Darbības ar dokumentu

Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums Nr. 01-15.10/1

Rīgā 2020. gada 18. decembrī

Par vispārējās atļaujas piešķiršanu 2021. gadā

Valsts augu aizsardzības dienests, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu darba grupas sēklkopības un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanas jautājumu risināšanai, kas izveidota saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2016. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 172 "Par bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu darba grupas izveidošanu", 2020. gada 15. decembra sanāksmes protokolu, Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumu Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 4. punktu un Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, 45. panta 8. punktu, kas paredz vispārējās atļaujas piešķiršanas gadījumus,

nolēma:

izdot vispārēju atļauju un atļaut visām fiziskajām vai juridiskajām personām, kas ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai kas pārdod šādus produktus, 2021. gadā izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā šī lēmuma 1. pielikumā norādīto sugu sēklas un 2. pielikumā norādīto ģinšu un sugu veģetatīvo pavairošanas materiālu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Lēmums ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā, Lielvārdes ielā 36, Rīgā.

Direktors V. Ezers

 

1. pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
18.12.2020. lēmumam Nr. 01-15.10/1

Sugu saraksts, kurām piešķirta vispārējā atļauja izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas bioloģiskās produkcijas ražošanai 2021. gadā

Nr.p.k. Sugas zinātniskais nosaukums Sugas nosaukums Atļaujas termiņš
1. Dārzeņu sugas    
1.1. Allium cepa Agregatum grupa Šalotes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.2. Allium cepa L. Sīpoli 01.01.2021.-31.12.2021.
1.3. Allium fistulosum L. Lielloku sīpoli 01.01.2021.-31.12.2021.
1.4. Allium porrum L. Puravi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.5. Allium sativum L. Ķiploki 01.01.2021.-31.12.2021.
1.6. Allium schoenoprasum L. Maurloki 01.01.2021.-31.12.2021.
1.7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Kārveles 01.01.2021.-31.12.2021.
1.8. Apium graveolens L. Selerijas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.9. Asparagus officinalis L. Sparģeļi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.10. Beta vulgaris L. Galda bietes un lapu bietes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.11. Brassica oleracea L. Lapu kāposti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.12. Brassica oleracea L. Galviņkāposti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.13. Brassica oleracea L. Briseles kāposti (rožkāposti) 01.01.2021.-31.12.2021.
1.14. Brassica oleracea L. Brokoļi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.15. Brassica oleracea L. Kolrābji 01.01.2021.-31.12.2021.
1.16. Brassica oleracea L. Savojas kāposti (virziņkāposti) 01.01.2021.-31.12.2021.
1.17. Brassica oleracea L. Ziedkāposti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.18. Brassica rapa L. Ķīnas kāposti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.19. Brassica rapa L. Rāceņi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.20. Capsicum annuum L. Paprika 01.01.2021.-31.12.2021.
1.21. Cichorium endivia L. Endīvijas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.22. Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi, sakņu cigoriņi, lapu cigoriņi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.23. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Arbūzi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.24. Cucumis melo L. Melones 01.01.2021.-31.12.2021.
1.25. Cucumis sativus L. Gurķi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.26. Cucurbita maxima Duchesne. Lielaugļu ķirbji 01.01.2021.-31.12.2021.
1.27. Cucurbita pepo L. Kabači 01.01.2021.-31.12.2021.
1.28. Cynara cardunculus L. Lapu artišoki 01.01.2021.-31.12.2021.
1.29. Daucus carota L. Burkāni 01.01.2021.-31.12.2021.
1.30. Foeniculum vulgare Mill. Fenheļi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.31. Lactuca sativa L. Dārza salāti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.32. Lycopersicon esculentum Mill. Tomāti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.33. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pētersīļi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.34. Phaseolus coccineus L. Daudzziedu pupiņas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.35. Phaseolus vulgaris L. Dārza pupiņas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.36. Pisum sativum L. (partim) Zirņi, izņemot sējas zirņus 01.01.2021.-31.12.2021.
1.37. Raphanus sativus L. Rutki 01.01.2021.-31.12.2021.
1.38. Raphanus sativus L. Redīsi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.39. Rheum rhabarbarum L. Rabarberi 01.01.2021.-31.12.2021.
1.40. Scorzonera hispanica L. Melnsaknes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.41. Solanum melongena L. Baklažāni 01.01.2021.-31.12.2021.
1.42. Spinacia oleracea L. Spināti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.43. Valerianella locusta L. Laterr. Lauka salāti 01.01.2021.-31.12.2021.
1.44. Vicia faba L. (partim) Dārza pupas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.45. Zea mays L.(partim) Cukurkukurūza 01.01.2021.-31.12.2021.
2. Lopbarības kultūraugu sugas    
2.1. Stiebrzāles    
2.1.1. Agrostis capillaris L. Parastā smilga 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.2. Agrostis gigantea Roth Baltā smilga 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.3. Agrostis stolonifera L. Ložņu smilga 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.4. Alopecurus pratensis L. Pļavas lapsaste 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.5. Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Augstā dižauza 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.6. Festuca arundinacea Schreber Niedru auzene 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.7. Festuca filiformis Pourr Smalklapu auzene 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.8. Festuca ovina L. Aitu auzene 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.9. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Raupjā auzene 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.10. Phalaris arundinacea L. Miežabrālis 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.11. Phleum nodosum L. Gumainais timotiņš 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.12. Poa annua L. Maura skarene 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.13. Poa palustris L. Purva skarene 01.01.2021.-31.12.2021.
2.1.14. Poa trivialis L. Parastā skarene 01.01.2021.-31.12.2021.
2.2. Tauriņzieži    
2.2.1. Lotus corniculatus L. Ragainie vanagnadziņi 01.01.2021.-31.12.2021.
2.2.2. Lupinus albus L. Baltā lupīna 01.01.2021.-31.12.2021.
2.2.3. Lupinus angustifolius L. Šaurlapu lupīna 01.01.2021.-31.12.2021.
2.2.4. Lupinus luteus L. Dzeltenā lupīna 01.01.2021.-31.12.2021.
2.2.5. Onobrychis viciifolia Scop. Sējas esparsete 01.01.2021.-31.12.2021.
2.2.6. Trifolium incarnatum L. Inkarnāta āboliņš 01.01.2021.-31.12.2021.
2.3. Citas sugas    
2.3.1. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Lopbarības kāļi 01.01.2021.-31.12.2021.
2.3.2. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. Lopbarības kāposti 01.01.2021.-31.12.2021.
2.3.3. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Eļļas rutki 01.01.2021.-31.12.2021.
3. Eļļas augu un šķiedraugu sugas    
3.1. Brassica napus L. (partim) Rapsis 01.01.2021.-31.12.2021.
3.2. Cannabis sativa L. Sējas kaņepes 01.01.2021.-31.12.2021.
3.3. Carum carvi L. Ķimenes 01.01.2021.-31.12.2021.
3.4. Helianthus annuus L. Saulespuķes, sinonīms - vasaras saulgriezes 01.01.2021.-31.12.2021.
4. Labības sugas    
4.1. Avena byzantina K.Koch Bizantijas auzas 01.01.2021.-31.12.2021.
4.2. Triticum durum Desf. Cietie kvieši 01.01.2021.-31.12.2021.
4.3. Triticum spelta L. Spelta kvieši 01.01.2021.-31.12.2021.
4.4. Zea mays L. Kukurūza 01.01.2021.-31.12.2021.
5. Biešu sugas   01.01.2021.-31.12.2021.
5.1. Beta vulgaris L. Cukurbietes 01.01.2021.-31.12.2021.
5.2. Beta vulgaris L. Lopbarības bietes 01.01.2021.-31.12.2021.
6. Sugas, kuras nav minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.  01.01.2021.-31.12.2021.

Sēklu kontroles departamenta direktora p. i. L. Jaunzeme

 

2. pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
18.12.2020. lēmumam Nr. 01-15.10/1

Ģinšu un sugu saraksts, kurām piešķirta vispārējā atļauja izmantot konvencionālas izcelsmes veģetatīvo pavairošanas materiālu (izņemot sēklas kartupeļus) bioloģiskās produkcijas ražošanai 2021. gadā

Nr.p.k. Ģints, sugas zinātniskais nosaukums Ģints, sugas nosaukums Atļaujas termiņš
1. Augu ģintis un sugas
1.1. Actinidia Lindl. Aktinīdijas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.2. Amelanchier Med.* Korintes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.3. Aronia L. Aronijas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.4. Chaenomeles L.* Krūmcidonijas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.5. Cornus mas L. Kizili 01.01.2021.-31.12.2021.
1.6. Corylus avellana L. Parastā lazda 01.01.2021.-31.12.2021.
1.7. Cydonia oblonga Mill.* Parastā cidonija 01.01.2021.-31.12.2021.
1.8. Fragaria L. Zemenes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.9. Hippophae rhamnoides L. Parastais smiltsērkšķis 01.01.2021.-31.12.2021.
1.10. Juglans regia L. Riekstu koks 01.01.2021.-31.12.2021.
1.11. Lonicera L. Sausserži 01.01.2021.-31.12.2021.
1.12. Lycium barbarum L. Godži koki 01.01.2021.-31.12.2021.
1.13. Malus Mill.* Ābeles 01.01.2021.-31.12.2021.
1.14. Morus L. Zīdkoki 01.01.2021.-31.12.2021.
1.15. Pinus cembra L. Eiropas ciedru priede 01.01.2021.-31.12.2021.
1.16. Pinus sibirica Du Tour Sibīrijas ciedru priede 01.01.2021.-31.12.2021.
1.17. Prunus armeniaca L. Parastā aprikoze 01.01.2021.-31.12.2021.
1.18. Prunus avium L. Saldais ķirsis 01.01.2021.-31.12.2021.
1.19. Prunus cerasifera Ehrh. var. divaricata (Ledeb.) L.H.Bailey Kaukāza plūme 01.01.2021.-31.12.2021.
1.20. Prunus cerasus L. Skābais ķirsis 01.01.2021.-31.12.2021.
1.21. Prunus domestica L. Mājas plūme 01.01.2021.-31.12.2021.
1.22. Prunus persica (L.) Batsch. Parastais persiks 01.01.2021.-31.12.2021.
1.23. Prunus salicina Lindl. Diploīdā plūme jeb vītolu plūme 01.01.2021.-31.12.2021.
1.24. Pyrus L.* Bumbieres 01.01.2021.-31.12.2021.
1.25. Ribes L., izņemot Ribes nigrum Jāņogas, ērkšķogas 01.01.2021.-31.12.2021.
1.26. Rubus L. Kazenes, avenes, lācenes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.27. Sambucus nigra L. Melnais plūškoks 01.01.2021.-31.12.2021.
1.28. Schisandra chinensis (Turcz.) Baillon Citronliāna 01.01.2021.-31.12.2021.
1.29. Sorbus L.* Pīlādži 01.01.2021.-31.12.2021.
1.30. Vaccinium L. Zilenes, mellenes, dzērvenes, brūklenes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.31. Viburnum L. Irbenes 01.01.2021.-31.12.2021.
1.32. Vitis L. Vīnogulāji 01.01.2021.-31.12.2021.
2. Dārzeņu sugas
2.1. Allium cepa L. Sīpoli 01.01.2020.-31.12.2020.
2.2. Allium sativum L. Ķiploki 01.01.2020.-31.12.2020.
2.3. Asparagus officinalis L. Sparģeļi jeb ārstniecības asparāgi 01.01.2020.-31.12.2020.
2.4. Helianthus tuberosus L. Bumbuļu topinambūrs 01.01.2020.-31.12.2020.
2.5. Rheum L. Rabarbers 01.01.2020.-31.12.2020.

* Šo ģints un sugu augiem vispārējā atļauja tiek izdota Latvijā audzētajam veģetatīvajam pavairošanas materiālam

Augu karantīnas departamenta direktore G. Šķupele

18.12.2020