Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14. nr.; 2003, 2., 15. nr.; 2004, 14. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2., 14., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 51./52., 178. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 40., 187., 191. nr.; 2015, 49., 245. nr.; 2017, 236. nr.; 2019, 57., 212. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4. panta trešajā daļā vārdus "kā arī viņam nevar piemērot disciplinārsodu - arestu".

2. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6. pants. Militārā disciplīna

Militāro disciplīnu un tās nodrošināšanas kārtību nosaka Militārās disciplināratbildības likums."

3. Izslēgt 9. panta otro daļu.

4. 17.1 pantā:

izslēgt pirmo, trešo, ceturto un piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Jaunsargs un valsts aizsardzības mācību apguvusī persona, kas atbilst šā likuma 16. panta prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas var brīvprātīgi apgūt apmācību, kas nepieciešama ieskaitīšanai rezervē. Pēc šīs apmācības sekmīgas apgūšanas jaunsargs un valsts aizsardzības mācību apguvusī persona dod zvērestu un šo personu ieskaita Nacionālo bruņoto spēku rezervē, kā arī tai piešķir kareivja dienesta pakāpi. Ja jaunsargs un valsts aizsardzības mācību apguvusī persona iestājas profesionālajā dienestā, tā aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā apgūst kareivja pamatapmācības kursu."

5. 41. panta pirmajā daļā:

aizstāt 1., 2., 3., 4. un 5. punktā skaitli "55" ar skaitli "60";

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9) augstākajiem virsniekiem: profesionālajā dienestā - 65 gadi; dienestā Nacionālo bruņoto spēku rezervē - 70 gadi."

6. 47. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šajā pantā minētās personas, valkājot karavīra formas tērpu, pilda attiecīgos militāros reglamentus un ievēro karavīra formas tērpa valkāšanas noteikumus, kā arī vispārpieņemtās uzvedības un militārās pieklājības normas.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja šajā pantā minētā persona neievēro šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas prasības, ar savu rīcību kompromitē karavīra godu vai diskreditē Nacionālos bruņotos spēkus, aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks) personai var atņemt tiesības valkāt karavīra formas tērpu."

7.  63. panta otrajā daļā:

papildināt 1. punktu ar vārdiem "vai uzņemti Zemessardzē";

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) jaunsargus un valsts aizsardzības mācību apguvušās personas, kuras sekmīgi apguvušas apmācību, kas nepieciešama ieskaitīšanai rezervē, un devušas karavīra zvērestu."

8. Aizstāt 64. panta trešajā daļā skaitli "55" ar skaitli "60".

9. Aizstāt 71. panta pirmajā daļā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku vienībām" ar vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku vienībām, iestādei, kas nodrošina karavīru apgādi ar materiāltehniskajiem līdzekļiem".

10. Izslēgt 75. pantu.

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"28. Grozījums šā likuma 4. panta trešajā daļā par vārdu "kā arī viņam nevar piemērot disciplinārsodu - arestu" izslēgšanu, grozījums šā likuma 6. pantā par tā izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi par šā likuma 9. panta otrās daļas un 75. panta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar Militārās disciplināratbildības likumu.

29. Grozījums attiecībā uz šā likuma 17.1 panta pirmās, trešās, ceturtās un piektās daļas izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar likumu par valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzi."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 5. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 17. novembrī

01.12.2020