Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 727

Rīgā 2020. gada 8. decembrī (prot. Nr. 81 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,
14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 16. punktu,
6.1 panta otro daļu un 6.3 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 27.2.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "2020./2021. akadēmiskā gada" ar vārdiem "studiju semestra".

2. Papildināt noteikumus ar 27.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2.6. ārvalstu studējošiem, kuri studijas uzsāks pēc 2021. gada 1. janvāra, augstākās izglītības studiju programmu apguves pirmo semestri (tai skaitā pārbaudījumus) īsteno attālināti un praktiskās daļas apguvi, ja tāda paredzēta pirmajā semestrī, pārceļ uz citu studiju semestri, izņemot ārvalstu studējošos medicīnas rezidentūras programmās."

3. Papildināt noteikumus ar 27.6 punktu šādā redakcijā:

"27.6 Vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021. mācību gadā 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasē mācību priekšmetā var neizlikt pirmā semestra vērtējumu. Šādā gadījumā vērtējumu mācību priekšmetā nosaka, ņemot vērā 2020./2021. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus."

4. Papildināt noteikumus ar 37.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.15. ārvalstnieka, kā arī viņa ģimenes locekļu ierašanās (ja darba tiesisko attiecību termiņš ar ārvalstnieku ir plānots vairāk nekā seši mēneši), lai ārvalstnieks izpildītu zinātniskās institūcijas vadošā pētnieka un pētnieka pienākumus pēc Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas atvasinātas publiskas personas - zinātniskās institūcijas uzaicinājuma, kas ir pamatots ar nepieciešamību nodrošināt šīs institūcijas saistību izpildi, īstenojot zinātniskās pētniecības projektu. Ārvalstnieks izpilda minētos pienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, kuras nodibina uzaicinājumu sniegusī institūcija pēc ārvalstnieka ierašanās Latvijā, ja ārvalstnieks var uzrādīt dokumentu, ka viņam un viņa ģimenes locekļiem veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta. Pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ārvalstnieks un viņa ģimenes locekļi ievēro šo noteikumu 56. punktā noteikto pašizolāciju, kamēr nav veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un saņemts negatīvs testa rezultāts. Ārvalstnieks un viņa ģimenes locekļi veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai attiecīgi septītajā dienā pēc viņu izbraukšanas no valsts, uz kuru atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam sarakstam ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. 24 stundu laikā pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ārvalstnieks iesniedz zinātniskajai institūcijai, kura uzaicinājusi ārvalstnieku, apliecinājumu (ko tā iznīcina 30 dienu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar ārvalstnieku), ka ārvalstnieks un viņa ģimenes locekļi:

37.15.1. ievēros šo noteikumu 56. punktā noteiktās pašizolācijas prasības līdz brīdim, kad ir veikta šajā punktā minētā atkārtotā laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un ir saņemts negatīvs testa rezultāts, un iesniegs šo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu) atbildīgajai personai, ko noteikusi atvasināta publiska persona, ar kuru noslēgts darba līgums;

37.15.2. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai Latvijas Republikas teritorijā;

37.15.3. uzturēšanās laikā Latvijas Republikas teritorijā novēros savu veselības stāvokli un informēs atbildīgo personu, ko noteikusi atvasināta publiska persona, ar kuru noslēgts darba līgums, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums)."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

09.12.2020