Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 616

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 62 28. §)

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 456 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" 7. punktu, apstiprināt pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstu valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību (pielikums):

1. 2020. gadā - 2 403 214,44 euro apmērā no Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmuma limita palielināšanu Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai"" (prot. Nr. 29 10. §) 2. punktā minētā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma 150 000 000 euro apmērā.

2. 2021. gadā - 3 791 912,14 euro apmērā no likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" 16. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 20. oktobra
rīkojumam Nr. 616

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Nr.

p. k.

Pašvaldības nosaukums

Investīciju projekta nosaukums

Kopējais investīciju projekta finansējums būvdarbiem, euro

Līdzfinansējuma apmērs būvdarbiem

Aizņēmuma apmērs būvdarbiem

kopējais līdzfinansējums

2020. gadā

2021. gadā

kopējais aizņēmums

2020. gadā

2021. gadā

euro

% no projekta kopējām 2020. gada izmaksām

euro

% no projekta kopējām 2021. gada izmaksām

euro

% no kopējās aizņēmuma summas

euro

% no kopējās aizņēmuma summas

1.

Aglonas novads

Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve

308 730,00

77 182,50

23 154,75

25 %

54027,75

25 %

231 547,50

69 464,25

30 %

162083,25

70 %

2.

Aglonas novads

Jaunās ielas un Jaunatnes ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā

293 420,58

73355,15

22 006,55

25 %

51348,60

25 %

220 065,43

66 019,63

30 %

154045,8

70 %

3.

Aglonas novads

Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Grāveru ciemā

267 653,15

66 913,29

20 743,12

26 %

46170,17

25 %

200 739,86

60 221,96

30 %

140517,9

70 %

4.

Alūksnes novads

Bezkontakta attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana

75 000,00

18 750,00

5 625,00

25 %

13125,00

25 %

56 250,00

16 875,00

30 %

39375,00

70 %

5.

Balvu novads

Lauku ielas 1. posma pārbūve Balvos

187 998,81

46 999,81

14 100,00

25 %

32899,81

25 %

140 999,00

42 300,00

30 %

98699,00

70 %

6.

Brocēnu novads

Brocēnu Kultūras un izglītības centra ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana

82 128,00

20 532,00

6 159,60

25 %

14372,40

25 %

61 596,00

18 478,80

30 %

43117,20

70 %

7.

Cēsu novads

Vilku ielas pārbūve posmā no Vilku ielas 5 līdz Saules ielai Cēsīs, Cēsu novadā

140 000,00

35 000,00

26 667,00

25 %

8333,00

25 %

105 000,00

80 000,00

76 %

25000,00

24 %

8.

Garkalnes novads

Krievupes ielas pārbūve posmā no Elenburgas ielas līdz Ozolu ielai, Langstiņos, Garkalnes novadā

433 455,00

108 363,75

32 509,12

25 %

75854,63

25 %

325 091,25

97 527,38

30 %

227563,87

70 %

9.

Garkalnes novads

Graudiņu ielas asfaltbetona seguma izbūve Garkalnē, Garkalnes novadā

453 000,00

113 250,00

33 975,00

25 %

79275,00

25 %

339 750,00

101 925,00

30 %

237825,00

70 %

10.

Garkalnes novads

Pirmsskolas izglītības iestādes moduļu tipa būve Garkalnes novadā

300 000,00

75 000,00

22 500,00

25 %

52500,00

25 %

225 000,00

67 500,00

30 %

157500,00

70 %

11.

Jēkabpils novads

Moču ielas un pašvaldības autoceļa

4-1 Rubeņi-Asare atjaunošana Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā

202 589,40

60 776,82

18 233,05

30 %

42543,77

30 %

141 812,58

42 543,77

30 %

99268,81

70 %

12.

Jēkabpils novads

Autoceļa

7-7 Upespriekulāni-Ziedi atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā

142 048,43

42 614,53

12 784,36

30 %

29830,17

30 %

99 433,90

29 830,17

30 %

69603,73

70 %

13.

Krāslavas novads

Jalovecka ielas posma pārbūve Krāslavā

205 600,00

51 400,00

15 420,00

25 %

35980,00

25 %

154 200,00

46 260,00

30 %

107940,00

70 %

14.

Krustpils novads

Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā zonā Krustpils pagastā, bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā

288 057,21

72 014,30

21 604,29

25 %

50410,01

25 %

216 042,91

64 812,87

30 %

151230,04

70 %

15.

Ķekavas novads

Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

412 747,69

103 187,69

30 956,31

25 %

72231,38

25 %

309 560,00

92 868,00

30 %

216692,00

70 %

16.

Ķekavas novads

Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

724 940,00

181 235,00

54 370,50

25 %

126864,50

25 %

543 705,00

163 111,50

30 %

380593,50

70 %

17.

Lielvārdes novads

Riekstu ielas izbūve

264 000,00

66 000,00

19 800,00

25 %

46200,00

25 %

198 000,00

59 400,00

30 %

138600,00

70 %

18.

Ludzas novads

Ludzas novada Pildas pamatskolas telpu pārbūve, pielāgojot Pildas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

234 420,95

58 605,24

17 581,57

25 %

41023,67

25 %

175 815,71

52 744,71

30 %

123071,00

70 %

19.

Naukšēnu novads

Autoceļa A1 Breidas-Zemgaļi pārbūves 2. kārta

172 425,07

51 727,52

12932,00

26 %

38795,52

31 %

120 697,55

36209,27

30 %

84488,28

70 %

20.

Ozolnieku novads

Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība,

Upes ielas esošās segas konstrukcijas pastiprināšana ar cietā seguma izbūvi

481 007,23

144 302,17

43 290,65

30 %

101011,52

30 %

336 705,06

101 011,52

30 %

235693,54

70 %

21.

Ozolnieku novads

Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība, uzlabojot gājēju un autobraucēju satiksmes drošību Alejas ielas posmā.

Projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve" 1. kārta

364 980,11

109 494,03

32 848,21

30 %

76645,82

30 %

255 486,08

76 645,82

30 %

178840,26

70 %

22.

Ozolnieku novads

Gājēju kustības organizācija un auto stāvlaukuma izbūve autoceļa P100 un Iecavas krastmalas ielas piegulošajā teritorijā Ozolniekos, Ozolnieku novadā

73 097,44

18 274,36

18 274,36

25 %

0,00

0 %

54 823,08

54 823,08

100 %

0,00

0 %

23.

Rēzeknes pilsēta

Kvalitatīvas transporta infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās

180 000,00

45 000,00

45 000,00

25 %

0,00

0 %

135 000,00

135 000,00

100 %

0,00

0 %

24.

Rīgas pilsēta

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas veselības centra ēkās

692 000,00

173 000,00

173 000,00

25 %

0,00

0 %

519 000,00

519 000,00

100 %

0,00

0 %

25.

Rucavas novads

Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 1. un 2. kārtas būvdarbi

105 486,40

26 371,60

7911,48

25 %

18460,12

25 %

79 114,80

23 734,44

30 %

55380,36

70 %

26.

Salas novads

Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" energoefektivitātes paaugstināšana

313 204,31

78 301,08

23 490,32

25 %

54810,76

25 %

234 903,23

70 470,97

30 %

164432,26

70 %

27.

Stopiņu novads

Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība - veloceļš, gājēju ceļš, apgaismojums gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka

799 914,05

199 978,50

59 993,55

25 %

139984,95

25 %

599 935,55

179 980,67

30 %

419954,88

70 %

28.

Talsu novads

Talsu pamatskolas iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana

86 436,12

21 609,03

6 465,83

25 %

15143,20

25 %

64 827,09

19 448,13

30 %

45378,96

70 %

29.

Valkas novads

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pieslēgumu līdzfinansēšana

66 700,00

16 675,00

5 002,50

25 %

11672,50

25 %

50 025,00

15 007,50

30 %

35017,50

70 %

8 351 039,95

2 155 913,37

6 195 126,58 2 403 214,44 3 791 912,14

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

20.10.2020