Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta 24.11.2020. noteikumu Nr. 710 anotācija.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 710

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 76 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 2. pantu un 15. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.2. un 1.3. apakšpunktu.

2. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (turpmāk - atbalsts algu subsīdijai), ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

3. Atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %."

3. Svītrot II nodaļu.

4. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim - attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri un līdz 2021. gada 15. februārim - attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri. Vienlaikus ar minēto iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta."

5. Svītrot 15.1. apakšpunktu.

6. Izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. šo noteikumu 3. punktā minētais ieņēmumu samazinājums;".

7. Izteikt 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. apliecinājums, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma."

8. Papildināt noteikumus ar 19.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra."

9. Svītrot IV un V nodaļu.

10. Svītrot 33., 34. un 35. punktu.

11. Papildināt noteikumus ar 36., 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"36. Summa, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts un atbalsts, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos", darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 euro par kalendāra mēnesi.

37. Darbinieks, kas saņem saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto atbalstu, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos".

38. Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu algu subsīdijai."

12. Svītrot 1. un 2. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

28.11.2020