Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13. nr.; 1995, 10., 22. nr.; 1996, 3., 13. nr.; 1997, 5., 21. nr.; 1998, 22., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 8., 20. nr.; 2006, 7., 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10., 24. nr.; 2009, 2., 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99., 206. nr.; 2011, 99., 120. nr.; 2013, 128., 201. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 97., 122. nr.; 2018, 20., 188., 225. nr.; 2020, 49., 102., 123., 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt pārejas noteikumu 102. punktā skaitli un vārdu "1. janvārī" ar skaitli un vārdu "31. martā". 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Prasībām, kas izriet no pārapdrošināšanas līgumiem, prasībām, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem, Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītāju prasībām pret Latvijas valsti par ieguldījumu aizsardzību, prasībām, kas izriet no koncernu tiesiskajām attiecībām, prasībām, kas izriet no kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) savstarpējām tiesiskajām attiecībām, prasībām, kas izriet no finanšu nodrošinājuma līgumiem, prasībām, kas izriet no kapitālsabiedrību darījumiem ar saistītajām personām Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, prasībām, kas izriet no uzņēmumu pārejas un sabiedrības reorganizācijas, izņemot darbinieku prasījumus, prasībām, kas izriet no līgumsaistībām starp būvniecības procesa dalībniekiem, tai skaitā ar apakšuzņēmējiem, attiecībā uz tādas otrās un trešās grupas būves būvniecību, kuras realizācijai nepieciešama būvatļauja, izņemot atsevišķas viena dzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistīto būvju būvniecību, prasībām par konkurences tiesību pārkāpumiem, prasībām par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumiem, pieteikumiem par kredītiestāžu likvidāciju un maksātnespēju, kā arī krimināllietām par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 73.1 panta otrajā daļā, 79.2 panta otrajā daļā, 195. pantā, 198. panta otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā, 199. panta otrajā daļā, 320. panta trešajā vai ceturtajā daļā, 321. panta otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā, 322. panta otrajā daļā, 323. panta otrajā vai trešajā daļā, 326.1 panta otrajā daļā, 326.2 panta otrajā daļā vai 326.3 panta otrajā daļā, piekritība līdz 2021. gada 30. martam tiek noteikta atbilstoši tiem piekritības noteikumiem, kas ir spēkā 2020. gada 31. decembrī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 10. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 16. decembrī

17.12.2020