Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Gulbenē 2016. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 14, 6. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
7. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Gulbenes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.1. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu "200 EUR" ar skaitli un vārdiem "60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas".

1.2. aizstāt 4.2. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu "200 EUR" ar skaitli un vārdiem "60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas"".

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

 

Gulbenes novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 "Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā to, ka katru gadu ir vērojama tendence palielināties, lai gan nebūtiski, valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, kā arī to, ka pabalsta izmaksas apmērs ir sasaistīts ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru, ir nepieciešams pabalsta apmēru izteikt procentuāli no valstī izmaksājamās mēnešalgas apmēra, tādējādi paaugstinoties valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai līdz ar to paaugstināsies arī izmaksājamais pabalsta apmērs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams precīzi noteikt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Personas ar invaliditāti, pensionāri, ģimenes, kuras audzina 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus, ir tā sabiedrības daļa, kuru skar attiecīgie saistošie noteikumi. Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvo procedūru kārtība nav mainījusies.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

01.01.2017