Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 118. nr.; 2011, 103., 144. nr.; 2012, 166. nr.; 2013, 40., 46., 61., 87., 234. nr.; 2014, 92., 225. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 2., 111., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 130., 204. nr.; 2020, 115.A, 119.C, 223. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. panta 29. punktu.

2. Izslēgt 2. panta otrās daļas 3. punktu.

3. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"5. pants. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuru galvenais uzdevums ir sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana un pakalpojumu sniegšana. Sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu tiesisko statusu un to pārvaldību nosaka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums."

4. Izslēgt 15. panta trešo daļu.

5. Izslēgt 24. panta septīto un astoto daļu.

6. 28. pantā:

papildināt panta otrās daļas otro teikumu un trešās daļas ceturto teikumu ar vārdiem "kā arī Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 8. panta trešajā un ceturtajā daļā minētajā gadījumā";

izslēgt piekto daļu.

7. Izslēgt 48. panta pirmās daļas otro teikumu.

8. Izslēgt 57. panta trešajā daļā vārdus "tai skaitā sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai".

9. Izslēgt 60. panta pirmās daļas 14. punktā vārdus "sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī".

10. Izslēgt 62. pantu.

11. Izslēgt 63. panta pirmajā daļā vārdus "sabiedriskā pasūtījuma un".

12. Izslēgt XII un XIII nodaļu.

13. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Šā likuma 39.1 pants, 42. panta trešā daļa, 47. panta trešā daļa, 66. panta septītā daļa (2018. gada 20. jūnija likuma redakcijā) zaudē spēku vienlaikus ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma spēkā stāšanos.";

papildināt pārejas noteikumus ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Šā likuma grozījumi par 1. panta 29. punkta, 2. panta otrās daļas 3. punkta, 15. panta trešās daļas, 24. panta septītās un astotās daļas, 28. panta piektās daļas, 48. panta pirmās daļas otrā teikuma, 62. panta un XII un XIII nodaļas izslēgšanu; grozījums 57. panta trešajā daļā par vārdu "tai skaitā sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai" izslēgšanu, grozījums 60. panta pirmās daļas 14. punktā par vārdu "sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī" izslēgšanu, grozījums 63. panta pirmajā daļā par vārdu "sabiedriskā pasūtījuma un" izslēgšanu, grozījums 28. pantā par tā otrās daļas otrā teikuma un trešās daļas ceturtā teikuma papildināšanu ar vārdiem "kā arī Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 8. panta trešajā un ceturtajā daļā minētajā gadījumā", kā arī 5. panta jaunā redakcija stājas spēkā vienlaikus ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 10. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 16. decembrī

17.12.2020