Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 705

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 28. §)
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

1. Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – centrs) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību.

2. Centram ir šādas funkcijas:

2.1. veikt publiskos iepirkumus Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām;

2.2. veikt publiskos iepirkumus valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām saskaņā ar Ministru kabineta vai Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu, ja iepirkuma priekšmets tiek iegādāts arī aizsardzības nozares vajadzībām;

2.3. īstenot pilnu materiāltehnisko līdzekļu pārvaldību un loģistiku aizsardzības nozarē.

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. nodrošina pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību miera laikā un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu;

3.2. centralizēti veic publiskos iepirkumus Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām;

3.3. centralizēti veic publiskos iepirkumus valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām saskaņā ar Ministru kabineta vai Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu, ja iepirkuma priekšmets tiek iegādāts arī aizsardzības nozares vajadzībām;

3.4. piedalās kopīgos starpvalstu iepirkumos vai organizē tos Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, kā arī citu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;

3.5. pilda Nacionālā kodifikācijas biroja uzdevumus;

3.6. nodrošina visu ar materiāltehnisko līdzekļu pārvaldību saistīto loģistikas uzdevumu veikšanu;

3.7. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Centru vada centra vadītājs. Centra vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata aizsardzības ministrs.

5. Centra vadītājs:

5.1. pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas;

5.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv centru;

5.3. dod rīkojumus centra amatpersonām.

6. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra vadītājs. Centra vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

7. Centra vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aizsardzības ministrijā. Aizsardzības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

8. Centra vadītājs ne retāk kā reizi gadā sniedz aizsardzības ministram pārskatu par centra funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī sagatavo gada publisko pārskatu.

9. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs,
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs A. Pabriks
01.01.2021