Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 684

Rīgā 2020. gada 17. novembrī (prot. Nr. 73 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 16. nr.; 2019, 187. nr.; 2020, 94. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "3 209 558 euro" ar skaitli un vārdu "4 010 856 euro".

2. Izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Pasākumā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 18 180 211 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 14 169 355 euro un privātais līdzfinansējums - vismaz 4 010 856 euro:".

3. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. otrajai atlases kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 5 341 982 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 4 540 684 euro un privātais līdzfinansējums - vismaz 801 298 euro."

4. Svītrot 10. punktu.

5. Izteikt 11. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pirmās kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 75 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma."

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Otrās kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Privātais līdzfinansējums veido vismaz 15 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma."

7. Papildināt 20. punktu aiz vārda "pasākumiem" ar vārdiem "tai skaitā ar pasākuma pirmajā atlases kārtā īstenoto Studentu inovāciju programmu, ja finansējuma saņēmējs ir saņēmis finansējumu arī pirmās kārtas ietvaros".

8. Papildināt 23. punktu aiz vārda "iesniedzējs" ar vārdu "katras".

9. Papildināt 25. punktu aiz vārda "programmām" ar vārdiem "tai skaitā ar pasākuma pirmajā atlases kārtā īstenoto Studentu inovāciju programmu, ja finansējuma saņēmējs ir saņēmis finansējumu arī pirmās kārtas ietvaros".

10. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Viena projekta iesnieguma maksimālais publiskais attiecināmais finansējums pirmajā kārtā nepārsniedz 2 500 000 euro un otrajā kārtā - 900 000 euro."

11. Izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. pārējiem finansējuma saņēmējiem - pirmajā atlases kārtā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un otrajā atlases kārtā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas."

12. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atbalstāmo darbību īstenošanu un iepirkumu veikšanu uzsāk ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu."

13. Izteikt 40. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"40. Projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo privāto līdzfinansējumu vismaz 25 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pasākuma pirmās kārtas ietvaros un vismaz 15 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām otrās kārtas ietvaros nodrošina no šādiem līdzekļiem:".

14. Papildināt 41. punktu aiz vārda "apmērā" ar vārdiem un skaitli "pirmās kārtas ietvaros un vismaz 50 000 euro apmērā otrās kārtas ietvaros".

15. Izteikt 43. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"43. Pirmajā un otrajā atlases kārtā finansējuma saņēmējs nodrošina inovāciju fonda izveidi līdz dienai, kad tiek noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu. Pirmajā atlases kārtā ar inovāciju fonda finansējumu pietiek vismaz pirmās studentu inovāciju pieteikumu kārtas īstenošanai, taču tas nav mazāks kā:".

16. Izteikt 44. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"44. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka par katriem 107 000 euro publiskā finansējuma pasākuma pirmās kārtas ietvaros un par katriem 32 203 euro publiskā finansējuma pasākuma otrās kārtas ietvaros projekta īstenošanā tiek iesaistīts vismaz viens komersants, kas sniedz ieguldījumu projektā vismaz kādā no šādiem veidiem:".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

27.11.2020