Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 687

Rīgā 2020. gada 17. novembrī (prot. Nr. 73 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma
3. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 107. nr.; 2013, 88. nr.; 2019, 73. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punktā vārdus "atzīšanas kārtību" ar vārdiem "reģistrācijas anulēšanas kārtību, kā arī atzīšanas un atzīšanas anulēšanas kārtību".

2. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. ārstnieciskās barības ražošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu vai laišanu tirgū, izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes Direktīvu 90/167/EEK, 13. panta 2. punktā minētos uzņēmumus;".

3. Papildināt noteikumus ar 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. tādas kompleksās barības ražošanu, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK, 8. panta 2. punktā."

4. Papildināt noteikumus ar 4.12. un 4.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12. mājas (istabas) dzīvniekiem paredzētas ārstnieciskās barības mazumtirdzniecību;

4.13. ārstnieciskās barības izbarošanu kažokzvēriem."

5. Svītrot 6.5. apakšpunktā vārdus "(izņemot primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumu)".

6. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas anulēšanas kārtība

28.1 Datu centrs anulē reģistrāciju un svītro uzņēmumu no barības ražotāju reģistra, ja tas ir paziņojis par darbības pārtraukšanu.

28.2 Dienests pieņem lēmumu anulēt vienu vai vairākus uzņēmuma darbības veidus un svītro tos no dienesta reģistra, ja uzņēmums gada laikā nav veicis attiecīgo darbību barības apritē.

28.3 Dienests pieņem lēmumu anulēt uzņēmuma reģistrāciju vai atzīšanu un svītro uzņēmumu no dienesta reģistra, ja:

28.3 1. uzņēmums ir paziņojis par darbības pārtraukšanu;

28.3 2. ir pierādīts, ka uzņēmums gada laikā nav veicis darbības barības apritē;

28.3 3. ir pieņemts lēmums par uzņēmuma darbības apturēšanu un uzņēmums dienesta noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās neatbilstības vai ja uzņēmuma darbība ir apturēta atkārtoti;

28.3 4. uzņēmuma darbība ir apturēta Dzīvnieku barības aprites likuma 26. pantā noteiktajā gadījumā;

28.3 5. konstatē, ka uzņēmuma sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepatiesa."

7. Papildināt noteikumus ar 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Šo noteikumu 4.12. un 4.13. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 28. janvārī."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

27.11.2020