Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 725

Rīgā 2020. gada 1. decembrī (prot. Nr. 77 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. punktā skaitli "30 000 000" ar skaitli "70 800 000".

2. Svītrot 4.3. apakšpunktu.

3. Izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. kuram atbalsta perioda mēnesī (2020. gada novembrī vai decembrī) apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā."

4. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, un, ja uzņēmums atbilst šo noteikumu 7. vai 14. punkta nosacījumiem, papildus NACE 2. red. klasifikācijas kods;".

5. Izteikt 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"15. Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs, kurām saskaņā ar šo noteikumu 6. un 7. punktu piemēro dažādas maksimālās atbalsta summas, tas grāmatvedības uzskaitē nodala minētās nozares un nodrošina, ka katrai tiek ievēroti maksimālie apjomi. Šo noteikumu 6. punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem maksimālā kopējā atbalsta summa nepārsniedz 800 000 euro saistītu personu grupai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Ja uzņēmums darbojas nozarēs, uz kurām attiecas šo noteikumu 7. punkts, maksimālā kopējā atbalsta summa nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē.

16. Atbalstu nepiešķir:

16.1. uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

16.2. vidējam vai lielam uzņēmumam, kurš 2019. gada 31. decembrī jau bija nonācis finanšu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai. Atbalstu var saņemt, ja vidējs vai liels uzņēmums ir nonācis finanšu grūtībās atbalsta piešķiršanas brīdī;

16.3. ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

16.4. ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;

16.5. ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;

16.6. publiskas personas kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē;

16.7. kredītiestādēm un finanšu iestādēm.

17. Atbalstu var piešķirt sīkajiem (mikro) vai mazajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas 2019. gada 31. decembrī jau bija nonākuši finanšu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam, ar nosacījumu, ka tiem nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai nav pasludināts maksātnespējas process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums vai to saimnieciskā darbība nav izbeigta un tie nav saņēmuši glābšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas atbalstu Eiropas Komisijas paziņojuma "Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 31. jūlijs, Nr. C249/1) izpratnē. Minētie saimnieciskās darbības veicēji, kas saņēmuši glābšanas atbalstu, var saņemt atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tie līdz atbalsta piešķiršanas brīdim ir atmaksājuši aizdevumu vai atsaukuši garantiju. Minētie saimnieciskās darbības veicēji, kas saņēmuši pārstrukturēšanas atbalstu, var saņemt atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tā piešķiršanas brīdī uz tiem vairs neattiecas pārstrukturēšanas plāns."

6. Svītrot pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

02.12.2020