Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.12.2020. - 05.01.2021. / Vēsturiskā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Veselības ministra rīkojums Nr. 197

Rīgā 2020. gada 16. novembrī
Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 656
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
no valsts budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
"
1. punktu

Ņemot vērā ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu, kā arī iesaistīto atbildīgo institūciju ārstniecības personu un citu nodarbināto darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, saskaroties ar Covid-19 inficētām personām, atļaut ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.656 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.punktā noteiktām tiesībām veselības ministram:

1. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

2. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

3. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

4. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

5. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

6. Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros izmaksāt maksājumu aptiekām 0,71 euro apmērā no 2020.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim par katru izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

7. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam līgumattiecību ietvaros kontrolēt, ka aptiekas šā rīkojuma 6.punktā minēto fiksēto maksājumu novirza tikai piemaksas nodrošināšanai farmaceitiem un farmaceitu asistentiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

8. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

9. Uzdot aptiekām līdz 2020.gada 30.novembrim, 2020.gada 30.decembrim un 2021.gada 30.janvārim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 6.punktā minēto fiksētās piemaksas nodrošināšanu farmaceitiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos izpildi par iepriekšējo mēnesi.

10. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

11. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

12. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

13. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

14. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

15. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

16. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

17. (Svītrots ar veselības ministra 17.12.2020. rīkojumu Nr. 221)

18. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministre I. Viņķele
Pielikums Nr.1
Pārskats par atbildīgo institūciju ārstniecības personu un pārējo nodarbināto izmaksāto izmaksātajām piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 2020.gada .....marta rīkojumam Nr.....

Iestādes nosaukums: ___________________________

  no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.oktobrim no 2020.gada 1.novembra līdz 2020.gada 30.novembrim no 2020.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim
Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbi-nātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemēro-jamais piemaksas apmērs Mēneš-alga (atbilstoši 1 slodzei) Atalgojums atbilstoši nostrā-dātājai slodzei, no kura tiek aprē-ķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro) Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbi-nātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemēro-jamais piemaksas apmērs Mēneš-alga (atbilstoši 1 slodzei) Atalgojums atbilstoši nostrā-dātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro) Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbi-nātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemēro-jamais piemaksas apmērs Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) Atalgojums atbilstoši nostrā-dātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)
  1 2 3=1*2 4 5=3*4 6=5*0.2409 7=5+6 1 2 3=1*2 4 5=3*4 6=5*0.2409 7=5+6 1 2 3=1*2 4 5=3*4 6=5*0.2409 7=5+6
KOPĀ                                          
…...................... (Struktūrvienība)                                          
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
                                         
                                         
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
                                         
                                         
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
                                         
                                         
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
                                         
                                         
…...................... (Struktūrvienība)                                          
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
                                         
                                         
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
                                         
                                         
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
                                         
                                         
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                          
Piemērs:                                          
Sanitārs 0,9 669,00 602,10 20% 120,42 29,01 149,43                            

Iestādes vadītājs ___________________________ (paraksts)

Izpildītājs

Tālr.

18.12.2020