Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 686

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 73 12. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Maskavas ielā 435, k-1, Rīgā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, ceturtās daļas 9. punktu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot par brīvu cenu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. pantu un 44. panta piekto daļu, nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 126 0059) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 126 0052) 584 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 126 2068 003) - Maskavas ielā 435, k-1, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

24.11.2020