Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Gulbenē 2012. gada 22. martā

Grozījumi Gulbenes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā"

APSTIPRINĀTI
Gulbenes novada domes
2012. gada 22. marta sēdē Nr. 5, 21. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu un
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību
" 9. punktu

Grozīt Gulbenes novada domes 2011. gada 24. marta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā":

PAPILDINĀT saistošo noteikumu 1. pielikumu "Ielu tirdzniecības vietas Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" ar 5.4. punktu un izteikt šādā redakcijā: "5.4. Rīgas iela 46B (Jaunatnes parks), Līkā iela posmā no Rīgas ielas līdz Gaitnieku ielai".

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa

 

Gulbenes novada domes 2012. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 11 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā", turpmāk - Saistošie noteikumi, veicami grozījumi, jo nepieciešams papildināt Saistošo noteikumu 1. pielikumu "Ielu tirdzniecības vietas Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" ar 5.4. punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Gulbenes pilsētas pārvaldes ierosinājumu papildināt jau noteiktās tirdzniecības vietas pilsētas teritorijā. Jaunajā tirdzniecības vietā paredzēts organizēt "Zaļo tirdziņu".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Palielinās iespējas bioloģisko produktu un mājražotāju produkcijas realizācijai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa

09.05.2012