Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 692

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta astoto daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešo daļu
un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 89. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt pielikuma nosaukumā vārdus "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minētie pārkāpumi" ar vārdiem "normatīvajos aktos minētie administratīvie pārkāpumi".

2. Izteikt pielikuma 2. tabulu šādā redakcijā:

"Nr.
p. k.

Pārkāpums

Atbilstošais tiesiskais regulējums

1.

Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.6 pants

Darba aizsardzības likuma 38. pants vai 39. panta pirmā vai otrā daļa

2.

Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pants

Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmā daļa

3.

Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā un veterinārfarmaceitiskajā darbībā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.1 pants

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 47., 50., 51. vai 52. pants

Farmācijas likuma 69., 70. pants, 71. panta pirmā, otrā vai trešā daļa, 72., 73., 74., 75., 76., 77. pants, 78. panta pirmā vai otrā daļa, 79. pants, 80. panta pirmā vai otrā daļa, 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88. pants, 89. panta pirmā vai otrā daļa, 91., 92. pants, 94. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā vai sestā daļa, 95. panta pirmā daļa vai 97. panta pirmā vai otrā daļa

Ārstniecības likuma 86. pants

4.

Pārtikas aprites prasību pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 103.3 panta trešā vai ceturtā daļa

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 32. vai 33. pants

5.

Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155. panta trešā vai ceturtā daļa

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 14. panta sestā daļa

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 14. panta devītā daļa

6.

Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošana, šo ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.1 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 140. panta otrā, trešā, ceturtā, piektā vai sestā daļa

7.

Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.2 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 140. panta pirmā daļa

8.

Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.7 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 138. pants

9.

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 137. pants

10.

Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pants

Būvniecības likuma 30. pants

Likuma "Par akcīzes nodokli" 35. panta piektā daļa

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 34. pants

Dzīvnieku barības aprites likuma 32. pants

Farmācijas likuma 90. pants, 95. panta otrā vai trešā daļa vai 96. pants

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 37. panta sestā vai devītā daļa

Kredītinformācijas biroju likuma 24. pants

Autopārvadājumu likuma 53. panta sestā daļa vai 55. panta septītā daļa

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta sestā daļa

Ķīmisko vielu likuma 19. panta piektā daļa, 20. panta septītā daļa, 21. panta otrā daļa vai 23. panta trešā daļa

Likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 31. panta piektā daļa

Ārstniecības likuma 83. pants

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 28. pants

11.

Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma pārsniegšana precēs Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.10 pants

Ķīmisko vielu likuma 19. panta sestā vai septītā daļa, 20. panta astotā daļa, 21. panta pirmā daļa vai 23. panta piektā vai sestā daļa

Likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 31. panta ceturtā daļa

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 31. pants

Dzīvnieku barības aprites likuma 33. pants

12.

Viltotu preču pārdošana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pants

Dizainparaugu likuma 53. pants,

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 33. pants

Farmācijas likuma 97. panta pirmā daļa

13.

Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pants

Dizainparaugu likuma 53. pants

Preču zīmju likuma 91. panta pirmā, otrā vai trešā daļa

14.

Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.3 pants

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 82. panta pirmā vai otrā daļa

15.

Bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.5 pants

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 84. pants

16.

Stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.1 pants

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta pirmā vai otrā daļa

17.

Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 pants

Muitas likuma 29. panta pirmā, otrā, devītā, vienpadsmitā, divpadsmitā vai piecpadsmitā daļa

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta trešā, ceturtā vai piektā daļa

18.

Kontrabanda Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12 pants

Muitas likuma 29. panta trīspadsmitā daļa

19.

Nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana muitas iestādei Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.13 pants

Muitas likuma 29. panta trešā daļa

20.

Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai neatbilstošu kodu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.14 pants

Muitas likuma 29. panta trešā daļa

21.

Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautajām precēm un citām vērtībām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.15 pants

Muitas likuma 29. panta piektā, sestā, septītā, astotā, desmitā, trīspadsmitā vai četrpadsmitā daļa

22.

Reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas noteikumu pārkāpšana izglītības jomā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.52 pants

Izglītības likuma 63. panta pirmā vai otrā daļa

23.

Valsts atzītu izglītības dokumentu izsniegšanas kārtības pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.54 pants

Izglītības likuma 64. pants

24.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.13 pants

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 49. vai 50. pants"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

04.12.2020