Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 755

Rīgā 2020. gada 15. decembrī (prot. Nr. 83 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu,
39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. un
16. punktu, 6.1 panta otro daļu un 6.3 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārda "19.1 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.17. kārtību, kādā veicama vakcinācija pret Covid-19 infekciju, vakcinējamo personu loku, kā arī obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai."

3. Aizstāt 45. punktā vārdu "pielikumam" ar skaitli un vārdu "1. pielikumam".

4. Papildināt noteikumus ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:

"IX1. Vakcinācija pret Covid-19 infekciju

62.1 Ar vakcīnu pret Covid-19 infekciju vakcinē veselības ministra rīkojumā noteiktajās ārstniecības iestādēs nodarbinātās ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī darbiniekus, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar Covid-19 pacientiem.

62.2 Šo noteikumu 62.1 punktā minēto personu vakcināciju pret Covid-19 infekciju nodrošina ārstniecības iestāde saviem darbiniekiem atbilstoši veselības ministra rīkojumā noteiktajam apjomam un ārstniecības iestādes izstrādātajam vakcinējamo personu sarakstam.

62.3 Vakcinācijai pret Covid-19 infekciju nepieciešamo vakcīnu uzglabāšanu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītajiem uzglabāšanas nosacījumiem nodrošina zāļu lieltirgotava, ar kuru Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu, vai Valsts asinsdonoru centrs. Vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu loģistikas pakalpojumus nodrošina zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

62.4 Zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par šo noteikumu 62.3 punktā minēto loģistikas pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši līguma nosacījumiem nodrošina vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu piegādi ārstniecības iestādēm saskaņā ar centra iesniegto vakcīnu pasūtījumu.

62.5 Šo noteikumu 62.1 punktā minētās ārstniecības iestādes plāno un pasūta nepieciešamo vakcīnu daudzumu nākamajai nedēļai un prognozēto pasūtījumu nākamajām trim nedēļām, aizpildot pārskata un pasūtījuma veidlapu (2. pielikums), un katru nedēļu līdz ceturtdienai, plkst. 11.00, elektroniski iesniedz to centram.

62.6 Centrs atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajam vakcīnu pasūtījumam katru nedēļu līdz piektdienai, plkst. 12.00, iesniedz šo noteikumu 62.3 punktā minētajam vakcīnu uzglabātājam un šo noteikumu 62.4 punktā minētajām zāļu lieltirgotavām vakcīnu pasūtījumu nākamajai nedēļai. Zāļu lieltirgotavas līdz nākamās nedēļas pirmdienai, plkst. 11.00, piegādā vakcīnas centra noteiktajām ārstniecības iestādēm.

62.7 Šo noteikumu 62.2 punktā minētās ārstniecības iestādes:

62.7 1. informē vakcinējamās personas par vakcinācijas nozīmi Covid-19 profilaksē, kā arī par vakcinācijas procesu, vakcīnu drošību un vakcīnu iedarbību;

62.7 2. nosaka katrai personai vakcinācijas datumu un laiku;

62.7 3. nosaka balstvakcinācijas datumu un laiku;

62.7 4. nodrošina vakcinējamās personas veselības stāvokļa novērtējumu pirms vakcinācijas, kā arī iespējamo vakcinācijas atlikšanas vai atcelšanas iemeslu apzināšanu un dokumentēšanu;

62.7 5. atgādina (telefoniski vai elektroniski) vakcinējamai personai par balstvakcinācijas datumu un laiku;

62.7 6. reģistrē vakcinācijas faktu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk - e-veselība) atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu;

62.7 7. nodrošina vakcīnu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā atbilstoši ražotāja noteiktajam uzglabāšanas temperatūras režīmam.

62.8 Šo noteikumu 62.2 punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Ārstniecības iestāde nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu.

62.9 Centrs reizi divās nedēļās atbilstoši e-veselībā pieejamai informācijai apkopo datus par veikto vakcināciju skaitu, vakcinēto personu skaitu un vakcīnu izlietojumu, lai varētu plānot vakcinējamo personu grupu paplašināšanu.

62.10 Ārstniecības persona, kas konstatējusi Covid-19 vakcīnas izraisītas blakusparādības, nosūta Zāļu valsts aģentūrai zāļu blakusparādību ziņojumu, aizpildot elektronisko ziņojuma formu, kas pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē (www.zva.gov.lv).

62.11 Zāļu valsts aģentūras eksperti izvērtē saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmakovigilances kārtību.

62.12 Centrs no Zāļu valsts aģentūras zāļu blakusparādību ziņojumu sistēmas saņem šo noteikumu 62.10 punktā minētajā ziņojumā ietverto informāciju un veic attiecīgā gadījuma epidemioloģisko izvērtēšanu.

62.13 Ja tiek konstatēta ar Covid-19 vakcināciju saistīta drošuma problēma, centrs sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru var izveidot kopīgu ekspertu komisiju, kas ir tiesīga piesaistīt arī citus atbilstošus ekspertus, lai lemtu par rīcību šo noteikumu 62.12 punktā minētajos gadījumos."

5. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1. pielikums".

6. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360

Pārskats par imunizāciju un Covid-19 vakcīnu pasūtījums

no

 

līdz

   
  (dd/mm/gggg)   (dd/mm/gggg)  
Ārstniecības iestādes nosaukums un piegādes adrese
Ārstniecības iestādes kods
(atbildīgās ārstniecības personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

Vakcīnas atlikums un pasūtījums - 1. deva

Riska grupa Rindas
numurs
Atlikums
(devas)
Pasūtījums
(devas)
A B 01 02
Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas  1    
Covid-19 vakcinācija ārstniecības iestādes darbiniekiem 2    

Vakcīnas atlikums un pasūtījums - 2. deva

Riska grupa Rindas
numurs
Atlikums
(devas)
Pasūtījums
(devas)
A B 01 02
Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas 1    
Covid-19 vakcinācija ārstniecības iestādes darbiniekiem 2    
Ārstniecības iestādē norakstīto vakcīnu (1. deva) skaits no   līdz  
  (dd/mm/gggg)   (dd/mm/gggg)
   
Ārstniecības iestādē norakstīto vakcīnu (2. deva) skaits no   līdz  
  (dd/mm/gggg)   (dd/mm/gggg)
   

Veikto vakcināciju skaits

Riska grupa Rindas numurs Veikto vakcināciju skaits
(1. deva)
Pabeigts vakcinācijas kurss (2. deva)
A B 01 02
Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas 1    
ārsti 1.1    
ārstu palīgi 1.2    
māsas 1.3    
māsu palīgi 1.4    
citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas 1.5    
Covid-19 vakcinācija ārstniecības iestādes darbiniekiem 2    
(datums) (vārds, uzvārds) (paraksts)"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

22.12.2020