Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 735

Rīgā 2020. gada 4. decembrī (prot. Nr. 77 35. §)

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 456 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" 7. punktu, apstiprināt pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstu valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību (pielikums):

1. 2020. gadā - 1 030 685,48 euro apmērā no Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai"" (prot. Nr. 29 10. §) 2. punktā minētā kopējā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā.

2. 2021. gadā - 2 382 051,81 euro apmērā no likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" 16. pantā noteiktā kopējā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs,
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 4. decembra
rīkojumam Nr. 735

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Nr. p. k.

Pašvaldības nosaukums

Investīciju projekta nosaukums

Kopējais investīciju projekta finansējums, euro

Līdzfinansējuma apmērs

Aizņēmuma apmērs

kopējais līdzfinansējums, euro

2020. gadā

2021. gadā

kopējais aizņēmums, euro

2020. gadā

2021. gadā

euro

% no projekta kopējām 2020. gada izmaksām, euro

euro

% no projekta kopējām 2021. gada izmaksām

euro

% no kopējās aizņēmuma summas

euro

% no kopējās aizņēmuma summas

1.

Apes novada pašvaldība Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā 595000.00 148750.00 44625.00 25 % 104125.00 25 % 446250.00 133875.00 30 % 312375.00 70 %

2.

Garkalnes novada pašvaldība Ietves izbūve Ādažu ielā posmā no Rudens ielas līdz Silmalas ielai, Garkalnes novadā 185000.00 46250.00 13875.00 25 % 32375.00 25 % 138750.00 41625.00 30 % 97125.00 70 %

3.

Ilūkstes novada pašvaldība Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 0,680 km garumā 139646.71 34911.68 10473.50 25 % 24438.18 25 % 104735.03 31420.51 30 % 73314.52 70 %

4.

Ilūkstes novada pašvaldība Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" telpu remonts 108609.79 27152.44 8145.73 25 % 19006.71 25 % 81457.35 24437.21 30% 57020.14 70 %

5.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība Mežsargu ielas seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu posmā no dzelzceļa līdz Vasaras ielai Jūrmalā 182953.96 45738.49 16008.47 25 % 29730.02 25 % 137215.47 48025.42 35 % 89190.05 65 %

6.

Kocēnu novada pašvaldība Liepu ielas pārbūve Kocēnos 166000.00 41500.00 12450.00 25 % 29050.00 25 % 124500.00 37350.00 30 % 87150.00 70 %

7.

Kocēnu novada pašvaldība Vidus ielas pārbūve Kocēnos, 2. kārta 96925.00 24235.00 7275.00 25 % 16960.00 25 % 72690.00 21810.00 30 % 50880.00 70 %

8.

Lielvārdes novada pašvaldība Raiņa ielas posma (no Slimnīcas ielas līdz Gaismas ielai) un stāvlaukuma Raiņa ielā 5 atjaunošana 381226.65 95306.65 28592.00 25 % 66714.65 25 % 285920.00 85776.00 30 % 200144.00 70 %

9.

Ogres novada pašvaldība Blaumaņa ielas pārbūve 332280.00 83070.00 24921.00 25 % 58149.00 25 % 249210.00 74763.00 30 % 174447.00 70 %

10.

Ogres novada pašvaldība Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība 601534.60 150383.65 45115.10 25 % 105268.55 25 % 451150.95 135345.29 30 % 315805.66 70 %

11.

Ogres novada pašvaldība Rožu ielas pārbūve 663927.00 165981.75 49794.53 25 % 116187.22 25 % 497945.25 149383.58 30 % 348561.67 70 %

12.

Priekuļu novada pašvaldība Viļuma Skubiņa ielas posma atjaunošana Priekuļu novada Priekuļu pagastā 118441.10 29641.10 8892.00 25 % 20749.10 25 % 88800.00 26640.00 30 % 62160.00 70 %

13.

Priekuļu novada pašvaldība Pāvila Rozīša ielas atjaunošana Priekuļu novada Liepas pagastā 100161.10 25061.10 7518.00 25 % 17543.10 25 % 75100.00 22530.00 30 % 52570.00 70 %

14.

Riebiņu novada pašvaldība Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri 0,000-0,650 km un 2,720-3,700 km pārbūve 277146.99 69286.75 20786.03 25 % 48500.72 25 % 207860.24 62358.07 30 % 145502.17 70 %

15.

Riebiņu novada pašvaldība Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 13 Kastīre-Geļenova-Šaure 4,82-6,47 km pārbūve 240000.00 60000.00 18000.00 25 % 42000.00 25 % 180000.00 54000.00 30 % 126000.00 70 %

16.

Riebiņu novada pašvaldība Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri 0,650-2,720 km pārbūve 204237.33 51059.33 15317.80 25 % 35741.53 25 % 153178.00 45953.40 30 % 107224.60 70 %

17.

Salacgrīvas novada pašvaldība Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā 157300.00 39325.00 11798.00 25 % 27527.00 25 % 117975.00 35393.00 30 % 82582.00 70 %

4 550390.23

1 137652.94

3 412737.29

1 030685.48

2 382051.81

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs,
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

04.12.2020