Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2020

2020. gada 13. novembrī

Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā"

APSTIPRINĀTS
ar Durbes novada domes 13.11.2020.
sēdes lēmumu Nr. 402 (prot. Nr. 15 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Durbes novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Svētku pabalstu piešķiršanas kārtība izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:"

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1. punktu šādā redakcijā:

"12.1. Svētku pabalsts personām, kuras atbilst šo noteikumu kritērijiem, tiek piešķirtas pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.2. punktu šādā redakcijā:

"12.2. Informāciju lēmuma pieņemšanai Sociālais dienests iegūst no tā rīcībā esošajiem datiem, izņemot noteikumu 3.5. un 10.1 2. punktos noteiktos gadījumus."

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi un ir spēkā laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Radzevičs

 

Durbes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2020 "Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā""
paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums Mazināt administratīvo slogu privātpersonām savu tiesību īstenošanai.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ievērojot Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" no 09.11.2020. līdz 06.12.2020. noteiktos stingrus veselības drošības pasākumus, ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos, lai nepakļautu riskam mazākaizsargātās iedzīvotāju kategorijas un saglabātu viņu tiesības uz pašvaldības noteiktā svētku pabalsta pieejamību. Tiek noteikts, ka persona var nevērsties iestādē ar iesniegumu, jo tās ir identificējamas pašvaldībai pieejamos datu reģistros. No datubāzēm ir precīzi identificējami kritēriji, vadoties pēc kā piešķir pabalstus.

Svētku pabalsti, uz kuriem tiek attiecināti grozījumi, ir pabalsts politiski represētajām personām un personām virs 75 gadu vecuma, kā arī personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes, kurās ir pieci un vairāk bērnu.

Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Tiek atviegloti nosacījumi noteiktām iedzīvotāju kategorijām saglabāt savas tiesības uz noteikto pabalstu saņemšanu, pēc iespējas samazinot administratīvo slogu privātpersonām Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā un vienu mēnesi pēc tās, samazinot sociālos kontaktus.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Nav notikušas.

Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Radzevičs

13.11.2020