Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 702

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 69. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pasākuma ietvaros plānotais ERAF finansējums ir 6 732 853 euro. Pasākuma ietvaros minimālais plānotais privātais līdzfinansējums ir 1 188 151 euro.";

1.2. svītrot 6. punktu;

1.3. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokli.";

1.4. izteikt 30.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minētos gadījumus;";

1.5. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Projektu var īstenot līdz 2021. gada 31. decembrim.";

1.6. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Datums, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu projekta iesniedzējam, un datums, kad finansējuma saņēmējs pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu klastera dalībniekiem, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu. Sadarbības iestādes lēmums par atbalsta piešķiršanu projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmēja lēmums par atbalsta piešķiršanu klastera dalībniekam tiek pieņemts, ņemot vērā Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteikto termiņu.";

1.7. aizstāt 49. punktā skaitli "415 000" ar skaitli "483 629,05";

1.8. papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Projekta grozījumi līdz šo noteikumu 49. punktā minētajam ERAF finansējuma apmēram ir iespējami, ja līdz 2020. gada 1. decembrim finansējuma saņēmējs faktiski ir veicis investīcijas vismaz 50 % apmērā no plānotā ERAF finansējuma visā projektā.";

1.9. aizstāt 50. punktā skaitli "30 000" ar skaitli "40 000";

1.10. papildināt noteikumus ar 56. un 57. punktu šādā redakcijā:

"56. Projekta grozījumi ir iespējami, ja finansējuma saņēmējs un šo noteikumu 4. punktā minētie pasākuma gala labuma guvēji atbilst visām Komisijas regulā Nr. 1407/2013, kā arī normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem noteiktajām prasībām.

57. Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. decembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.12.2020