Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Gulbenē 2016. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 14, 11. §)

Grozījums Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" grozījumu un SVĪTROT noteikumu 9. punktu.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

 

Gulbenes novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. 24 "Grozījums Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" 9. punkts nosaka, ka pieaugušo neformālās izglītības programma (-as), kas ir iesniegta(-as) Domes izsludinātā konkursā, pēc apstiprināšanas finansējuma saņemšanai, no konkursa rīkotāju puses tiek iesniegtas apstiprināšanai Komisijai, kura pieņem lēmumu par licences izsniegšanu. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija saskaņā ar tai noteikto kompetenci turpmāk pati būs tiesīga ne tikai lemt par licenču piešķiršanu, bet arī par Gulbenes novada domes finansējuma piešķiršanu pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, tādējādi mazinot birokrātijas slogu. Līdz ar to ir nepieciešams svītrot šo saistošo noteikumu 9. punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek svītrots Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" 9. punkts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

20.12.2016