Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 683

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 73 8. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma "Kļavas"-4 Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 43. pantu un 45. panta pirmo daļu atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" nodot bez atlīdzības Jēkabpils novada pašvaldībai īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu "Kļavas"-4 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5654 900 1488) - dzīvokli Nr. 4 (telpu grupas kadastra apzīmējums 5654 004 0096 001 004) un tam piekrītošās 757/12273 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5654 004 0096 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5654 004 0096) - Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Jēkabpils novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Pilnvarot Jēkabpils pilsētas pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

4. Jēkabpils novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

4.1. dzīvokļa īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā vienlaikus ar Jēkabpils novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar ķīlas tiesību - nepiemēro, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

24.11.2020