Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Pasaules Pasta konvencijas Otrais papildprotokols

Satura rādītājs

Pants

I. (28. pants, grozīts) Gala norēķini. Vispārējie noteikumi
II. (28.bis pants, pievienots) Gala norēķini. Lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu tarifu pašdeklarācija
III. (29. pants, grozīts) Gala norēķini. Noteikumi, kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem
IV. (30. pants, grozīts) Gala norēķini. Noteikumi, kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no tiem un starp tiem
V. (31. pants, grozīts) Pakalpojumu kvalitātes fonds
VI. (33. pants, grozīts) Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem
VII. Pasaules Pasta konvencijas Otrā papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

Pasaules Pasta konvencijas Otrais papildprotokols

Apakšā parakstījušās Pasaules Pasta savienības dalībvalstu valdību pilnvarotās personas, ņemot vērā 22. panta 3. punktu Pasaules Pasta savienības konstitūcijā, kas pieņemta Vīnē 1964. gada 10. jūlijā, kopīgi vienojoties un saskaņā ar Konstitūcijas 25. panta 4. punktu, ir izstrādājušas šajā otrajā papildprotokolā turpmāk izklāstītos grozījumus Pasaules Pasta Konvencijā, kas tika pieņemta Stambulā 2016. gada 6. oktobrī un pēc tam grozīta ar papildprotokolu, kurš tika pieņemts Adisabebā 2018. gada 7. septembrī.

I pants
(28. pants, grozīts)
Gala norēķini. Vispārīgie noteikumi

1. Ņemot vērā Reglamentā paredzētos atbrīvojumus no samaksas par pasta pakalpojumu, ikviens izraudzītais operators, kurš saņem vēstuļu korespondences sūtījumus no cita izraudzītā operatora, ir tiesīgs iekasēt no izraudzītā operatora, kas nosūta sūtījumus, atlīdzību par izmaksām, kas radušās, saņemot starptautiskos pasta sūtījumus.

2. Lai piemērotu noteikumus par gala norēķinu samaksu, ko veic izraudzītie operatori, valstis un teritorijas ir klasificētas saskaņā ar sarakstiem, kas šajā nolūkā pieņemti ar Kongresa rezolūciju C 7/2016, un klasifikācija ir šāda:

2.1. valstis un teritorijas mērķsistēmā pirms 2010. gada (I grupa);

2.2. valstis un teritorijas mērķsistēmā no 2010. un 2012. gada (II grupa);

2.3. valstis un teritorijas mērķsistēmā no 2016. gada (III grupa);

2.4. valstis un teritorijas pārejas sistēmā (IV grupa).

3. Šīs konvencijas noteikumi par gala norēķinu maksājumu ir pārejas nosacījumi virzībā uz tādu gala norēķinu maksājumu sistēmu pārejas perioda beigās, kurā tiks ņemti vērā katrai valstij raksturīgie elementi.

4. Iekšzemes pasta dienestu pieejamība. Tiešā pieejamība

4.1. Ikviens tādas valsts izraudzītais operators, kura bijusi mērķsistēmā pirms 2010. gada, citiem izraudzītajiem operatoriem pieejamību visiem iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem nodrošina saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tas paredz savas valsts klientiem. Galamērķa valsts izraudzītajam operatoram jāizlemj, vai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ir izpildījis tiešās pieejamības nosacījumus.

4.2. To valstu izraudzītie operatori, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, citiem tādu valstu izraudzītajiem operatoriem, kuras bijušas mērķsistēmā līdz 2010. gadam, nodrošina pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tie paredz savas valsts klientiem.

4.3. To valstu izraudzītie operatori, kuras pievienojušās mērķsistēmai no 2010. gada, var nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem ierobežotam izraudzīto operatoru skaitam, savstarpēji vienojoties, uz divus gadus ilgu pārbaudes laiku. Pēc šā perioda tiem jāizvēlas vai nu pārtraukt darīt pieejamus iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifus un noteikumus, vai arī turpināt nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem visiem izraudzītajiem operatoriem. Tomēr tad, ja to valstu izraudzītie operatori, kuras pievienojušās mērķsistēmai no 2010. gada, lūdz to valstu izraudzītajiem operatoriem, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, darīt pieejamus iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifus un noteikumus, tad tie nodrošina pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem visiem izraudzītajiem operatoriem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tie paredz savas valsts klientiem.

4.4. Pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori var nenodrošināt citiem izraudzītajiem operatoriem pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem. Tomēr tie var nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem ierobežotam izraudzīto operatoru skaitam, savstarpēji vienojoties, uz divus gadus ilgu pārbaudes laiku. Pēc šā perioda tiem jāizvēlas vai nu pārtraukt darīt pieejamus iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifus un noteikumus, vai arī turpināt nodrošināt pieejamību iekšzemes pasta dienesta pakalpojumu tarifiem un noteikumiem visiem izraudzītajiem operatoriem.

5. Gala norēķinu summa tiek noteikta, pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas kvalitātes rādītājiem galamērķa valstī. Pasta darbības padome ir tiesīga palielināt 28.bis, 29. un 30. pantā noteikto atlīdzību, lai veicinātu iesaistīšanos kvalitātes kontroles uzraudzības sistēmās un atalgotu izraudzītos operatorus par kvalitātes rādītāju sasniegšanu. Pasta darbības padome var arī noteikt sodus nepietiekamas kvalitātes gadījumā, savukārt atlīdzība nedrīkst būt mazāka par minimālo atlīdzību, kas noteikta 29. un 30. pantā.

6. Jebkurš izraudzītais operators var pilnīgi vai daļēji atteikties no atlīdzības, kas paredzēta saskaņā ar 1. punktu.

7. M maisu svars, kas nepārsniedz piecus kilogramus, gala norēķinu summas noteikšanai tiek uzskatīts par pieciem kilogramiem. M maisiem piemērojamie gala norēķinu tarifi ir šādi:

7.1. 2018. gadā 0,909 SDR par kilogramu;

7.2. 2019. gadā 0,935 SDR par kilogramu;

7.3. 2020. gadā 0,961 SDR par kilogramu;

7.4. 2021. gadā 0,988 SDR par kilogramu.

8. Ierakstītiem sūtījumiem papildu tarifs ir noteikts 1,100 SDR par sūtījumu 2018. gadā, 1,200 SDR par sūtījumu 2019. gadā, 1,300 SDR par sūtījumu 2020. gadā un 1,400 SDR par sūtījumu 2021. gadā. Apdrošinātiem sūtījumiem papildu tarifs ir 1,400 SDR par sūtījumu 2018. gadā, 1,500 SDR par sūtījumu 2019. gadā, 1,600 SDR par sūtījumu 2020. gadā un 1,700 SDR par sūtījumu 2021. gadā. Pasta darbības padome ir tiesīga palielināt atlīdzību par šiem un papildu pakalpojumiem, ja nodrošinātie pakalpojumi ietver tos papildu pakalpojumus, kas norādīti Reglamentā.

9. Ierakstītiem un apdrošinātiem sūtījumiem, kuriem nav svītrkoda identifikatora vai kuru svītrkoda identifikators neatbilst UPU tehniskajam standartam S10, nosaka papildu maksājumu - 0,5 SDR par sūtījumu, ja vien kādā citā divpusējā nolīgumā nav paredzēts citādi.

10. Gala norēķinu veikšanai vēstuļu korespondences sūtījumus, kuri nodoti vairumā saskaņā ar Reglamentu, sauc par pasta vairumsūtījumiem. Maksa par pasta vairumsūtījumiem tiek noteikta, kā atbilstīgi attiecīgajam gadījumam paredzēts 28.bis, 29. un 30. pantā.

11. Pamatojoties uz divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu, gala norēķinu veikšanai jebkurš izraudzītais operators var piemērot citas maksājumu sistēmas.

12. Izraudzītie operatori var veikt neprioritāru pasta sūtījumu apmaiņu, pēc izvēles piemērojot 10 % atlaidi prioritāru pasta sūtījumu gala norēķinu tarifam.

13. Noteikumi, kurus piemēro starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, attiecas uz jebkuras tādas pārejas sistēmas valsts izraudzīto operatoru, kura paziņo, ka vēlas pievienoties mērķsistēmai. Pasta darbības padome var noteikt pārejas posma pasākumus Reglamentā. Visi mērķsistēmas nosacījumi var tikt piemēroti ikvienam jaunam izraudzītajam operatoram, kas paziņo, ka vēlas pilnīgi piemērot šos nosacījumus bez pārejas pasākumiem.

II pants
(28.bis pants, pievienots)
Gala norēķini. Lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu tarifu pašdeklarācija

1. Sākot no tarifiem, kas ir spēkā no 2021. gada, un neatkarīgi no 29. un 30. panta izraudzītie operatori var paziņot Starptautiskajam birojam līdz tā gada 1. jūnijam, kas ir pirms gada, kad tiks piemēroti pašdeklarētie tarifi, pašdeklarēto tarifu par sūtījumu un pašdeklarēto tarifu par kilogramu, kas izteikts vietējā valūtā un tiks piemērots lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem nākamajā kalendārajā gadā. Starptautiskais birojs katru gadu konvertē sniegtos pašdeklarētos tarifus SDR izteiksmē. Lai tarifus pārrēķinātu SDR, Starptautiskais birojs izmanto mēneša vidējo valūtas maiņas kursu no 1. janvāra līdz 31. maijam tajā gadā, kas ir pirms gada, kurā būs piemērojami pašdeklarētie tarifi. Iegūtos tarifus paziņo, izmantojot Starptautiskā biroja apkārtrakstu, ne vēlāk kā tā gada 1. jūlijā, kas ir pirms gada, kurā tiks piemēroti pašdeklarētie tarifi. Pašdeklarētos tarifus lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem vajadzības gadījumā aizvieto jebkurā tādā atsaucē vai tarifa aprēķinā, kas attiecas uz lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, citviet Konvencijā vai Reglamentā. Turklāt katrs izraudzītais operators norāda Starptautiskajam birojam savus iekšzemes tarifus par līdzvērtīgiem pakalpojumiem, lai aprēķinātu saistītos maksimālos tarifus.

1.1. Ievērojot 1.2. un 1.3. apakšpunktu, pašdeklarētos tarifus:

1.1.1. pie vidējā E formāta svara - 0,158 kilogramiem - nedrīkst noteikt augstākus par valstī noteiktajiem maksimālajiem tarifiem, kas aprēķināti saskaņā ar 1.2. apakšpunktu;

1.1.2. nosaka, pamatojoties uz 70 % vai piemērojamu procentuālu daļu 6.ter punktā no tās iekšzemes maksas par atsevišķu sūtījumu, kas līdzvērtīgs lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumam, kuru izraudzītais operators piedāvā savos iekšzemes pakalpojumos un kura ir spēkā tā gada 1. jūnijā, kas ir pirms gada, kad būs piemērojami pašdeklarētie tarifi;

1.1.3. nosaka, pamatojoties uz iekšzemes maksu par atsevišķu sūtījumu, kas ir spēkā attiecībā uz tādiem sūtījumiem izraudzītā operatora iekšzemes pakalpojumos, kam ir lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem noteiktais maksimālais lielums un formas izmēri;

1.1.4. dara pieejamus visiem izraudzītajiem operatoriem;

1.1.5. piemēro tikai lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem;

1.1.6. piemēro visām lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu plūsmām, izņemot lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu plūsmas no valstīm pārejas sistēmā uz valstīm mērķsistēmā un starp valstīm pārejas sistēmā, ja pasta sūtījumu plūsmas nepārsniedz 100 tonnas gadā;

1.1.7. piemēro visām lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu plūsmām, izņemot lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu plūsmas starp valstīm, kuras mērķsistēmā ir no 2010., 2012. un 2016. gada, un no minētajām valstīm uz valstīm, kuras bija mērķsistēmā pirms 2010. gada, ja pasta sūtījumu plūsmas nepārsniedz 25 tonnas gadā.

1.2. Pašdeklarētos tarifus par sūtījumu un par kilogramu lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem nenosaka augstākus par valsts maksimālajiem tarifiem, kas noteikti, izmantojot 11 punktu lineāro regresiju atbilstoši 70 % vai piemērojamai procentuālajai daļai 6.ter punktā no prioritāru atsevišķu sūtījumu tarifiem līdzvērtīgos iekšzemes pakalpojumos attiecībā uz 20 gramu, 35 gramu, 75 gramu, 175 gramu, 250 gramu, 375 gramu, 500 gramu, 750 gramu, 1000 gramu, 1500 gramu un 2000 gramu lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, nepieskaitot nodokļus.

1.2.1. To, vai pašdeklarētie tarifi pārsniedz maksimālos tarifus, pārbauda, pamatojoties uz vidējiem ieņēmumiem, izmantojot jaunāko pasaules vidējo rādītāju vienam kilogramam pasta sūtījumu, kuros E formāta sūtījums sver 0,158 kilogramus. Gadījumi, kad pašdeklarētie tarifi pārsniedz vidējā E formāta svara - 0,158 kilogramu - maksimālos tarifus, piemēro maksimālos tarifus par sūtījumu un par kilogramu; vai arī izraudzītais operators var izvēlēties samazināt savus pašdeklarētos tarifus līdz līmenim, kas atbilst 1.2. apakšpunktam.

1.2.2. Kad ir pieejami vairāki uz biezumu balstīti pasta sūtījumu tarifi, zemāko iekšzemes tarifu piemēro sūtījumiem līdz 250 gramiem un augstāko iekšzemes tarifu piemēro sūtījumiem virs 250 gramiem.

1.2.3. Kad līdzvērtīgā iekšzemes pakalpojumā tiek piemēroti zonālie tarifi, izmanto Reglamentā noteikto viduspunkta tarifu, un viduspunkta tarifa noteikšanai neizmanto to zonu iekšzemes tarifus, kas nav blakus viena otrai. Vai arī izmantojamo zonālo tarifu var noteikt, pamatojoties uz faktisko vidējo svērto attālumu ienākošajiem lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem (nesenākajā kalendārajā gadā).

1.2.4. Ja līdzvērtīgs iekšzemes pakalpojums un tarifs ietver papildu elementus, kas neietilpst pamatpakalpojumā, piemēram, izsekošanas, paraksta un apdrošināšanas pakalpojumus, un šādi elementi tiek attiecināti uz visiem svara palielinājumiem, kas ir uzskaitīti 1.2. apakšpunktā, no iekšzemes tarifa atskaita mazāko no atbilstošā iekšzemes papildu tarifa, papildu tarifa vai Savienības dokumentos ierosinātās ieteicamās maksas. Kopējais atskaitījums par šiem papildu elementiem nedrīkst pārsniegt 25 % no iekšzemes tarifa.

1.3. Ja no valstī noteiktiem maksimālajiem tarifiem, kas aprēķināti saskaņā ar 1.2. apakšpunktu, izriet tādi ieņēmumi, kas aprēķināti par 0,158 kilogramus smagu E formāta sūtījumu kas ir zemāki par ieņēmumiem, kuri aprēķināti par tādu pašu sūtījumu ar tādu pašu svaru, pamatojoties uz turpmāk minētajiem tarifiem, pašdeklarētie tarifi nedrīkst būt augstāki par šādiem tarifiem:

1.3.1. 2020. gadā - 0,614 SDR par sūtījumu un 1,381 SDR par kilogramu;

1.3.2. 2021. gadā - 0,645 SDR par sūtījumu un 1,450 SDR par kilogramu;

1.3.3. 2022. gadā - 0,677 SDR par sūtījumu un 1,523 SDR par kilogramu;

1.3.4. 2023. gadā - 0,711 SDR par sūtījumu un 1,599 SDR par kilogramu;

1.3.5. 2024. gadā - 0,747 SDR par sūtījumu un 1,679 SDR par kilogramu;

1.3.6. 2025. gadā - 0,784 SDR par sūtījumu un 1,763 SDR par kilogramu.

1.4. Papildu nosacījumus un procedūras attiecībā uz lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem piemērojamo tarifu pašdeklarēšanu nosaka Reglamentā. Attiecībā uz pašdeklarētajiem tarifiem ir piemērojami visi citi Reglamenta noteikumi par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, ja vien tie nav pretrunā šim pantam.

1.5. Pārejas sistēmās ietilpstošo valstu izraudzītie operatori var piemērot pašdeklarētus tarifus, pamatojoties uz savu ienākošo plūsmu statistisko pārbaudi.

2. Papildus maksimālajiem tarifiem, kas ir noteikti 1.2. apakšpunktā, paziņotie pašdeklarētie tarifi nedrīkst būt augstāki par maksimālajiem ieņēmumiem, kas noteikti 2021.-2025. gadam atbilstoši tam, kā norādīts turpmāk:

2.1. 2021. gads: ieņēmumus, kas aprēķināti, pamatojoties uz pašdeklarētiem tarifiem, nosaka zemākajā līmenī starp valstī noteiktajiem maksimālajiem tarifiem un ieņēmumiem 2020. gadā par 0,158 kilogramus smagu E formāta sūtījumu, kas palielināti par 15 %;

2.2. 2022. gads: ieņēmumus, kas aprēķināti, pamatojoties uz pašdeklarētiem tarifiem, nosaka zemākajā līmenī starp valstī noteiktajiem maksimālajiem tarifiem un ieņēmumiem 2021. gadā par 0,158 kilogramus smagu E formāta sūtījumu, kas palielināti par 15 %;

2.3. 2023. gads: ieņēmumus, kas aprēķināti, pamatojoties uz pašdeklarētiem tarifiem, nosaka zemākajā līmenī starp valstī noteiktajiem maksimālajiem tarifiem un ieņēmumiem 2022. gadā par 0,158 kilogramus smagu E formāta sūtījumu, kas palielināti par 16%;

2.4. 2024. gads: ieņēmumus, kas aprēķināti, pamatojoties uz pašdeklarētiem tarifiem, nosaka zemākajā līmenī starp valstī noteiktajiem maksimālajiem tarifiem un ieņēmumiem 2023. gadā par 0,158 kilogramus smagu E formāta sūtījumu, kas palielināti par 16%;

2.5. 2025. gads: ieņēmumus, kas aprēķināti, pamatojoties uz pašdeklarētiem tarifiem, nosaka zemākajā līmenī starp valstī noteiktajiem maksimālajiem tarifiem un ieņēmumiem 2024. gadā par 0,158 kilogramus smagu E formāta sūtījumu, kas palielināti par 17 %.

3. Tarifiem, kas ir spēkā 2021. gadā un turpmākajos gados, attiecība starp pašdeklarētiem sūtījuma tarifiem un kilograma tarifiem nedrīkst pieaugt vai samazināties vairāk par 5 procentu punktiem salīdzinājumā ar šo attiecību iepriekšējā gadā. Izraudzītajiem operatoriem, kuri nosaka pašdeklarētus tarifus atbilstoši 6.bis punktam vai piemēro pašdeklarētus tarifus saskaņā ar savstarpējās atbilstības principu atbilstoši 6.quater punktam, attiecību, kas ir spēkā 2020. gadā, nosaka, pamatojoties uz pašdeklarētu tarifu par sūtījumu un tarifu par kilogramu, kas noteikta 2020. gada 1. jūlijā.

4. Izraudzītie operatori, kas izvēlas nenoteikt pašdeklarētus tarifus saskaņā ar šo pantu, pilnīgi piemēro 29. un 30. panta noteikumus.

5. Izraudzītajiem operatoriem, kas ir izvēlējušies noteikt pašdeklarētus tarifus lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem iepriekšējā kalendārajā gadā un kas nepaziņo atšķirīgus pašdeklarētus tarifus nākamajam gadam, turpina piemērot spēkā esošos pašdeklarētos tarifus, ja tie atbilst šā panta nosacījumiem.

6. Attiecīgais izraudzītais operators informē Starptautisko biroju par jebkādu šajā pantā minētas iekšzemes maksas samazināšanu.

6.bis No 2020. gada 1. jūlija un neatkarīgi no 1. un 2. punkta dalībvalsts izraudzītais operators, kura saņemtais kopējais ienākošā vēstuļu pasta apjoms 2018. gadā pārsniedza 75 000 tonnas (saskaņā ar attiecīgo oficiālo informāciju, kas sniegta Starptautiskajam birojam, vai citu oficiāli pieejamu informāciju, ko ir izvērtējis Starptautiskais birojs), var noteikt pašdeklarētus tarifus lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, izņemot 1.1.6. un 1.1.7. punktā minētās vēstuļu korespondences plūsmas. Minētajam izraudzītajam operatoram ir tiesības nepiemērot maksimālo ieņēmumu pieauguma ierobežojumu, kas 2. punktā noteikts attiecībā uz pasta sūtījumu plūsmu uz tā valsti, no tā valsts un starp tā valsti un jebkuru citu valsti.

6.ter Ja kompetentā iestāde, kas pārrauga izraudzīto operatoru, kurš izmanto iepriekš 6.bis punktā minēto iespēju, konstatē, ka tam, lai segtu visas izmaksas par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu apstrādi un piegādi, izraudzītā operatora pašdeklarētajam tarifam jebkuram gadam pēc 2020. gada ir jābūt balstītam uz izmaksu un tarifu attiecību, kas pārsniedz 70 % no iekšzemes maksas par atsevišķu sūtījumu, tad izmaksu un tarifa savstarpējā attiecība šim izraudzītajam operatoram var pārsniegt 70 %, ievērojot ierobežojumu, ka izmantojamā izmaksu un tarifa attiecība nedrīkst vairāk kā par vienu procenta punktu pārsniegt augstāko no 70 % vai izmaksu un tarifa attiecību, kas tiek izmantota spēkā esošo pašdeklarēto tarifu aprēķināšanai, nepārsniedzot 80 %, un ar nosacījumu, ka attiecīgais izraudzītais operators sniedz visu šādu pamatojošu informāciju savā paziņojumā Starptautiskajam birojam atbilstoši 1. punktam. Ja kāds šāds izraudzītais operators palielina savu izmaksu un tarifu attiecību, pamatojoties uz šādu kompetentās iestādes konstatējumu, tad tas paziņo Starptautiskajam birojam šo attiecību publicēšanai līdz tā gada 1. martam, kas ir pirms gada, kurā šī attiecība tiks piemērota. Reglamentā nosaka papildu specifikācijas, kas ir saistītas ar izmaksām un ieņēmumiem un tiks izmantotas konkrētas izmaksu un tarifu attiecības aprēķināšanai.

6.quater Ja kādas dalībvalsts izraudzītais operators atsaucas uz 6.bis punktu, visi citi atbilstošie izraudzītie operatori, izņemot tos, kuriem ir 1.1.6. un 1.1.7. punktā minētās plūsmas, var rīkoties tāpat attiecībā uz iepriekšminēto izraudzīto operatoru.

6.quinquies Jebkuram izraudzītajam operatoram, kas atsaucas uz 6.bis punktā minēto iespēju, kalendārajā gadā, kad stājās spēkā sākotnējie tarifi, ir pienākums veikt maksājumu Savienībai piecus secīgus gadus (no 6.bis punktā minētās iespējas piemērošanas kalendārā gada) 8 miljonu CHF apmērā gadā, kopējai summai sasniedzot 40 miljonus CHF. Pēc minētā piecu gadu laikposma beigām nav paredzēti turpmāki maksājumi par tarifu pašdeklarēšanu atbilstoši šim punktam.

6.quinquies.1. Iepriekš minēto maksājumu sadala tikai saskaņā ar šādu metodoloģiju: 16 miljonus CHF piešķir saistītam Savienības fondam tādu projektu īstenošanai, kuri ir vērsti uz iepriekšējiem elektroniskajiem datiem un pasta drošību, atbilstoši minētā izraudzītā operatora un Savienības noslēgta vienošanās dokumenta noteikumiem; 24 miljonus CHF piešķir saistītam fondam tādu Savienības ilgtermiņa saistību finansēšanai, kuras noteiks Administratīvā padome, atbilstoši minētā izraudzītā operatora un Savienības noslēgta vienošanās dokumenta noteikumiem.

6.quinquies.2. Šajā punktā noteikto maksājumu nepiemēro attiecībā uz tiem dalībvalstu izraudzītajiem operatoriem, kas piemēro pašdeklarētus tarifus saskaņā ar savstarpējās atbilstības principu atbilstoši 6.quater punktam tāpēc, ka otrs izraudzītais operators izmanto iespēju noteikt pašdeklarētus tarifus saskaņā ar 6.bis punktu.

6.quinquies.3. Izraudzītais operators, kas veic maksājumu, katru gadu informē Starptautisko biroju par to, kā tiks sadalīts 8 miljonu CHF gada maksājums, ar nosacījumu, ka pieci ikgadējie maksājumi kopumā tiks sadalīti atbilstoši tam, kā noteikts iepriekš, pamatojoties uz minēto vienošanās dokumentu. Izraudzītajam operatoram, kas izmanto iespēju noteikt pašdeklarētus tarifus saskaņā ar 6.bis punktu, tiek sniegts pienācīgs pārskats par izdevumiem, kas ir saistīti ar maksājumu, kurš saskaņā ar šo punktu tiek veikts atbilstoši minētā izraudzītā operatora un Savienības savstarpēji noslēgtā vienošanās dokumenta noteikumiem.

6.sexies Ja izraudzītais operators izmanto iespēju noteikt pašdeklarētus tarifus saskaņā ar 6.bis punktu vai ja izraudzītais operators saskaņā ar savstarpējās atbilstības principu piemēro pašdeklarētu tarifu atbilstoši 6.quater punktam, tad vienlaikus ar pašdeklarēto tarifu ieviešanu minētajam izraudzītajam operatoram ir jāapsver iespēja bez diskriminācijas UPU dalībvalstu izraudzītajiem operatoriem sūtītājiem darīt pieejamus maksājumus, kas koriģēti proporcionāli apjomam un attālumam, ciktāl tas ir iespējams un pieejams saņēmējvalsts publicētajos iekšzemes pakalpojumos par līdzīgiem pakalpojumiem saskaņā abpusēji pieņemamu divpusēju komerclīgumu valsts pārvaldes iestādes noteikumu satvarā.

7. Attiecībā uz šo pantu nedrīkst noteikt nekādas atrunas.

III pants
(29. pants, grozīts)
Gala norēķini. Noteikumi, kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

1. Maksājumus par vēstuļu korespondences sūtījumiem, tostarp par pasta vairumsūtījumiem, izņemot par M maisiem un IBRS sūtījumiem, nosaka, pamatojoties uz tādu tarifu piemērošanu par sūtījumu un kilogramu, kas atspoguļo apstrādes izmaksas galamērķa valstī. Maksa par iekšzemes prioritārajiem sūtījumiem, kas ietilpst universālajos pasta pakalpojumos, tiek izmantota par pamatu gala norēķinu tarifa aprēķināšanai.

2. Gala norēķinu tarifus mērķsistēmā aprēķina, ņemot vērā sūtījumu klasifikāciju pēc to formātiem, ja tādu izmanto iekšzemes pakalpojumiem, kā noteikts Konvencijas 17. panta 5. punktā.

3. Mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori veic pēc formātiem šķirota pasta apmaiņu atbilstoši nosacījumiem Reglamentā.

4. Maksa par IBRS sūtījumiem ir noteikta Reglamentā.

5. Tarifus par sūtījumu un par kilogramu nosaka attiecībā uz maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem un lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem. Par pamatu ņem 70 % no maksas par 20 gramu smagu mazu (P) vēstuļu korespondences sūtījumu un 70 % no maksas par 175 gramu smagu lielu (G) vēstuļu korespondences sūtījumu, neskaitot PVN vai citus nodokļus. Lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem tos aprēķina, par pamatu ņemot 375 gramus smagu P vai G formāta sūtījumu, neskaitot PVN vai citus nodokļus.

6. Pasta darbības padome nosaka tarifu aprēķināšanas nosacījumus, kā arī attiecīgās operatīvās, statistikas un uzskaites procedūras, kas nepieciešamas pēc formāta šķirota pasta apmaiņai.

7. Izņemot gala norēķinu tarifus, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem 2020. gadā, tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp mērķsistēmas valstīm, konkrētajā gadā nedrīkst izraisīt gala norēķinu ieņēmumu paaugstināšanos par vairāk kā 13 % attiecībā uz 37,6 gramus smagu P vai G formāta vēstuļu korespondences sūtījumu un 375 gramus smagu E formāta sūtījumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

8. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, attiecībā uz maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem nedrīkst pārsniegt šādus tarifus:

8.1. 2018. gadā - 0,331 SDR par sūtījumu un 2,585 SDR par kilogramu;

8.2. 2019. gadā - 0,341 SDR par sūtījumu un 2,663 SDR par kilogramu;

8.3. 2020. gadā - 0,351 SDR par sūtījumu un 2,743 SDR par kilogramu;

8.4. 2021. gadā - 0,362 SDR par sūtījumu un 2,825 SDR par kilogramu.

9. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, attiecībā uz lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem nedrīkst pārsniegt šādus tarifus:

9.1. 2018. gadā 0,705 SDR par sūtījumu un 1,584 SDR par kilogramu;

9.2. 2019. gadā 0,726 SDR par sūtījumu un 1,632 SDR par kilogramu;

9.3. 2020. gadā 0,762 SDR par sūtījumu un 1,714 SDR par kilogramu;

9.4. 2021. gadā 0,785 SDR par sūtījumu un 1,765 SDR par kilogramu.

10. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada vai no 2010., 2012. un 2016. gada, par maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem, nedrīkst būt zemāki par šādiem tarifiem:

10.1. 2018. gadā - 0,227 SDR par sūtījumu un 1,774 SDR par kilogramu;

10.2. 2019. gadā - 0,233 SDR par sūtījumu un 1,824 SDR par kilogramu;

10.3. 2020. gadā - 0,240 SDR par sūtījumu un 1,875 SDR par kilogramu;

10.4. 2021. gadā - 0,247 SDR par sūtījumu un 1,928 SDR par kilogramu.

11. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada vai no 2010., 2012. un 2016. gada, par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, nedrīkst būt zemāki par šādiem tarifiem:

11.1. 2018. gadā - 0,485 SDR par sūtījumu un 1,089 SDR par kilogramu;

11.2. 2019. gadā - 0,498 SDR par sūtījumu un 1,120 SDR par kilogramu;

11.3. 2020. gadā - 0,614 SDR par sūtījumu un 1,381 SDR par kilogramu;

11.4. 2021. gadā - 0,645 SDR par sūtījumu un 1,450 SDR par kilogramu;

11.5. 2022. gadā - 0,677 SDR par sūtījumu un 1,523 SDR par kilogramu;

11.6. 2023. gadā - 0,711 SDR par sūtījumu un 1,599 SDR par kilogramu;

11.7. 2024. gadā - 0,747 SDR par sūtījumu un 1,679 SDR par kilogramu;

11.8. 2025. gadā - 0,784 SDR par sūtījumu un 1,763 SDR par kilogramu.

12. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā no 2010. un 2012. gada, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, par maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem nedrīkst pārsniegt šādus tarifus:

12.1. 2018. gadā - 0,264 SDR par sūtījumu un 2,064 SDR par kilogramu;

12.2. 2019. gadā - 0,280 SDR par sūtījumu un 2,188 SDR par kilogramu;

12.3. 2020. gadā - 0,297 SDR par sūtījumu un 2,319 SDR par kilogramu;

12.4. 2021. gadā - 0,315 SDR par sūtījumu un 2,458 SDR par kilogramu.

13. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā no 2010. un 2012. gada, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem nedrīkst pārsniegt šādus tarifus:

13.1. 2018. gadā - 0,584 SDR par sūtījumu un 1,313 SDR par kilogramu;

13.2. 2019. gadā - 0,640 SDR par sūtījumu un 1,439 SDR par kilogramu;

13.3. 2020. gadā - 0,762 SDR par sūtījumu un 1,714 SDR par kilogramu;

13.4. 2021. gadā - 0,785 SDR par sūtījumu un 1,765 SDR par kilogramu.

14. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā no 2016. gada, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada vai no 2010. un 2012. gada, par maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem nedrīkst pārsniegt šādus tarifus:

14.1. 2018. gadā - 0,234 SDR par sūtījumu un 1,831 SDR par kilogramu;

14.2. 2019. gadā - 0,248 SDR par sūtījumu un 1,941 SDR par kilogramu;

14.3. 2020. gadā - 0,263 SDR par sūtījumu un 2,057 SDR par kilogramu;

14.4. 2021. gadā - 0,279 SDR par sūtījumu un 2,180 SDR par kilogramu.

15. Tarifi, kas tiek piemēroti plūsmām starp valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā no 2016. gada, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada vai no 2010. un 2012. gada, par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem nedrīkst pārsniegt šādus tarifus:

15.1. 2018. gadā - 0,533 SDR par sūtījumu un 1,198 SDR par kilogramu;

15.2. 2019. gadā - 0,602 SDR par sūtījumu un 1,354 SDR par kilogramu;

15.3. 2020. gadā - 0,762 SDR par sūtījumu un 1,714 SDR par kilogramu;

15.4. 2021. gadā - 0,785 SDR par sūtījumu un 1,765 SDR par kilogramu.

16. Tarifiem, kas tiek piemēroti plūsmām, kuru svars nesasniedz 50 tonnas gadā, starp valstīm, kas pievienojušās mērķsistēmai 2010. un 2012 gadā, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, komponentus - tarifu par kilogramu un tarifu par sūtījumu - pārrēķina vienā kopējā tarifā par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju vienam kilogramam pasta sūtījumu, ko veido 8,16 P un G formāta sūtījumi ar kopējo svaru 0,31 kilograms un 2,72 E formāta sūtījumi ar kopējo svaru 0,69 kilogrami.

17. Tarifiem, kas tiek piemēroti plūsmām, kuru svars 2018. gadā un 2019. gadā nesasniedz 75 tonnas un 2020. gadā un 2021. gadā nesasniedz 50 tonnas, starp valstīm, kas pievienojušās mērķsistēmai 2016. gadā vai vēlāk, kā arī starp šīm valstīm un valstīm, kas bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada vai no 2010. un 2012. gada, komponentus - tarifu par kilogramu un tarifu par sūtījumu - pārrēķina vienā kopējā tarifā par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju vienam kilogramam pasta sūtījumu, kā noteikts 16. punktā.

17.bis Gala norēķinu tarifi, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem un kas ir pašdeklarēti saskaņā ar 28.bis pantu, aizstāj šajā pantā noteiktos tarifus attiecībā uz lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem; attiecīgi nepiemēro 7., 9., 11., 13. un 15. punkta noteikumus.

18. Maksu par pasta vairumsūtījumiem, kas nosūtīti uz valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā pirms 2010. gada, nosaka, piemērojot 5.-11. punktā paredzētos tarifus par sūtījumu un par kilogramu.

19. Maksu par pasta vairumsūtījumiem, kas nosūtīti uz valstīm, kuras bijušas mērķsistēmā no 2010., 2012. un 2016. gada, nosaka, piemērojot 5. un 10.-15. punktā paredzētos tarifus par sūtījumu un par kilogramu.

20. Attiecībā uz šo pantu nedrīkst noteikt nekādas atrunas.

IV pants
(30. pants, grozīts)

Gala norēķini. Noteikumi, kurus piemēro pasta sūtījumu plūsmām pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no tiem un starp tiem

1. Kamēr to valstu izraudzītie operatori, kuras ir gala norēķinu pārejas sistēmā, gatavojas iekļauties mērķsistēmā, maksājumus par vēstuļu korespondences sūtījumiem, tostarp pasta vairumsūtījumiem, bet ne par M maisiem un IBRS sūtījumiem, nosaka, par pamatu ņemot tarifu par sūtījumu un par kilogramu.

1.bis Izņemot gala norēķinu tarifus, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem un kas ir pašdeklarēti saskaņā ar 28.bis pantu, no 2020. gada lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem piemērojamos tarifus par sūtījumu un par kilogramu aprēķina saskaņā ar 29. panta 1.-3. punkta un 5.-7. punkta noteikumiem.

2. Maksa par IBRS sūtījumiem ir noteikta Reglamentā.

3. Tarifi, kurus piemēro plūsmām uz pārejas sistēmas valstīm, no tām un starp tām, par maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem, ir šādi:

3.1. 2018. gadā - 0,227 SDR par sūtījumu un 1,774 SDR par kilogramu;

3.2. 2019. gadā - 0,233 SDR par sūtījumu un 1,824 SDR par kilogramu;

3.3. 2020. gadā - 0,240 SDR par sūtījumu un 1,875 SDR par kilogramu;

3.4. 2021. gadā - 0,247 SDR par sūtījumu un 1,928 SDR par kilogramu.

4. Tarifi, kurus piemēro plūsmām starp pārejas sistēmas valstīm par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, ir šādi:

4.1. 2018. gadā - 0,485 SDR par sūtījumu un 1,089 SDR par kilogramu;

4.2. 2019. gadā - 0,498 SDR par sūtījumu un 1,120 SDR par kilogramu.

4.bis Izņemot gala norēķinu tarifus, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem un kas ir pašdeklarēti saskaņā ar 28.bis pantu un iepriekšējo 1.bis punktu, tarifi, kurus piemēro plūsmām no pārejas sistēmas valstīm, uz šādām valstīm un starp šādām valstīm par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, nedrīkst būt zemāki par turpmāk norādītajiem tarifiem:

4.bis.1. 2020. gadā - 0,614 SDR par sūtījumu un 1,381 SDR par kilogramu;

4.bis.2. 2021. gadā - 0,645 SDR par sūtījumu un 1,450 SDR par kilogramu;

4.bis.3. 2022. gadā - 0,677 SDR par sūtījumu un 1,523 SDR par kilogramu;

4.bis.4. 2023. gadā - 0,711 SDR par sūtījumu un 1,599 SDR par kilogramu;

4.bis.5. 2024. gadā - 0,747 SDR par sūtījumu un 1,679 SDR par kilogramu;

4.bis.6. 2025. gadā - 0,784 SDR par sūtījumu un 1,763 SDR par kilogramu.

4.ter Izņemot gala norēķinu tarifus, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem un kas ir pašdeklarēti saskaņā ar 28.bis pantu un iepriekšējo 1.bis punktu, tarifi, kurus piemēro plūsmām no pārejas sistēmas valstīm, uz šādām valstīm un starp šādām valstīm par lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, nedrīkst būt augstāki par turpmāk norādītajiem tarifiem:

4.ter.1. 2020. gadā - 0,762 SDR par sūtījumu un 1,714 SDR par kilogramu;

4.ter.2. 2021. gadā - 0,785 SDR par sūtījumu un 1,765 SDR par kilogramu.

5. Izņemot gala norēķinu tarifus, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem un kas ir pašdeklarēti saskaņā ar 28.bis pantu, plūsmām, kas ir mazākas par plūsmas robežvērtību, kura ir noteikta 29. panta 16. vai 17. punktā, 2018. un 2019. gadā un mazākas par plūsmas robežvērtību - 100 tonnām - 2020. un 2021. gadā, komponentus - tarifu par kilogramu un tarifu par sūtījumu - pārrēķina vienā kopējā tarifā par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju vienam kilogramam pasta sūtījumu, kā noteikts turpmāk:

5.1. 2018. gadā - 4,472 SDR par kilogramu;

5.2. 2019. gadā - 4,592 SDR par kilogramu;

5.3. 2020. gadā, ne zemāks par 5,163 SDR par kilogramu un ne augstāks par 5,795 SDR par kilogramu;

5.4. 2021. gadā, ne zemāks par 5,368 SDR par kilogramu un ne augstāks par 5,967 SDR par kilogramu.

6. Izņemot gala norēķinu tarifus, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem un kas ir pašdeklarēti saskaņā ar 28.bis pantu, pasta sūtījumu plūsmām, kas ir mazākas par plūsmas robežvērtību, kura ir noteikta 29. panta 17. punktā, 2018. un 2019. gadā un lielākas par 100 tonnām 2020. un 2021. gadā, fiksēto tarifu par kilogramu piemēro, ja ne sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, ne arī galamērķa valsts izraudzītais operators nelūdz piemērot pārskatīšanas mehānismu, lai pārskatītu tarifu, pamatojoties uz faktisko sūtījumu skaitu uz kilogramu, nevis uz pasaules vidējo rādītāju. Pārskatīšanas mehānisma statistisko pārbaudi piemēro saskaņā ar Reglamentā norādītajiem nosacījumiem.

6.bis Pasta sūtījumu plūsmām no pārejas sistēmas valstīm un starp šādām valstīm, kas nepārsniedz 100 tonnas, un gadījumos, kad gala norēķinu tarifus, ko piemēro lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, ir deklarējis galamērķa valsts izraudzītais operators saskaņā ar 28.bis pantu, kopējais tarifs - 5,368 SDR par kilogramu - ir piemērojams 2021. gadā.

6.ter Pasta sūtījumu plūsmām uz pārejas sistēmas valstīm, no šādām valstīm un starp šādām valstīm, kas nepārsniedz 100 tonnas, un gadījumos, kad gala norēķinu tarifus, ko piemēro lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, ir deklarējis galamērķa valsts izraudzītais operators saskaņā ar 28.bis pantu, un gadījumā, kad galamērķa valsts nolemj neveikt ienākošo pasta sūtījumu statistisko pārbaudi, komponentus - tarifu par kilogramu un tarifu par sūtījumu - konvertē par kopējo tarifu par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju vienam kilogramam pasta sūtījumu, kas minēts 29. panta 16. punktā.

6.quater Izņemot pasta sūtījumus, kas minēti 6.bis punktā, gala norēķinu tarifi, kas ir piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem un ir pašdeklarēti saskaņā ar 28.bis pantu, aizstāj šajā pantā noteiktos tarifus attiecībā uz lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem; attiecīgi nepiemēro 4.bis, 4.ter un 5. punkta noteikumus.

7. Šā panta 5. punktā minētā kopējā tarifa pārskatīšanu samazināšanas virzienā nedrīkst prasīt mērķsistēmas valsts attiecībā pret pārejas sistēmas valsti, ja vien pēdējā nelūdz to pārskatīt pretējā virzienā.

8. Pasta sūtījumu plūsmās uz pārejas sistēmas valstīm, no tām un starp tām izraudzītie operatori pēc izvēles var sūtīt un saņemt pēc formāta šķirotus pasta sūtījumus saskaņā ar Reglamenta nosacījumiem. Pēc formāta šķirotu pasta sūtījumu apmaiņas gadījumā tiek piemēroti 3. un 4. punktā norādītie tarifi, ja galamērķa valsts izraudzītais operators izvēlas nenoteikt pašdeklarētus tarifus saskaņā ar 28.bis pantu.

9. Maksu par pasta vairumsūtījumiem, kas nosūtīti mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, nosaka, piemērojot 28.bis vai 29. pantā paredzētos tarifus par sūtījumu un kilogramu. Par saņemtajiem pasta vairumsūtījumiem izraudzītie operatori pārejas sistēmā var pieprasīt maksu saskaņā ar iepriekšējo 3. un 4. punktu un 28.bis pantu atbilstoši attiecīgajam gadījumam.

10. Attiecībā uz šo pantu nedrīkst noteikt nekādas atrunas.

V pants
(31. pants, grozīts) Pakalpojumu kvalitātes fonds

1. Gala norēķinu summu, ko visas valstis un teritorijas maksā tām valstīm, kuras klasificētas kā vismazāk attīstītās valstis un iekļautas IV grupā gala norēķinu summas noteikšanai un iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā (QSF), izņemot gala norēķinu summu par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem, palielina par 20 % no 28.bis pantā vai 30. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti šajās valstīs. Šādus maksājumus neviena IV grupas valsts neveic citai IV grupas valstij.

2. Gala norēķinu summu, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem, ko valstis un teritorijas, kuras klasificētas kā I grupas valstis, maksā tām valstīm, kuras klasificētas kā IV grupas valstis un kuras nav šā panta 1. punktā minētās vismazāk attīstītās valstis, palielina par 10 % no 28.bis pantā vai 30. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti šajās valstīs.

3. Gala norēķinu summu, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem un ko valstis un teritorijas, kuras klasificētas kā II grupas valstis, maksā tām valstīm, kuras klasificētas kā IV grupas valstis un kuras nav šā panta 1. punktā minētās vismazāk attīstītās valstis, palielina par 10 % no 28.bis pantā vai 30. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti šajās valstīs.

4. Gala norēķinu summu, izņemot maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem un ko valstis un teritorijas, kuras klasificētas kā III grupas valstis, maksā tām valstīm, kuras klasificētas kā IV grupas valstis un kuras nav šā panta 1. punktā minētās vismazāk attīstītās valstis, palielina par 5 % no 28.bis pantā vai 30. pantā noteiktajiem tarifiem, lai veiktu iemaksas QSF ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti šajās valstīs.

5. Viena procenta pieaugumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz gala norēķinu summu, kurā neietver maksājumus par M maisiem, IBRS sūtījumiem un vairumsūtījumiem un kuru valstis un teritorijas, kas klasificētas I, II un III grupā, maksā tām valstīm, kuras klasificētas kā III grupas valstis, iemaksā kopējā fondā, kas izveidots ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti II, III un IV grupas valstīs un ko pārvalda saskaņā ar Pasta darbības padomes noteiktajām procedūrām.

6. Saskaņā ar Pasta darbības padomes noteiktajām procedūrām jebkādas neizlietotās summas, kas iemaksātas atbilstoši šā panta 1.-4. punkta prasībām un kas uzkrājušās iepriekšējos četros QSF pārskata gados (pirmais pārskata gads ir 2018. gads), arī ieskaita šā panta 5. punktā norādītajā kopējā fondā. Šā punkta izpildes nolūkā iepriekšminētajā kopējā fondā iemaksā tikai tos līdzekļus, kas nav tikuši izlietoti QSF apstiprinātiem pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projektiem divu gadu laikā pēc tam, kad saņemta pēdējā iemaksātā summa par jebkuru četru gadu periodu, kā noteikts iepriekš tekstā.

7. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai IV grupas valstīs QSF iemaksājamais kopējais gala norēķinu summas minimālais apmērs ir noteikts 20 000 SDR gadā katrai saņēmējvalstij. Lai nodrošinātu šo minimālo summu, par papildus nepieciešamiem līdzekļiem tiek izrakstīti faktūrrēķini proporcionāli apmainīto sūtījumu apjomiem I, II un III grupas valstīm.

8. Pasta darbības padome vēlākais līdz 2018. gadam pieņem vai atjaunina procedūras par QSF projektu finansēšanu.

VI pants
(33. pants, grozīts)
Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

1. Pasta darbības padome apstiprina pamattarifu, ko piemēro norēķiniem par aviopārvadājumiem starp izraudzītajiem operatoriem un ko aprēķina Starptautiskais birojs, izmantojot formulu, kas precīzi aprakstīta Reglamentā. Tarifus, kurus piemēro tādu pasta paku aviopārvadājumiem, kas nosūtītas, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, aprēķina saskaņā ar Reglamentu.

2. Aprēķinu veikšana par aviopārvadājumu tarifiem slēgtām depešām, prioritāriem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un aviopakām, kas nosūtītas atklātā tranzītā, nepareizi sūtītiem sūtījumiem un nepareizi nogādātām depešām, kā arī attiecīgās uzskaites metodes ir aprakstītas Reglamentā.

3. Aviopārvadājumu tarifus par visu gaisa ceļa attālumu sedz:

3.1. ja nosūta slēgtas depešas, to nodošanas valsts izraudzītais operators, tostarp arī gadījumos, kad šīs depešas pārsūta tranzītā, izmantojot viena vai vairāku izraudzīto operatoru starpniecības pakalpojumus;

3.2. ja nosūta prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus atklātā tranzītā, tostarp nepareizi sūtītus sūtījumus, - izraudzītais operators, kas pārsūta sūtījumus citam izraudzītajam operatoram.

4. Šos pašus noteikumus piemēro sūtījumiem, par kuriem sauszemes un jūras tranzīta maksu neiekasē, ja tos pārsūta ar aviotransportu.

5. Katram galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, kas savā valstī starptautiskos pasta sūtījumus pārvadā ar aviotransportu, ir tiesības uz atlīdzību par papildu izmaksām, kuras radušās par šādiem pārvadājumiem, ar nosacījumu, ka vidējais svērtais nolidotais attālums pārsniedz 300 kilometrus. Pasta darbības padome var aizstāt vidējo svērto attālumu ar citiem piemērotiem kritērijiem. Ja vien nav panākta vienošanās par to, ka netiek iekasēta nekāda maksa, tad tarifi ir vienādi visām prioritārajām depešām un aviodepešām, kuru izcelsme ir ārvalstīs, neatkarīgi no tā, vai šis pasts ir vai nav pārsūtīts ar aviotransportu.

6. Taču tad, ja galamērķa valsts izraudzītais operators iekasē gala norēķinu summu, konkrēti pamatojoties uz izmaksām, iekšzemes tarifiem vai pašdeklarētiem tarifiem, kas noteikti saskaņā ar 28.bis pantu, par iekšzemes aviopārvadājumiem nekāda papildu atlīdzība netiek izmaksāta.

7. Lai aprēķinātu vidējo svērto attālumu, galamērķa valsts izraudzītais operators aprēķinā neiekļauj visu to sūtījumu svaru, kuriem gala norēķinu summu aprēķina, konkrēti pamatojoties uz galamērķa valsts izraudzītā operatora izmaksām, iekšzemes tarifiem vai pašdeklarētiem tarifiem, kas noteikti saskaņā ar 28.bis pantu.

VII pants
Pasaules Pasta konvencijas otrā papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Šis papildprotokols stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā kongresa akti.

To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir izstrādājušas šo papildprotokolu, kam ir tāds pats likumīgais spēks kā tad, ja šie noteikumi būtu iekļauti Konvencijas tekstā, un ir parakstījušas to vienā eksemplārā, ko iesniedz glabāšanai Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai dalībvalstij piegādā šā papildprotokola kopiju.

Ženēvā, 2019. gada 26. septembrī