Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Gulbenē 2014. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 22, 6. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu"

IZDARĪT Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu" šādus grozījumus:

1.1. AIZSTĀT noteikumu 3. punkta vārdus "Administratīvās un personālvadības nodaļā" ar vārdiem: "Administratīvi juridiskajā nodaļā".

1.2. IZTEIKT noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: "Komisijas piešķirtās licences (paraugs 1. un 2. pielikumā) tiek reģistrētas un izsniegtas Domes Administratīvi juridiskajā nodaļā".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

 

Gulbenes novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 22 "Grozījumi Gulbenes novada domes 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu", turpmāk - Saistošie noteikumi, veicami redakcionāli grozījumi, lai novērstu neatbilstības starp Saistošajiem noteikumiem un 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums".
2. Īss projekta satura izklāsts Nepieciešams mainīt nodaļas nosaukumu "Administratīvās un personālvadības nodaļa" uz nosaukumu: "Administratīvi juridiskajā nodaļa". Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 3. un 4. punktā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par Saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

17.12.2014