Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 3. nr.; 1998, 21. nr.; 2000, 2. nr.; 2001, 1. nr.; 2005, 2. nr.; 2009, 1., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 205. nr.; 2013, 137. nr.; 2014, 75., 225. nr.; 2016, 241. nr.; 2019, 240., 248.A nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. panta piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Mēnesī izmaksājamā atlīdzība par darbspēju zaudējumu vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu nedrīkst būt lielāka par Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām personām noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (turpmāk - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts) divdesmitpieckāršu apmēru, kā arī šā panta otrās daļas 4. punktā noteikto izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršu apmēru."

2. 23. pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru" ar vārdiem "nedrīkst būt mazāks par šā panta desmitajā daļā noteikto minimālo apmēru";

aizstāt devītajā daļā vārdus "Ministru kabineta" ar vārdiem "šā panta desmitajā daļā";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam mēnesī ir:

1) no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai - 136 euro;

2) no septiņu gadu vecuma - 163 euro.";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru pārskata atbilstoši likumā "Par sociālo drošību" noteiktajai minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanas kārtībai."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Par laika posmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, kas nosakāma minimālās atlīdzības apmērā, izmaksā tādā apmērā, kāds bija noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz 2020. gada 31. decembrim, un līdz 2021. gada maijam veic šīs minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu pārrēķinu, un starpību izmaksā vienlaikus ar 2021. gada maijā izmaksājamo atlīdzību."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 24. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. decembrī

01.01.2021