Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Gulbenē 2018. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 7, 49. §)

Grozījums Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 16. pantu

Izdarīt grozījumu Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums", izsakot 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Aģentūras sastāvā ir struktūrvienības:

8.1. tūrisma informācijas centrs "Stāmeriena";

8.2. izglītojošs un interaktīvs centrs "Dzelzceļš un Tvaiks"."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Gulbenes novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumam "Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" struktūrvienības "Izglītojošs un interaktīvs centrs "Dzelzceļš un Tvaiks" izveidi" (protokols Nr. 3, 23. §) nepieciešams papildināt Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" struktūru ar jaunu struktūrvienību "Izglītojošs un interaktīvs centrs "Dzelzceļš un Tvaiks".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek veiktas izmaiņas Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" struktūrā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Gulbenes novada pašvaldības administrācijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

07.06.2018