem labuma guvējiem (+ pievienot, - svītrot):

Nr. p. k. personas kods/ārvalstu personas dzimšanas dati/identifikācijas numurs
vārds, uzvārds
+/-
     
Nr. p. k. atrašanās vietas/dzīvesvietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
Nr. p. k. Izdošanas datums/derīguma datums
personu apliecinoša dokumenta numurs
+/-
Nr. p. k. Valstspiederība
Valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi
+/-

Kontroles īstenošanas veids (norāda, kā īsteno ārvalsts subjekta kontroli, tai skaitā norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu) tam dalībniekam (akcionāram), biedram vai īpašniekam, ar kura starpniecību kontroli īsteno, bet juridiskajai personai norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī īstenotās kontroles dokumentāru pamatojumu.)

  "

11. Papildināt 5. pielikumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Izmaiņas ziņās par patieso labuma guvēju (+ pievienot, - svītrot):

Nr. p. k.                                         personas kods/ārvalstu personas dzimšanas dati/identifikācijas numurs
vārds, uzvārds  
    +/-                                                            
Nr. p. k. atrašanās vietas/dzīvesvietas adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta) pasta indekss teritorijas kods
  +/-                                                            
Nr. p. k. Izdošanas datums/derīguma datums
personu apliecinoša dokumenta numurs
    +/-                                                            
Nr. p. k. Valstspiederība
Valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi
    +/-                                                            

Kontroles īstenošanas veids (norāda, kā īsteno ārvalsts subjekta kontroli, tai skaitā norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu) tam dalībniekam (akcionāram), biedram vai īpašniekam, ar kura starpniecību kontroli īsteno, bet juridiskajai personai norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī īstenotās kontroles dokumentāru pamatojumu.)

  "

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

23.12.2020